Annons
Annons
  • Ojämlikt arbetsliv ger kvinnor lägre pension. Foto: www.colourbox.com

Kvinnor får 6 000 mindre i pension

Publicerad 13 mars 2019, kl 14:53

Det ojämlika arbetslivet leder till en ojämlik pension. Ett sätt att råda bot på det kan vara att dela lika på pensionspengarna vid en skilsmässa. Men det är en kontroversiell idé.

I dag får kvinnliga pensionärer ungefär två tredjedelar av männens pension. I genomsnitt handlar det om en pension för kvinnor på cirka 16 400 kronor per månad medan männen får cirka 22 600 kronor, enligt uppgift från Pensionsmyndigheten. Det här medför också att fler kvinnor än män är beroende av garantipension och bostadstillägg för att klara sin ekonomi som pensionärer.

Och ojämlikheten kan bestå under lång tid framöver. Några orsaker är att kvinnor fortfarande generellt sett har lägre lön än männen liksom att de i högre utsträckning också är föräldralediga, jobbar deltid och vabbar. Fortfarande får färre kvinnor än män tjänstepension och blir också pensionärer tidigare.

Flera politiska förslag finns nu för att få till mer jämställda pensioner.  En fråga som flera gånger har utretts är om den allmänna pensionen och tjänstepensionen borde ingå i en bodelning. Det vill säga att dessa pensioner – precis som man i dag oftast gör med allt privat pensionssparande – ska delas lika vid en skilsmässa.

Läs mer: Rekordmånga tar ut pension på kort tid

En kritik som förts fram är att utvecklingen mot ett mer jämställt arbetsliv då kan dämpas. Alltså att det skulle leda till att den som tjänar minst i ett förhållande skulle stanna hemma mer.

– När staten har utrett det här har man nästan alltid landat i samma slutsats. Att en sådan här lösning påminner om hur det var under sambeskattningens dagar och då inte skulle främja ett arbetskraftsdeltagande och rättvisa villkor på arbetsmarknaden, säger Dan Adolphson Björck, trygghetsekonom på pensionsbolaget AMF.

– Antingen får man vara inriktad på att rätta till de här ojämlikheterna i efterhand, vilket det finns uppenbara nackdelar med, eller också går man till kärnan av problemet. Det vill säga att kvinnor har en svagare ställning på arbetsmarknaden och fokuserar på det.

Enligt en undersökning som AMF låtit göra, bland dem som är 55 år och äldre, tycker 32 procent att de ojämställda pensionerna bör lösas genom att pensionssystemet kompenserar för det. Och då skulle alltså en bodelning av all pension kunna var en lösning.

När det gäller den enda möjlighet till att dela med sig av sin pension som finns i dag; att man överför sin premiepensionsrätt till sin partner om hon eller han har lägre lön eller deltidsarbetar, är dock intresset väldigt ljumt.

Trots att den möjligheten nu har funnits i över tjugo år, och i dag också har blivit billigare och enklare att göra, är det ännu bara drygt 16 000 personer som gjort det. Vilket motsvarar mindre än en procent av alla som kan göra det.

 

 

 

Tjänstepension

Kvinnors inbetalningar till tjänstepension i förhållande till mäns:

Ålder Procent

25–34 år 63

35–44 år 71

45–54 år 72

55–64 år 77

Snitt alla 73

Källa: AMF, TT

Anita Täpp
Anita Täpp
[email protected]
Lediga jobb