Annons
Annons

Kraven på jobbet gör oss sjuka

Publicerad 10 januari 2013, kl 13:35

Var tredje person mår dåligt av prestationskraven på sin arbetsplats. Det framgår av en ny Sifo-undersökning.

Undersökningen, som omfattar över 1000 tjänstemän och som låtit göras av den nationella kampanjen Hjärnkoll, visar att var fjärde person har egen erfarenhet av psykisk ohälsa. En tredjedel upplever att prestationskraven på jobbet är så höga att de mår psykiskt dåligt och 27 procent känner sig inte alls delaktiga i de beslut som fattas på jobbet.

Positivt är dock att hälften av de tillfrågade anser att man i mycket stor, eller ganska stor utsträckning kan säga vad man tycker och tänker på sin arbetsplats. Av dessa upplever också många att man på arbetsplatsen jobbar förebyggande för att förhindra psykisk ohälsa, något som visat sig vara en förutsättning för att anställda ska känna sig delaktiga och sedda.

På de arbetsplatser där man arbetar förebyggande mot psykisk ohälsa minskar andelen medarbetare som mår dåligt av prestationskrav med en tredjedel. Och de som inte känner sig delaktiga i beslut med två tredjedelar.

Fakta

Hjärnkoll är en nationell kampanj som arbetar för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa. Den drivs av myndigheten Handisam och nätverket Nationell samverkan för psykisk hälsa, NSPH.