Annons
Annons

Krassliga irriterar kollegor

Publicerad 9 september 2014, kl 13:37

Sju av tio svenskar väljer att gå till jobbet även om de är sjuka, främst för att inte förlora inkomst, enligt en undersökning. Samtidigt irriterar sig var tredje anställd på att krassliga kollegor kommer till arbetsplatsen.

Medan 50 procent av de tillfrågade i undersökningen svarar att de någon gång gått sjuka till jobbet under de senaste tolv månaderna uppger var femte, 18 procent, att det händer regelbundet.

Den främsta orsaken till att man inte stannar hemma när man är sjuk är att man inte vill förlora inkomst, vilket 46 procent av de tillfrågade uppger.

Men nästan lika många, 44 procent, svarar att det beror på att de inte kan stanna hemma på grund av sina arbetsuppgifter.

Var femte, 19 procent, uppger också att de går till jobbet därför att de inte vill lämpa över sina uppgifter på kollegorna.

Förståelse för det argumentet finns dock inte hos alla arbetskamrater. Nästan var tredje anställd, 32 procent, irriterar sig på sjuka kollegor.

Drygt en fjärdedel, 27 procent, av alla tillfrågade i undersökningen uppger att de aldrig visar sig på arbetsplatsen när de är sjuka. Det gäller framför allt bland de äldre, mellan 51 och 65 år, av vilka 33 procent uppger att de alltid stannar hemma när de är krassliga.

Fotnot: Undersökningen, Hälsobarometern, är gjord bland 1007 svenskar på uppdrag av Hälsokedjan Life under februari 2014.

Anita Täpp
Anita Täpp
[email protected]
  • Läs även...

    Slopat karensavdrag förlängs

    Efter en lugnare sommar har ansökningarna om ersättning för karensavdrag återigen slagit i höjden. Nu har regeringen beslutat att förlänga stödet till april nästa år och höjer ersättningsbeloppet.

  • Läs även...

    Slopad karensdag till följd av corona

    Slopad karensdag på grund av coronaviruset. Det föreslog regeringen under onsdagen. Dessutom kommer möjligheten till korttidsarbete träda i kraft redan den 1 maj i år.