Annons
 • Säkra din del av kakan genom att visa ditt värde för företaget. Foto: Johnér Bildbyrå

Konsten att höja din lön

Publicerad 22 mars 2018, kl 15:06

Visa hur du bidrar till företagets framgångar. Det är bästa tipset för att få ut så mycket som möjligt när årets lönepott ska fördelas.

Snart är det dags för de årliga löneökningarna. På arbetsplatser med kollektivavtal finns den här gången runt två procent av lönesumman att dela på. Innan pengarna fördelas ska lönerna förhandlas. Första steget är ditt utvecklingssamtal, därefter har du ditt lönesamtal. Det händer att man har båda samtalen vid samma tillfälle. Det har dock sina nackdelar.

– Personligen tycker jag inte att det är lämpligt. Utvecklingssamtalet kan handla om saker som du vill förändra och som kan vara jobbiga – att då i nästa andetag försöka få upp sin lön kan kännas svårt, säger Siw Ahlfort, ombudsman på Unionen i Luleå.

Utvecklingssamtalet ska leda till en plan för vad du ska göra under det kommande året för att möta ändrade krav i arbetet och utvecklas. På lönesamtalet synar du och arbetsgivaren hur det har gått.

– Har du uppfyllt din utvecklingsplan från året innan har arbetsgivaren svårt att hålla nere din löneutveckling, säger Siw Ahlfort.

»Har du överträffat förväntningarna borde du kunna räkna med en större del av lönepotten

När lönesamtalen är avslutade ska dina fackliga företrädare gå igenom medlemmarnas krav, för att sedan ha en avslutande förhandling med arbetsgivaren. Om det är många som presterat bra och förtjänar höjningar utöver pottens procent kan facket begära att extra pengar skjuts till. Detsamma gäller om det finns individer eller grupper som hamnat fel från början i lönestrukturen.

– Det är ju felaktigheter som inte uppstått på grund av löneavtalet. Procentsiffran i avtalet är inget tak. Inget hindrar att arbetsgivaren betalar ut mer i lön, säger Siw Ahlfort, och påpekar att den årliga lönekartläggningen ska göras vid en annan tid på året och att osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män omedelbart ska rättas till.

Om du inte har uppfyllt målen har du ofta ändå rätt till en lönehöjning. I många av Unionens avtal finns en garanterad minsta löneökning. För till exempel tjänstemän inom detaljhandeln handlar det i år om 291 kronor.

Men får du en låg löneökning kan du också ha rätt till en så kallad åtgärdsgaranti. Det innebär att en individuell plan ska tas fram för att komma till rätta med de brister som gör att du halkar efter. Målet är att din löneutveckling ska återgå till den normala

 

Tips för lönesamtalet

 • Kom väl förberedd. Ta med dokumentation från utvecklingssamtalen. Visa att du har uppfyllt målen.
 • Lyft fram saker du kan som företaget har nytta av; spetskompetens eller att du har egenskaper som gör att du kan axla många roller.
 • Var så konkret som möjligt.
 • Dina argument beror på vem du pratar med. Om du känner din lönesättande chef så fundera över vilken typ av argument du tror biter bäst.
 • Tryck gärna på att företaget går bra – men visa också hur du själv bidrar.
 • Titta på vad kollegorna tjänar. Bara arbetsgivaren tjänar på hemliga löner. Kan du prata öppet med din chef är det inte fel att fråga varför kollegor som gör samma jobb tjänar mer.
 • Använd gärna Unionens lönestati­stik. Den ger en fingervisning om lönerna i ditt yrke.
Niklas Hallstedt
Niklas Hallstedt
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Höjd pensionsålder men avtal släpar efter

  Snart har du rätt att jobba tills du är 69 år. Men det är långt ifrån säkert att det stärker din tjänstepension. Inte heller är det givet att du kommer att få någon sjukpension efter fyllda 65.

 • Läs även...

  Unionen vill ha tredelad föräldraförsäkring

  Nu ställer sig Unionen bakom principen om en tredelad föräldraförsäkring. En anledning är att det nu finns en statlig utredning som föreslår just detta.

 • Läs även...

  Många företag bryter mot lagen

  Fyra av tio företag bryter mot lagen om årlig lönekartläggning, visar Unionens nya undersökning som bygger på svar från förbundets klubbar. Ett företag som lever upp till kraven i lagen är verktygstillverkaren Pressmaster i Älvdalen.

 • Läs även...

  "Ett styrkebesked för den svenska modellen"

  I tisdags lade arbetsmarknadens parter fram ett förslag om förändrad strejkrätt. Förslaget, som sannolikt även blir regeringens, får dock kritik från vissa håll.

 • Läs även...

  Företag gillar svenska modellen

  De flesta jobbar på företag med kollektivavtal. Än så länge. Om det ska förbli så måste avtalen göras än mer attraktiva för arbetsgivarna menar Arbetsmarknadsekonomiska rådet, AER. Men det är ett feltänk, menar Unionens ordförande Martin Linder.

 • Läs även...

  ”Facken är dåliga på att förhandla om pengar”

  Fler anmäler sexuella trakasserier efter Metoo-rörelsen. Men den som vill ha ersättning från arbetsgivaren ska vända sig till en advokat – inte till facket – enligt advokat Michael Fischbein.

 • Läs även...

  Tuffa tider för miljardärer

  Det är "tuffa" tider för väldens rikaste. En rapport från schweiziska banken UBS visar att dollarmiljardärernas sammanlagda tillgångar sjönk i fjol. Men i Sverige blev det summa summarum en ny dollarmiljardär.

 • Läs även...

  Högre löneökningar för att nå inflationsmål

  I en ny rapport spår Konjunkturinstitutet, KI, att de nya löneavtalen som börjar gälla nästa år kommer att hamna i nivå med de förra. Men för att nå inflationsmålet krävs egentligen högre löneökningar, menar KI.

 • Läs även...

  Så mycket ökar lönerna

  2,6 procent. Så mycket ökade lönerna i Sverige under årets första sju månader. Det visar ny statistik från Medlingsinstitutet.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.