Annons
Annons
  • Är det okej att vara aktiv sverigedemokrat och samtidigt inneha ett förtroendeuppdrag i förbundet? Ja, enligt vissa förbund. Nej, enligt andra. På bilden, SD:s partiledare Jimmie Åkesson. Foto: Henrik Montgomery/TT

Krockar SD:s värderingar med fackets?

Publicerad 25 april 2014, kl 15:52

Under våren har flera fackförbund gått ut med tydliga ställningstaganden mot Sverigedemokraterna. Andra förbund, som Unionen, har valt att framhålla principen om partipolitisk obundenhet. Kollega har pratat med ett tiotal förbund och frågat hur de ställer sig till att medlemmar och förtroendevalda är aktiva inom Sverigedemokraterna.

Flera förbund har gjort offentliga uttalanden på senare tid, där man tar avstånd från Sverigedemokraterna. Många anser att det inte är förenligt med förbundets värderingar att vara förtroendevald och representera medlemmar samtidigt som man är aktiv inom Sverigedemokraterna. Men det gäller långt ifrån alla.

Däremot tar alla förbunden avstånd från rasism och främlingsfientlighet. I princip alla vi talat med understryker också att man inte sysslar med åsiktsregistrering - vad enskilda medlemmar tycker eller röstar på lägger man sig överhuvud taget inte i.

Men Sverigedemokraterna är ett demokratiskt valt riksdagsparti, och flera förbund resonerar också som Unionen, att man låter principerna om partipolitisk obundenhet och fri föreningsrätt styra.

Vi har tidigare rapporterat om att en ledamot i regionstyrelsen för Unionen i Dalarna också är aktiv Sverigedemokrat, och även har kopplingar till nazistsajter från sin Facebook-sida, vilket Unionens förbundssekreterare Leif Nicklagård kommenterat så här:

"Som medlem ska du stå bakom våra grundläggande värderingar om allas lika värde. Om en medlem agerar på ett sätt som står i strid med dessa värderingar i Unionens namn kommer vi att agera och resultatet kan bli att medlemmen blir utesluten."

Unionens inställning i frågan har skapat debatt bland både medlemmar och anställda. I går höll Unionen Stockholm sitt årliga regionråd, där frågan diskuterades, vilket resulterade i ett gemensamt uttalande.

Inom förbundet Kommunal ställer man högre krav på förtroendevalda än på medlemmar, men inte heller där har någon förtroendevald fråntagits sitt uppdrag, även fast det funnits liknande fall.

- Då har vi tagit upp det till diskussion, hur vår värdegrund krockar med Sverigedemokraternas. Då har man ofta självmant sagt att man inte kan vara förtroendevald inom två förbund med motsatta värderingsgrunder samtidigt, och antingen lämnat förtroendeposten inom Kommunal eller inom partiet. Det är ju inte personen vi har något emot, utan politiken, säger Lena Andersson, enhetschef för administrativa avdelningen på Kommunal.

Även inom Polisförbundet förs den typen av diskussioner.
- Om en förtroendevald hos Polisförbundet samtidigt är aktiv i SD kommer vi att uppmana denna att avsäga sig sitt uppdrag. Gör han eller hon inte det kommer ärendet att hanteras i styrelsen. Vi anser att uppdragen inte är kompatibla, säger Emma Nilsson, tf kommunikationschef på Polisförbundet.

Efter samtalet med Kollega publicerades detta uttalande på polisförbundets hemsida.

Försvarsförbundets styrelse kommer att ta upp hur de ställer sig till Sverigedemokraterna vid förbundsstyrelsemötet den 7-8 maj, och först därefter avgörs om förbundet kommer att ta avstånd från Sverigedemokraterna eller inte.

Förbund Tar ni avstånd från SD? Går det att vara förtroendevald inom förbundet samtidigt som man är aktiv inom SD?
Unionen Nej Ja
Sveriges Ingenjörer Nej Ja
IF Metall Ja Nej
Byggnads Ja Nej
Ledarna - Nej
Vision Ja Nej
Kommunal Nej Nej
Polisförbundet Ja Nej
Vårdförbundet Ja Nej
Lärarförbundet Ej formellt Ja
ST Ej formellt Nej
SLF Nej Vet inte
Finansförbundet Ej formellt Ja*
FTF Nej Ja
Journalistförbundet Nej Ja

 *"Förtroendevald som aktivt uttalar sig mot Finansförbundets uttalade värderingar utesluts."

Kollega
[email protected]

Gabriella Westberg
Gabriella Westberg
[email protected]
@Tidn_Kollega

Kommentarer

Bra att Unionen är konsekventa med sin partipolitiska obundenhet. I samman ställningen är det tydligare att LO-förbunden inte är opolitiska men det kanske man inte kan begära, det är ju inte så länge sedan de kollektivanslöt alla sina medlemmar till S... I konsekvensens namn så borde de ju i så fall ta avstånd från alla partier utom S.

Har alltid varit skeptisk till facket som jag sett som en maffia. Inte blev det bättre nu.

Så man ska lägga sig i folks politiska åsikter och agera åsiktspolis?

Det var för väl att SACO inte hoppat på det antidemokratiska tåget om man skulle överväga att gå med dvs.

Tråkigt bara att man tar politisk ställning mot SD, vilket kan kosta dem en medlem och det är nog inte bara mig de skrämmer bort.

Tja, en stor anledning till att fack i Amerika ansågs vara maffior var att de endast skaffade fördelar för sina medlemmar, inte för arbetare och folk i allmänhet. Sveriges fackliga organisationer har kommit undan det genom att kämpa för alla som jobbar (se t.ex. Metalls krav på att folk inhyrda via anställningsföretag, utlandsjobbare, etc, ska ha samma rättigheter och skydd som Metallarbetare).

Att börja gosa med SDare, som absolut inte delar värdegrunden att man ska kämpa för allas rättigheter, vore att ta ett steg närmare de Amerikanska fackföreningarnas maffioso-attityd.

Se också Patriks svar. Facken är politiska organisationer vars uppgift är att värna om arbetstagarna i konflikter mellan arbetstagare och arbetsgivare. Anser man att SDs positioner och åsikter är fientliga mot arbetstagare så gör man nog rätt i att exkludera dem.

Men facken är politiska organisationer. Att kräva att få vara med i en politisk organisation som där man inte delar grundläggande värden är helt absurt. Som att socialister ska få vara med i SD och vara mot konservatism. Stört!

Jag tycker det är mycket skrämmande att så många fack ska lägga sig i medlemmarnas partitillhörighet, det är oerhört kränkande. Rasist/nazist kan man vara oavsett om man är Sverigedemokrat eller ej. Jag kan inte förstå hur partipolitiskt obundna TCO-förbund kan ta avstånd från enstaka partier som dessutom är invalda i riksdagen.

Skriv din kommentar

Kommentering av denna sidan upphörde 2014-05-15. Det är inte längre möjligt att lämna kommentarer på den här sidan.