• Foto: Pressmaster/Colourbox.com

Kvinnor får mindre företagshälsovård

Publicerad 15 september 2017, kl 15:38

Företag i kvinnodominerade branscher köper mindre hälsovård än andra. Detsamma gäller mindre företag oavsett bransch, visar en ny undersökning.

Undersökningen, genomförd på uppdrag av Svenskt Näringsliv, PTK och LO, rymmer visserligen många positiva siffor. Nästan 80 procent av de deltagande företagen har avtal om företagshälsovård eller liknande arbetsmiljötjänster. Av dem svarar 86 procent att de har haft stor eller ganska stor nytta av tjänsterna. De upplevda effekterna är bland annat bättre arbetsmiljö, minskad fysisk ohälsa och minskad sjukfrånvaro hos medarbetarna.

Det skiljer dock en hel del mellan olika branscher. Allra vanligast är det att man köper företagshälsovård eller liknande tjänster i byggbranschen, tätt följd av industrin. Långt mindre vanligt är det inom handel, hotell och restaurang.

– Det är tydligt att de kvinnodominerade branscherna inte i lika hög grad har tillgång till företagshälsovård, konstaterade Berit Müllerström, LO:s andre vice ordförande när rapporten presenterades på fredagen.

Niklas Hjert, ordförande för PTK:s förhandlingschefsgrupp, tyckte för sin del att det skulle vara värt att titta närmare på varför omkring en femtedel av företagen inte köper företagshälsovård eller liknande. Ett skäl som uppges är ”stor personalomsättning”.

– Vi måste gräva vidare. Vi ser att i branscher där man har fler visstidsanställda så använder man mindre företagshälsa, sade Niklas Hjert.

I undersökningen är det även tydligt att det är de största företagen som i högst utsträckning köper den här typen av tjänster. Ändå finns de minsta företagen, de med färre än tio anställda, inte med i undersökningen.

– På de riktigt små arbetsplatserna har man mycket svårare att få tillgång till de här tjänsterna, sade Berit Müllerström som poängterade vikten av att få företagen att begripa det ekonomiska värdet av att arbeta förebyggande.

– När något väl har hänt så blir kostnaden mycket större. Kan man förebygga sjukskrivningar är mycket vunnet.

Fakta

Undersökningen bygger på drygt 1 600 telefonintervjuer med representanter för företagen och fackliga företrädare på företag i olika storlekar från 10 anställda och uppåt.

Niklas Hallstedt
Niklas Hallstedt
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Nytt råd ska värna den svenska modellen i EU

  Fack och arbetsgivare går ihop för att slå vakt om den svenska arbetsmarknadsmodellen på EU-nivå. I ett nybildat råd samsas företrädare från huvudorganisationerna inom privat sektor.

 • Läs även...

  Tyskt avtal kan påverka svenska plånböcker

  4,3 procents löneökningar i år. De höga löneökningarna i det nya avtalet för anställda i den tyska metallindustrin kan ge högre löneökningar även i Sverige på sikt.

 • Läs även...

  Hög stress bland unga engagerade

  Anställda och förtroendevalda inom ungdomsrörelsen brinner för sitt jobb. Men sektorn tampas med stora utmaningar. Hot, trakasserier och otydliga strukturer är några som kan få allvarliga konsekvenser för arbetsmiljön.

 • Läs även...

  ”En uppvisning i svenska modellen”

  Regeringen nappade på förslaget från arbetsmarknadens parter om etableringsjobb. Den vägen ska minst 10 000 nyanlända och långtidsarbetslösa få jobb. Men det dröjer till hösten 2019 innan reformen sjösätts.

 • Läs även...

  Dålig koll på pension vid utlandsjobb

  Med en oavslutad examen i japanska i bagaget var inte möjligheterna stora på den svenska arbetsmarknaden för Pontus Nylén. Jobbet på Ikea Japan blev hans väg in.

 • Läs även...

  Brist på kompetens kan ge högre löner

  Arbetskraftsbristen i Stockholm är rekordhög. För dem med rätt kompetens kan det leda till högre löner och bättre villkor. Och i bästa fall kan det ge även svagare grupper chans att ta sig in på arbetsmarknaden, tror Göran Zettergren på TCO.

 • Läs även...

  Höga krav gör kvinnor tjocka

  Att sakna kontroll på jobbet gör att du går upp i vikt, vare sig du är man eller kvinna. Utsätts du dessutom för höga krav riskerar du att lägga på dig ännu fler kilon - men bara om du är kvinna. Det visar ny svensk forskning.

 • Läs även...

  Kollegas mest lästa 2018

  Har du inte hängt med ordentligt under det senaste året? Kollega har samlat sina mest lästa nyheter, reportage och tips om arbetslivet från 2018.

 • Läs även...

  Så har MeToo påverkat Unionens arbete

  MeToo har inneburit en rejäl boost för Unionens jämställdhetsarbete och kommer att få varaktig effekt. Det menar Lina Andersson, utredare på Unionen.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.