Annons
Annons

Kvotera in arbetslösa på arbetsmarknaden

Publicerad 7 mars 2014, kl 12:36

Idag sker en diskriminering av arbetslösa på den reguljära arbetsmarknaden och den grupp som drabbas hårdast är långtidsarbetslösa. Långtidsarbetslösheten är delvis ett resultat av arbetsgivarnas ovilja att anställa människor som hamnat i arbetslöshet.Oviljan att anställa arbetslösa kan påvisas med alla olika former av förmånliga bidrag som arbetsgivaren lockas med i samband med en anställning. Motviljan att anställa långtidsarbetslösa grundas delvis på medvetna och omedvetna fördomar och förutfattade meningar.

En förutfattad mening om arbetslösa är att de är lågutbildade och saknar både formell och funktionell kompetens. Säkert finns det både och hos de arbetslösa men även så hos arbetstagarna. Faran är när det sker en generalisering som stämplar en hel grupp människor i samhället som lågutbildade och inkompetenta. En förklaring som är vedertaget är att arbetsgivarna inte lyckas få tag på den kompetens som efterfrågas. Det finns väl meriterade arbetslösa som har både den formella och funktionella kompetensen arbetsgivarna eftersöker men denna grupp tycks osynliggöras och väljas bort i rekryteringsprocessen.

En annan förklaring till att arbetslösa inte lyckas att få ett passande arbete är att det sker en felmatchning. Den arbetslöse befinner sig i en situation där han/hon är endera undereller överkvalificerad. Många arbetslösa har valt att utbilda sig för att möta upp till arbetsgivarnas krav. Trots detta har den arbetslöse stora svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden. Den arbetslöse kan utbilda sig till döds och Arbetsförmedlingen kan göra den bästa av matchningar. Till syvende och sist måste det finnas en arbetsgivare som är villig att anställa och ge den arbetslöse en chans.

På den öppna arbetsmarknaden är den arbetslöse med och konkurrerar om jobben med övriga arbetstagare som av en eller annan anledning har en önskan om att byta arbete. Chanserna för den arbetslöse att få ett arbete i denna konkurrens tycks vara marginell. Kvotering måste komma till stånd, när arbetslösa blir utsatta för diskriminering på den svenska arbetsmarknaden. Den arbetslöse med lika/likvärdig formell kompetens måste lämnas företräde framför en arbetstagare som redan har en anställning. Min fasta övertygelse är, går man ut i debatt om att lämna förtur till den arbetslöse kommer detta väcka starka reaktioner. Idag sker en kvotering av redan etablerade arbetstagare före den arbetslöse på de lediga tjänsterna. Motståndare kommer säkert opponera sig och mena att den fria rörligheten på arbetsmarknaden måste få gälla. Skall den fria rörligheten på arbetsmarknaden endast gälla arbetstagare som vill byta jobb? Medan den arbetslöse cementeras in i långtidsarbetslösheten. Var finns den fria rörligheten på arbetsmarknaden för den arbetslöse?

//Anette Höiland

Kommentarer

Jag instämmer i Anettes åsikter och skulle välkomna en kvotering. Det jag önskar tillägga är något som ingen vill kommentera eller diskutera. De flesta viftar bort problemet. Åldern. I andra länder är åldern lika med erfarenhet och kompetens. I Sverige tänker arbetsgivarna mer på att en yngre människa kan vi forma och leda dit de vill i åsikter, arbetsuppgifter, arbetsvillkor och löner. Tom utseende är ofta ett argument. Ofta nöjer sig inte arbetsgivaren med foto de vill ha video.

Skriv din kommentar

Kommentering av denna sidan upphörde 2014-03-28. Det är inte längre möjligt att lämna kommentarer på den här sidan.

Lediga jobb
 • Läs även...

  3 tecken på att vi går mot ljusare tider

  Det finns tydliga tecken på att vi snart går mot ljusare tider. Nästa år sjunker arbetslösheten, smittspridningen minskar och BNP ökar, enligt flera prognoser.

 • Läs även...

  "Säljjobbet kan vara värre än arbetslöshet"

  Trots att det är en myndighet som publicerar jobbannonserna på Arbetsförmedlingens Platsbank finns ingen garanti för att det är schysta jobb. En del säljjobb kan till och med vara värre än att vara arbetslös, enligt Unionens ombudsman. Här är varningssignalerna att se upp med.

 • Läs även...

  30 miljoner för att stoppa brott i arbetslivet

  Fusk och brott på svensk arbetsmarknad ska bort. Regeringen vill satsa 30 miljoner på att åtta myndigheter ska samarbeta för att förhindra kriminalitet i arbetslivet.