Annons
Annons

Kraftig minskning av godkända arbetssjukdomar

Publicerad 16 maj 2014, kl 12:19

För tredje året i rad ökar risken att drabbas av en allvarlig arbetsolycka på svenska arbetsplatser. Många olyckor anmäls och godkänns, men arbetssjukdomarna är svårare att bevisa. 80 procent färre fick sin arbetssjukdom godkänd 2012 jämfört med 2003.

Enligt en ny rapport från AFA försäkring fortsatte antalet godkända arbetsskador att öka från den historiskt låga nivån för 2009. Även de allvarliga arbetsolycksfallen ökade, men siffrorna är inte endast dystra.

- En del av förklaringen till ökningen  kan vara att arbetsmarknadens parter har genomfört villkorsförbättringar och belyst frågan mycket genom kampanjer om försäkringen i media. Och vi har numera en digital anmälan om gör administrationen för den försäkrade lättare, säger Michel Normark som är chef för analys och försäkringsvillkor på AFA Försäkring.

En trend som går åt motsatt håll gäller arbetssjukdomarna. 2003 godkändes totalt 1 465 arbetssjukdomar varav 1 119 anmälningar var från män. Nio år senare godkändes endast 269 och även här var merparten män. Bullerskador, hörselnedsättning och tinnitus tillhörde de vanligaste diagnoserna bland män. Bland kvinnor fick flest med en hudsjukdomsdiagnos sin skada godkänd.

Risken för att skada sig på jobbet skiljer sig stort i landet. I Värmland, Norrbotten och Gävleborgs län löper man störst risk att råka ut för en olycka på jobbet. Risken är minst i Stockholm.
- Skillnaderna mellan länen kan delvis förklaras av skillnader i näringslivsstrukturen. Det jobbar mer tjänstemän i storstadsregionerna som har en lägre risk att skada sig på jobbet än de traditionella arbetaryrkena, säger Michel Normark.

Även antalet personer som är långvarigt sjuka har ökat med åren visar rapporten. De två vanligaste diagnoserna för långa sjukskrivningar är muskelsjukdomar och psykiska besvär så som depression, reaktion på svår stress och ångest.

Fakta

Godkända arbetsolyckor
2003: 27 036
2004: 26 648
2005: 27 196
2006: 27 892
2007: 28 993
2008: 26 179
2009: 20 846
2010: 27 386
2011: 35 340
2012: 39 720

Godkända arbetssjukdomar:
2003: 1465
2004: 1211
2005: 877
2006: 754
2007: 595
2008: 568
2009: 501
2010: 483
2011: 369
2012: 269

Lediga jobb
 • Läs även...

  Nytt avtal ändrar kraven vid arbetssjukdom

  Förutom mer pengar i fickan för de anställda fick facken inom industrin även igenom en del anpassningar i Trygghetsförsäkringen vid arbetsskada. Bland annat slopas kravet att den anställda själv ska bevisa att det är arbetsgivaren som vållat en arbetssjukdom.

 • Läs även...

  Färre färdolyckor i spåren av corona

  Antalet färdolyckor har minskat märkbart under coronavåren. Enligt den rapport för arbetsolyckor 2020 som AFA Försäkring just presenterat är kvinnorna överrepresenterade i färdolycksfallen.

 • Läs även...

  Högre risk att äldre är sjukskrivna länge

  Risken för att du som 56-plussare är borta från jobbet på grund av sjukdom eller arbetsskada är betydligt högre än för yngre personer. Det visar en ny rapport från AFA-försäkring.

 • Läs även...

  Skydd vid påtår på kontoret - inte hemma

  Det kan bli knivigt att få ersättning för arbetsskada om olyckan är framme när du jobbar hemifrån på grund av corona. Arbetsgivarna är däremot skyddade mot skadeståndsanspråk.

 • Läs även...

  Forskning ska förbereda oss på nästa kris

  Hur kommer det sig att vissa företag i Sverige lyckas ställa om snabbt i kris? Det ska forskare ta reda på i ett av nio projekt som fått forskningsmedel av AFA Försäkring för att studera effekterna av coronakrisen.

 • Läs även...

  Så hög sjukfrånvaro är det i ditt län

  Två av fem är sjukskrivna från jobbet på grund av psykisk ohälsa. Av alla län sticker Dalarna ut med högst andel psykiska diagnoser, visar en ny rapport från AFA-försäkring.

 • Läs även...

  Många missar ersättning vid arbetsskada

  Om du råkar ut för sjukdom eller en olycka kopplat till jobbet måste du själv ansöka om ersättning. Men det är det få som vet om och många går därför miste om ersättning de har rätt till.

 • Läs även...

  För lång väntan - fick rätt mot Försäkringskassan

  Närmare ett år. Så lång tid tog det för Försäkringskassan att fatta slutligt beslut om en Unionenmedlem skulle få sjukpenning eller inte. Oacceptabelt, skriver myndigheten om sin egen handläggning som JO-anmäldes.

 • Läs även...

  Slopat karensavdrag förlängs

  Efter en lugnare sommar har ansökningarna om ersättning för karensavdrag återigen slagit i höjden. Nu har regeringen beslutat att förlänga stödet till april nästa år och höjer ersättningsbeloppet.