Konflikter på jobbet leder till depression

Publicerad 27 februari 2014, kl 11:29

Ständiga förändringar i organisationen och konflikter på jobbet leder till depression och utmattningssyndrom bland personalen. Det framgår av en ny rapport.

Under flera decennier har det svenska arbetslivet varit under omvandling, något som ställer krav på anpassning i företagen och de anställda som jobbar där. Arbetsgivarna hanterar oförutsägbarhet och svängningar på marknaden med en flexibel organisation och en verksamhet som snabbt kan ställa om. Men att vara flexibel innebär att förlora en del av kontrollen. På vilket sätt påverkar arbetsmiljön vår hälsa? Hur ser stressen ut bland människor som inte kan kontrollera sin vardagstillvaro eller oroar sig för ständiga förändringar? Det har Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, tittat närmare på i en ny rapport.

- Vi har undersökt en rad faktorer i arbetsmiljön och tittat på sambanden mellan arbete och depressionssymptom och utmattningssyndrom, säger Töres Theorell, professor emeritus vid Stressforskningsinstitutet.

Studien visar att på en arbetsplasts där man upplever mycket press i form av ständiga förändringar och där belöningen upplevs som liten i förhållande till det jobb man gör, ökar risken för depression och utmattningssyndrom bland personalen. Det gäller även för dem som upplever att deras anställning känns osäker och oroar sig för att arbetsplatsen ska läggas ned.

Man ska även ta varningar om konflikter på arbetet och tendenser till mobbning på allvar.
- Vi ser ett väldigt stort samband mellan konflikter och mobbning på arbetsplatsen och förekomst av depressionssyndrom.  Även bristande medmänskligt stöd av arbetsledning och kollegor får de effekterna.

Personer som har en arbetsmiljö där de kan påverka och kontrollera sitt jobb riskerar i mindre utsträckning att drabbas av depression och utmattning. Likaså om man upplever att jobbet är rättvist och tryggt.

Man har inte hittat någon könsskillnad. Män och kvinnor med likartade arbetsvillkor utvecklar i lika hög grad depressionssymtom och symptom på utmattningssyndrom.

 

 

Fakta

Rapporten bygger på studier av arbetsplatser, huvudsakligen i Europa och Nordamerika. I de flesta av studierna har forskarna undersökt arbetsförhållanden och symtom på depression, respektive symtom på utmattningssyndrom, för män och kvinnor i flera olika yrken under minst ett års tid.

Lediga jobb
 • Läs även...

  Här är det enda som hjälper mot utbrändhet

  Möjlighet att bestämma över sitt eget arbete och socialt stöd är viktigt på en arbetsplats. Men inte nog för att förhindra utbrändhet. För det krävs sänkta krav i jobbet.

 • Läs även...

  Många tror sig älska jobbet

  Älskar du ditt jobb? Eller har du bara lyckats intala dig att du gör det, för att inte bryta mot den nuvarande samhällsnormen och riskera att ses som misslyckad? Så kan det faktiskt vara, enligt etnologen Magdalena Petersson McIntyres forskning.

 • Läs även...

  Nätmissarna som kan kosta dig jobbet

  Vad du än gör – prata inte illa om företaget eller chefen i sociala medier. Då lär det bli svårt att få nytt jobb framöver. Även alltför lättklädda bilder kan ställa till det.

 • Läs även...

  Svårare att göra ett bra jobb under krisen

  Hälften av de privatanställda tjänstemännen upplever att det blivit svårare att göra ett bra jobb under coronapandemin. Många hemmajobbare har även problem med arbetsmiljön och tycker att de har för lite kontakt med kollegorna.

 • Läs även...

  Sexköpet raderade ut varumärket Paolos

  Paolo Robertos sexköp fick enorma konsekvenser för de anställda på Evanoff group. När varumärket Paolos raderades ut över en natt fick allt arbete inriktas på att hantera krisen. I dag, fem veckor senare, är deras arbetsmiljö fortfarande påverkad av det som hände.

 • Läs även...

  Forskning ska förbereda oss på nästa kris

  Hur kommer det sig att vissa företag i Sverige lyckas ställa om snabbt i kris? Det ska forskare ta reda på i ett av nio projekt som fått forskningsmedel av AFA Försäkring för att studera effekterna av coronakrisen.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.