Kvinnor tjänar mest på att byta jobb

Publicerad 17 juni 2014, kl 11:10

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män fortsätter att minska, det visar ny statistik från Medlingsinstitutet. 2013 var skillnaden 13,4 procent, det är minskning med 0,5 procentenheter jämfört med året innan.

Enligt Medlingsinstitutets nya statistik så fortsätter löneskillnaderna mellan kvinnor och män att minska men det går långsamt. Förra året låg skillnaden på 13,4 procent, men om man bortser från lönepåverkade faktorer som yrke, ålder, utbildning och arbetstider så hamnar den oförklarade löneskillnaden på 5,8 procent.  Det är en ynka minskning på 0,3 procent jämfört med 2012.

Den viktigaste orsaken till löneskillnaderna mellan könen är att kvinnor och män arbetar inom olika yrken. Bästa sättet att få upp lönen är att skaffa nytt jobb. För enligt Medlingsinstitutets analys är löneökningen större för dem som bytte arbetsgivare än för dem som stannade kvar på samma jobb. Och det är framför allt kvinnor som tjänar mest på att skaffa nytt jobb, deras löner ökade mer än männens.

Petra Rendik
Petra Rendik
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Höjd pensionsålder men avtal släpar efter

  Snart har du rätt att jobba tills du är 69 år. Men det är långt ifrån säkert att det stärker din tjänstepension. Inte heller är det givet att du kommer att få någon sjukpension efter fyllda 65.

 • Läs även...

  Inlåsning kan leda till depression

  En fjärdedel av anställda riskerar att inte kunna byta jobb den dag de vill. En sådan känsla av inlåsning kan leda till sämre hälsa och till och med depression, visar ny forskning.

 • Läs även...

  Trots reform – fortsatta krav på sänkta löner

  I början av året kom fack, arbetsgivare och regering överens om en ny anställningsform – Etableringsjobb – skräddarsydd för att hjälpa nyanlända in på arbetsmarknaden. Det utropades som en seger för den svenska modellen. Men det är tveksamt om det räcker för att tysta ropen på sänkta löner.

 • Läs även...

  Fler män ger inte högre löner

  Låglöneyrken är ofta kvinnodominerade. Men när Medlingsinstitutet undersökte saken fann man inga belägg för att en ändrad könsbalans i ett yrke påverkar lönen.

 • Läs även...

  Vikt och utseende avgör om du får jobb

  Många anser att de diskriminerats vid anställningsintervjuer. Vanligast är åldersdiskriminering – men många uppger också att de nekats ett jobb på grund av hur de ser ut.

 • Läs även...

  Färre anmäler sjukdom av jobbet

  Bland kvinnor är fortfarande den vanligaste orsaken till arbetssjukdomar organisatoriska och sociala problem. Men under fjolåret minskade den siffran med 17 procent.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.