• Socialminister Annika Srandhäll (s) tycker att politiken måste kunna styra myndigheter. Foto: Johan Nilsson/TT

Kritik mot regeringens styrning av Försäkringskassan

Publicerad 17 oktober 2018, kl 16:18

Regeringens fokus på att minska sjukfrånvaron har lett till en restriktivare tillämpning av sjukförsäkringen. Trots att lagen inte ändrats kan ärenden som tidigare beviljades sjukpenning i dag mötas av avslag. Det här kan äventyra rättssäkerheten, varnar Inspektionen för socialförsäkringen, ISF.

År 2012 var fokus för regeringens styrning av Försäkringskassan att förtroendet för myndigheten skulle öka. Från 2016 är fokus i stället att rättssäkerheten ska öka samtidigt som sjukpenningtalet ska sjunka till 9,0 dagar i genomsnitt per person år 2020.

I en ny rapport, som bland annat bygger på intervjuer med anställda av olika slag inom Försäkringskassan, visar ISF hur synen på sjukförsäkringen förändrats.

Till exempel ses försäkringen numera som en omställningsförsäkring – vissa villkor ska vara uppfyllda för att man ska ha rätt till ersättning. Tidigare var synen på försäkringen att den skulle hjälpa den försäkrade tillbaka i arbete.

Handläggarnas roll har också blivit annorlunda. I dag utreder de rätten till ersättning i första hand via telefon. Tidigare hämtade de oftare in information genom faktiska möten.

Läs mer: 27 000 nekas ersättning

Efter fokusändringen 2016 lägger handläggarna också mer tid på att utreda rätten till ersättning, vilket ger dem mindre tid för att genomföra samordningsinsatser.

Läkarintyget har fått en mer central roll än tidigare. Före 2016 tog handläggarna större hänsyn till den försäkrades berättelse när de bedömde rätten till sjukpenning.

Dessa och ytterligare ett antal förändringar får i sin tur en mängd oförutsedda konsekvenser, visar ISF:s rapport. En sådan är att när handläggarna tillämpar bedömningsutrymmet på ett annat sätt än tidigare kan de komma till ett annat resultat. Det i sin tur kan vara svårt att förklara för den försäkrade eftersom lagen är densamma.

En annan är att svängningar i styrningens fokus kan, påpekar ISF, leda till kunskapsglapp som gör att den försäkrade faller mellan stolarna.

När sjukförsäkringen tillämpas på olika sätt utan att några större regelförändringar skett kan det, skriver ISF, både skada tilltron till socialförsäkringssystemet och förtroendet för kassan, samt äventyra rättssäkerheten över tid.

Men socialminister Annika Strandhäll håller inte med.

– Jag tycker att det är att dra det väldigt långt, att säga att det är rättssäkerheten som hotas, säger hon till Ekot i Sveriges Radio.

På Ekots fråga om regeringen borde ha formulerat målet om ett sjukpenningtal på nio dagar på ett annat sätt, svarar Annika Strandhäll:

– Jag tycker att vi var tydliga i vår politiska styrning. Det var nödvändigt att göra en förändring och politiken måste alltid kunna styra sina myndigheter, säger Strandhäll.

Niklas Hallstedt
Niklas Hallstedt
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Slopat krav på läkarintyg

  Den som söker sjukpenning kan nu få ersättning även utan läkarintyg. Syftet är att avlasta sjukvården och se till att sjuka personer inte behöver vänta på sina pengar.

 • Läs även...

  Låg kunskap om föräldrapenning

  Föräldrar har låg kunskap om nya regler som rör föräldrapenning. Till exempel vilka dagar man måste ta ut innan barnet fyller fyra år. Det visar en ny rapport.

 • Läs även...

  Unionen vill se enklare regler för sjukskrivna

  Att jobba fler timmar ena dagen och färre andra dagar kan vara ett bra sätt att komma tillbaka efter en sjukskrivning. Men det kan också innebära indragen sjukpenning på grund av Försäkringskassans regler. Något Unionen vill ändra på.

 • Läs även...

  Sjukskriven fick rätt mot Försäkringskassan

  En ingenjör som var sjukskriven på grund av stress, jobbade få timmar vissa dagar och fler andra, beroende på hur han mådde. Det var inte okej enligt Försäkringskassan som nekade honom sjukpenning, men nu har fått backa.

 • Läs även...

  Nya regler ska underlätta för sjukskrivna

  Äldre ska inte prövas mot hela arbetsmarknaden och Försäkringskassan ska bli tydligare om vilka jobb den sjukskrivna ska klara av. Det föreslås i en ny utredning om sjukförsäkringen. Unionen välkomnar förslagen.

 • Läs även...

  Unionen ser över avtal om sjukförsäkring

  Patienter med privat sjukvårdsförsäkring går före i kön på privata vårdbolag, trots att de inte uppfyller vårdgarantin. Förturen har sannolikt även gällt medlemmar försäkrade via Unionen och nu ska förbundet se över avtalet med Bliwa.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.