Annons
 • Foto: Pressmaster/Colourbox.com

Kvinnor får mindre företagshälsovård

Publicerad 15 september 2017, kl 15:38

Företag i kvinnodominerade branscher köper mindre hälsovård än andra. Detsamma gäller mindre företag oavsett bransch, visar en ny undersökning.

Undersökningen, genomförd på uppdrag av Svenskt Näringsliv, PTK och LO, rymmer visserligen många positiva siffor. Nästan 80 procent av de deltagande företagen har avtal om företagshälsovård eller liknande arbetsmiljötjänster. Av dem svarar 86 procent att de har haft stor eller ganska stor nytta av tjänsterna. De upplevda effekterna är bland annat bättre arbetsmiljö, minskad fysisk ohälsa och minskad sjukfrånvaro hos medarbetarna.

Det skiljer dock en hel del mellan olika branscher. Allra vanligast är det att man köper företagshälsovård eller liknande tjänster i byggbranschen, tätt följd av industrin. Långt mindre vanligt är det inom handel, hotell och restaurang.

– Det är tydligt att de kvinnodominerade branscherna inte i lika hög grad har tillgång till företagshälsovård, konstaterade Berit Müllerström, LO:s andre vice ordförande när rapporten presenterades på fredagen.

Niklas Hjert, ordförande för PTK:s förhandlingschefsgrupp, tyckte för sin del att det skulle vara värt att titta närmare på varför omkring en femtedel av företagen inte köper företagshälsovård eller liknande. Ett skäl som uppges är ”stor personalomsättning”.

– Vi måste gräva vidare. Vi ser att i branscher där man har fler visstidsanställda så använder man mindre företagshälsa, sade Niklas Hjert.

I undersökningen är det även tydligt att det är de största företagen som i högst utsträckning köper den här typen av tjänster. Ändå finns de minsta företagen, de med färre än tio anställda, inte med i undersökningen.

– På de riktigt små arbetsplatserna har man mycket svårare att få tillgång till de här tjänsterna, sade Berit Müllerström som poängterade vikten av att få företagen att begripa det ekonomiska värdet av att arbeta förebyggande.

– När något väl har hänt så blir kostnaden mycket större. Kan man förebygga sjukskrivningar är mycket vunnet.

Fakta

Undersökningen bygger på drygt 1 600 telefonintervjuer med representanter för företagen och fackliga företrädare på företag i olika storlekar från 10 anställda och uppåt.

Niklas Hallstedt
Niklas Hallstedt
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Fler bettskenor åt stressade kvinnor

  Dubbelt så många kvinnor som män drabbas av långvarig smärta i ansiktet. En anledning är ökad stress i arbetslivet. Allt fler bettskenor förskrivs därför åt kvinnor.

 • Läs även...

  Höga krav gör kvinnor tjocka

  Att sakna kontroll på jobbet gör att du går upp i vikt, vare sig du är man eller kvinna. Utsätts du dessutom för höga krav riskerar du att lägga på dig ännu fler kilon - men bara om du är kvinna. Det visar ny svensk forskning.

 • Läs även...

  Kollegas mest lästa 2018

  Har du inte hängt med ordentligt under det senaste året? Kollega har samlat sina mest lästa nyheter, reportage och tips om arbetslivet från 2018.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.