Annons

Kvinnor tjänar mest på att byta jobb

Publicerad 17 juni 2014, kl 11:10

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män fortsätter att minska, det visar ny statistik från Medlingsinstitutet. 2013 var skillnaden 13,4 procent, det är minskning med 0,5 procentenheter jämfört med året innan.

Enligt Medlingsinstitutets nya statistik så fortsätter löneskillnaderna mellan kvinnor och män att minska men det går långsamt. Förra året låg skillnaden på 13,4 procent, men om man bortser från lönepåverkade faktorer som yrke, ålder, utbildning och arbetstider så hamnar den oförklarade löneskillnaden på 5,8 procent.  Det är en ynka minskning på 0,3 procent jämfört med 2012.

Den viktigaste orsaken till löneskillnaderna mellan könen är att kvinnor och män arbetar inom olika yrken. Bästa sättet att få upp lönen är att skaffa nytt jobb. För enligt Medlingsinstitutets analys är löneökningen större för dem som bytte arbetsgivare än för dem som stannade kvar på samma jobb. Och det är framför allt kvinnor som tjänar mest på att skaffa nytt jobb, deras löner ökade mer än männens.

Petra Rendik
Petra Rendik
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Fler män ger inte högre löner

  Låglöneyrken är ofta kvinnodominerade. Men när Medlingsinstitutet undersökte saken fann man inga belägg för att en ändrad könsbalans i ett yrke påverkar lönen.

 • Läs även...

  Färre anmäler sjukdom av jobbet

  Bland kvinnor är fortfarande den vanligaste orsaken till arbetssjukdomar organisatoriska och sociala problem. Men under fjolåret minskade den siffran med 17 procent.

 • Läs även...

  Nytt jobb lönar sig för kvinnor

  Löneskillnaderna mellan kvinnor och män är fortfarande stora. Men nya siffror från TRR Trygghetsrådet ger signaler om att skillnaderna kan vara på väg att utjämnas.

 • Läs även...

  Trots reform – fortsatta krav på sänkta löner

  I början av året kom fack, arbetsgivare och regering överens om en ny anställningsform – Etableringsjobb – skräddarsydd för att hjälpa nyanlända in på arbetsmarknaden. Det utropades som en seger för den svenska modellen. Men det är tveksamt om det räcker för att tysta ropen på sänkta löner.

 • Läs även...

  Löneskillnader en gåta för forskarna

  Ju högre lön desto större är löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Forskare har försökt finna svaret på varför glastaket finns genom att studera anställda som pluggat ekonomi eller juridik.

 • Läs även...

  Bara 4 av 10 är beredda att jobba längre

  Trots att man kommer att få svårt att klara sig på pensionen är de flesta ovilliga att förlänga sina arbetsliv, visar en ny undersökning. En anledning är att de upplever sina arbeten som alltför psykiskt påfrestande.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.