• Justitieminister Morgan Johansson vill att Arbetsmiljölagen ska slå mer rättvist mot företag som bryter mot den. Foto: Susanna Pettersson Öste/TT

Kraftigt höjda böter för arbetsmiljöbrott

Publicerad 10 juni 2019, kl 12:25

Nästa år ska stora företag få betala en halv miljard kronor i böter vid arbetsmiljöbrott. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss. I dag är maxbeloppet tio miljoner kronor.

Det kostar för lite för ett stort företag att bryta mot Arbetsmiljölagen. Maxbeloppet är tio miljoner kronor och den summan är ”knappt märkbar” för många företag, enligt justitieminister Morgan Johansson (S). Regeringen föreslår därför en rejäl höjning av bötesbeloppet till som mest 500 miljoner kronor.

Avgörande för hur stor boten blir är företagets betalningsförmåga, enligt förslaget.

– I dag får små och stora företag betala samma bötesbelopp för likartade brott. Det kan leda till att en bot som för ett mindre företag är mycket kännbar knappt blir märkbar för ett större företag, trots att brottsligheten är lika allvarlig. Det är varken rimligt eller rättvist, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson i ett pressmeddelande.

Förutom de kraftigt höjda bötesbeloppen innehåller lagförslaget andra skärpningar av sanktionerna mot företag. Det handlar bland annat om att företag ska kunna få böta för brott som de begår vid sidan av sin näringsverksamhet. Svenska domstolar ska också få större möjligheter att döma vid internationella mutbrott.

Lagrådsremissen överlämnades till Lagrådet förra veckan. Lagändringarna föreslås träda i kraft vid årsskiftet.

David Österberg
David Österberg
[email protected]

Skriv din kommentar

Du kan lämna kommentarer på denna sidan till 2019-07-01.

Namn och kontaktuppgifter är endast synligt för redaktionen.
Våra regler för kommentarer

Lediga jobb
Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.