Annons
Annons

Krassliga irriterar kollegor

Publicerad 9 september 2014, kl 13:37

Sju av tio svenskar väljer att gå till jobbet även om de är sjuka, främst för att inte förlora inkomst, enligt en undersökning. Samtidigt irriterar sig var tredje anställd på att krassliga kollegor kommer till arbetsplatsen.

Medan 50 procent av de tillfrågade i undersökningen svarar att de någon gång gått sjuka till jobbet under de senaste tolv månaderna uppger var femte, 18 procent, att det händer regelbundet.

Den främsta orsaken till att man inte stannar hemma när man är sjuk är att man inte vill förlora inkomst, vilket 46 procent av de tillfrågade uppger.

Men nästan lika många, 44 procent, svarar att det beror på att de inte kan stanna hemma på grund av sina arbetsuppgifter.

Var femte, 19 procent, uppger också att de går till jobbet därför att de inte vill lämpa över sina uppgifter på kollegorna.

Förståelse för det argumentet finns dock inte hos alla arbetskamrater. Nästan var tredje anställd, 32 procent, irriterar sig på sjuka kollegor.

Drygt en fjärdedel, 27 procent, av alla tillfrågade i undersökningen uppger att de aldrig visar sig på arbetsplatsen när de är sjuka. Det gäller framför allt bland de äldre, mellan 51 och 65 år, av vilka 33 procent uppger att de alltid stannar hemma när de är krassliga.

Fotnot: Undersökningen, Hälsobarometern, är gjord bland 1007 svenskar på uppdrag av Hälsokedjan Life under februari 2014.

Anita Täpp
Anita Täpp
[email protected]
 • Läs även...

  Slopat karensavdrag förlängs

  Efter en lugnare sommar har ansökningarna om ersättning för karensavdrag återigen slagit i höjden. Nu har regeringen beslutat att förlänga stödet till april nästa år och höjer ersättningsbeloppet.

 • Läs även...

  Sjukskrivna riskerar att hamna i kläm

  Korta tiden för att överklaga myndighetsbeslut från två månader till tre veckor. Det föreslår en utredning om socialförsäkringen. En mycket dålig idé anser TCO, som i sitt remissvar menar att det är de sjukskrivna som hamnar i kläm.

 • Läs även...

  Debatt: Anställda nyckeln för framtidens kontor

  Aktivitetsbaserade kontor är stökiga och omoderna. När framtidens arbetsplatser skapas efter pandemin måste arbetsgivarna lyssna på de anställda som behöver både kreativa rum och lugn, skriver sociologiprofessorn Anders Kjellberg.

 • Läs även...

  Debatt: Avgörande att satsa på de anställdas hälsa

  Medarbetarnas hälsa är det viktigaste en verksamhet har. Ändå ligger arbetsgivares satsningar på deras välmående långt ner på agendan, skriver Nicholas Roman.

 • Läs även...

  Här spelar kollegorna datorspel på distans

  Det senaste året har många anställda suttit som ensamma öar och jobbat. På spelhobbyförbundet Sverok har man schemalagt två timmars gemensamt spelande i månaden för att bryta isoleringen. Här listar de bästa spelen för att hänga med kollegorna digitalt.