• Medan familjen blir ett stöd i mäns karriär är den i stället källa till stress för kvinnor, enligt Johanna Rickne. Foto: Colourbox

Kvinnor med toppjobb riskerar skilsmässa

Publicerad 27 mars 2017, kl 20:15

Att bli befordrar till ett toppjobb innebär stor risk för skilsmässa för kvinnor. Det visar en ny studie där det också framgår att åldern har betydelse. Kvinnor som har jämnåriga – och mer jämställda – relationer skiljer sig mer sällan även om de gör karriär.

– Vår forskning visar att valet av partner spelar roll för karriären. En ojämställd relation riskerar att spricka om kvinnan gör karriär. Samma sak gäller inte omvänt, det vill säga om mannen har ett toppjobb, säger nationalekonomen och docenten Johanna Rickne som tillsammans med forskarkollegan Olle Folke skrivit rapporten All the single ladies – toppjobb och skilsmässor bland kvinnor och män.  

De har undersökt skilsmässofrekvensen bland män och kvinnor som blivit kommunstyrelseordförande, riksdagsledamot eller VD (för företag med fler än hundra anställda) under åren 1990–2014. Studien omfattar nära 2 000 personer .

Bland kvinnorna som blev befordrade var hela tio procent skilda inom tre år efter ha fått ett toppjobb, vilket är mer än dubbelt så många som bland de kvinnor som inte blev befordrade.

– Vår studie visade att 80 procent av kvinnorna är yngre än sin make medan 60 procent av männen är äldre än sin fru. Kvinnor har generellt sett en tendens att gifta sig med äldre män som tjänar mer och kvinnorna tar ut mer än 80 procent av föräldraförsäkringen. Om sedan kvinnan gör karriär rubbas jämvikten när det gäller arbetsfördelningen i hemmet vilket är en sannolik orsak till skilsmässa, framhåller Johanna Rickne.

Forskarna konstaterar också att kvinnor med toppjobb som lever jämställt och delar på föräldraförsäkringen mer jämlikt har en väsentligt mindre risk att skiljas. Ett äktentenskap med en karriärkvinna och en jämnårig man har också större utsikter att hålla.

Läs mer: Män ogillar karriärkvinnor

Johanna Rickne framhåller att bristen på jämställdhet kan få stora och negativa konsekvenser för samhället.

– Familjen blir ett stöd i mäns karriär men en källa till stress för kvinnor. Det gör att samhället misslyckas med att fördela de bästa talangerna till samhällets toppjobb. Det är på tiden att vi börjar diskutera normer, status, partnerval och hur det kan förändras. En kvinna som vill göra karriär kanske inte ska söka status hos en äldre framgångsrik man utan hellre satsa på en partner som vill leva jämställt, säger Johanna Rickne.

Gertrud Dahlberg
[email protected]

Lediga jobb
 • Läs även...

  Osjälviskhet lönar sig

  Börja bry dig om andra. Det kan vara ett fungerande tips för den som vill ha högre lön, visar ny forskning.

 • Läs även...

  Här är det enda som hjälper mot utbrändhet

  Möjlighet att bestämma över sitt eget arbete och socialt stöd är viktigt på en arbetsplats. Men inte nog för att förhindra utbrändhet. För det krävs sänkta krav i jobbet.

 • Läs även...

  Många tror sig älska jobbet

  Älskar du ditt jobb? Eller har du bara lyckats intala dig att du gör det, för att inte bryta mot den nuvarande samhällsnormen och riskera att ses som misslyckad? Så kan det faktiskt vara, enligt etnologen Magdalena Petersson McIntyres forskning.

 • Läs även...

  Vikt och utseende avgör om du får jobb

  Många anser att de diskriminerats vid anställningsintervjuer. Vanligast är åldersdiskriminering – men många uppger också att de nekats ett jobb på grund av hur de ser ut.

 • Läs även...

  Valresultatet kan påverka din jobbinsats

  Den som röstar på ett parti som förlorar kan prestera sämre på jobbet, enligt en kanadensisk studie. Mikael Wallsbeck, idrottspsykologisk rådgivare, menar att det krävs tydliga rutiner för att hantera en förlust.

 • Läs även...

  Självmord klassat som arbetsskada

  Sedan en 36-årige Saabanställd man tagit livet av sig under en tjänsteresa har Försäkringskassan nu kommit fram till att självmordet inträffade till följd av en arbetsskada. I och med det kan de anhöriga ha rätt till högre ersättning.

 • Läs även...

  Kvinnor drabbas hårdast av krisen

  Det kommer bli tufft på svensk arbetsmarknad under lång tid framöver. Det spår Unionen i sin konjunkturrapport. Och hårdast kommer coronakrisen slå mot kvinnliga tjänstemän.

 • Läs även...

  Då ökar risken för skilsmässa

  När pappor tar ut längre föräldraledighet än de reserverade månaderna ökar risken för separation. Det visar ny forskning. Risken är dock ännu högre när män inte tar ut någon föräldraledighet alls.

 • Läs även...

  Sökes: Halvrisiga kvinnor

  Som kvinna och chef kan en ju bli glad över att kvinnor visar sig vara bättre chefer än män. En klapp på den egna axeln liksom. Men egentligen är det ju mest ledsamt eftersom det framför allt visar att männen fortfarande är normen för hur vi tänker att chefer ska vara.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.