Annons
Annons
  • Med kvinnor som utsatts för mobbning sjukskrivs i högre grad än andra kvinnor, syns ingen liknande ökning bland mobbade män. Foto: Jessica Gow/TT

Kvinnor och män reagerar olika på mobbning

Publicerad 28 augusti 2017, kl 15:55

Kvinnor som mobbas på jobbet har dubbelt så hög sjukfrånvaro som andra kvinnor. Män som utsätts blir däremot inte mer sjuka än andra män. Detta visar ny dansk forskning.

Kvinnor och män reagerar annorlunda när de utsätts för mobbning på arbetsplatsen. Medan kvinnornas långtidssjukskrivning fördubblas och leder till en ökad användning av antidepressiva medel tycks män som mobbas inte ha mer sjukfrånvaro än andra män.

Å andra sidan pekar den danska undersökningen på att män i högre utsträckning än kvinnor överger arbetsmarknaden under en tidsperiod, tre procent av männen lämnar sitt jobb när de blir utsatta för mobbning.

Läs mer: Mobbade Annika ville ta sitt liv

–  Vi vet inte varför män och kvinnor reagerar annorlunda på mobbning, men undersökningen indikerar att män är mindre benägna att finna sig i situationen medan kvinnor behåller sitt jobb och ser om de kan få det att fungera, säger Åse Marie Hansen, professor vid Köpenhamns universitet och det danska centrat för arbetsmiljöforskning, som är en av forskarna bakom studien.

Läs mer: Mobbning på jobbet ökar

Studien omfattar drygt 3 000 anställda på såväl offentliga som privata arbetsplatser. Forskarna har studerat personernas sjukskrivning fem år före mobbningen ägde rum och fem år efteråt. För kvinnor är sjukfrånvaron dubbelt så hög två år efter mobbningen jämfört med kvinnor som inte har mobbats. Därefter minskar skillnaden för att försvinna helt efter fem år.

Siffrorna visar också att de utsatta personerna inte hade mer sjukskrivning än icke-mobbade innan trakasserierna började.

–  Det är först efter mobbningen sjukfrånvaron stiger för de kvinnor som har blivit mobbade. Det finns inga tecken på att de borde vara mer sårbara innan de blir mobbade, säger Åse Marie Hansen.

Läs mer: Så kan mobbning stoppas

Undersökningen visar att kvinnor upplever mobbning på jobbet i något högre utsträckning än män. Totalt anger sju procent av de tillfrågade att de utsatts för mobbning. Av dessa är 57 procent kvinnor och 43 procent män. Forskningsprojektet är ett samarbete mellan Aarhus BBS vid Aarhus Universitet, Köpenhamns universitet och det danska Arbetsmiljöforskningscentret, NFA.

 

Ola Rennstam
Ola Rennstam
[email protected]