• "Det är ett stort och ökande antal upphandlingar som överprövas", säger Charlotta Frenander, jurist på Upphandlingsmyndigheten. Foto: Bertil Ericson / TT

Lag pressar företag att säga upp

Publicerad 22 september 2017, kl 14:11

När ett företag vinner en offentlig upphandling överklagas det ofta. Följden blir en oviss väntan för anställda som riskerar att bli av med sina jobb.

– Det här är ett jättestort problem, inte bara för utbildningsväsendet, säger Paul Nilsson, utbildningsdirektör på branschjätten Eductus, ett av Sveriges största företag inom vuxenutbildning. Bland annat erbjuder man svenska för invandrare och arbetsmarknadsutbildning. Arbetsförmedlingen är en de stora kunderna.

När en myndighet eller kommun köper en tjänst eller en vara görs upphandling som kan vara baserad på kvalitet eller pris. Efter att upphandlingen är avslutad och en leverantör utsetts, har de företag som förlorat anbudsstriden möjlighet att överklaga beslutet.

Första instans för överklagandet är förvaltningsrätten, där ett avgörande i allmänhet tar mellan tre och sex månader. Därefter finns möjlighet att driva fallet vidare till både kammarrätt och Högsta förvaltningsdomstolen. I båda de högre instanserna krävs dock prövningsrätt, vilket bland annat ges om det handlar om principiellt viktiga mål.

Av de upphandlingar som Paul Nilsson var inblandad i 2016 överprövades omkring hälften.

– Det är väldigt tråkigt för medarbetarna. Vi vill ju kunna erbjuda dem anställningstrygghet. När vi vinner ett anbudsförfarande blir mina medarbetare jätteglada. Överprövas det måste jag varsla. Vinner vi sedan överprövningen kan jag dra tillbaka varslet, annars måste jag vidta åtgärder.

Paul Nilsson har förståelse för att det ska finnas möjlighet att överpröva uppköparens beslut som ett sätt att stävja mutor och korruption. Men han menar samtidigt att konsekvenserna både för enskilda och samhället blir så stora att det måste till ett nytt regelsystem.

På Upphandlingsmyndigheten, en myndighet som bland annat har till uppgift att ”främja innovativa lösningar inom upphandling”, är man väl medvetna om problematiken.

– Det här är ett generellt problem. Det är ett stort och ökande antal upphandlingar som överprövas. Det kan ge konsekvenser att leverantörer till exempel får problem med sin likviditet om inte förväntade avtal kommer till stånd och annat, säger Charlotta Frenander, jurist på Upphandlingsmyndigheten, enligt vilken det här är något som regeringen och myndigheten ser allvarligt på.

– Vi har fått i uppdrag att undersöka varför det sker så många överprövningar och orsakerna. Samtidigt ska en utredning titta på hur prövningsförfarandet kan bli bättre och effektivare utan att rättssäkerheten för leverantörerna försämras.

Offentlig upphandling

Den offentliga upphandlingen handlar om stora pengar, 634 miljarder kronor 2014, visar statistik från Upphandlingsmyndigheten. 7,5 procent av de upphandlingarna som annonserades 2015 överprövades. Vanligast var det i gruppen trycksaker och tillhörande produkter där det hände i 16,7 procent av fallen. I branschen undervisning och utbildning skedde samma sak med 12,8 procent av ärendena. Den bransch där flest upphandlingar genomfördes 2015 var Anläggningsarbete. Där överprövades en relativt låg andel, 5,9 procent, av upphandlingarna.
 

KRAV PÅ SCHYSTA VILLKOR
Från den 1 juni i år är offentliga upphandlare skyldiga att ställa vissa arbetsrättsliga villkor om lön, semester och arbetstid i enlighet med ett centralt kollektivavtal om det är behövligt. Det sistnämna innebär att myndigheten inför en upphandling ska bedöma hur det ser ut i den aktuella branschen: Om det till exempel finns risk för att anställda har oskäliga villkor och det sker lönedumpning. Däremot går det inte att ställa krav på kollektivavtal. Handlar det om varor, exempelvis textilier och mobiltelefoner, som tillverkas i andra länder ska det ske en bedömning att företaget inte bryter mot ILO:s kärnkonventioner som bland annat förbjuder tvångs- och barnarbete.

Niklas Hallstedt
Niklas Hallstedt
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Samordnare för rehab en hjälp för sjukskrivna

  Att hålla reda på Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens regler när man är sjuk kan kännas som en djungel. Regeringen föreslår därför rehabiliteringskoordinatorer som ska guida patienter under sin sjukskrivning. En bra idé anser Unionen.

 • Läs även...

  Partierna om: Den svenska partsmodellen

  Kollega har gjort en sammanställning av Unionens viktigaste arbetsmarknadsfrågor till de åtta största partierna inför valet den 9 september.

 • Läs även...

  Självmord klassat som arbetsskada

  Sedan en 36-årige Saabanställd man tagit livet av sig under en tjänsteresa har Försäkringskassan nu kommit fram till att självmordet inträffade till följd av en arbetsskada. I och med det kan de anhöriga ha rätt till högre ersättning.

 • Läs även...

  Utredning: ”Alla ska ha rätt till a-kassa”

  Alla som har jobbat ska få a-kassa om de blir arbetslösa. Det föreslår den utredning om a-kassan som presenterades under tisdagen. Men för den som är arbetslös länge blir ersättningen lägre än i dag.

 • Läs även...

  Unionen: ”Staten ska inte betala hela lönen”

  Både Svenskt Näringsliv och Almega vill att staten ska betala hela lönekostnaden för krisande företag. Men Unionen tycker att 80 procents arbetstidsminskning är tillräckligt.

 • Läs även...

  ”Kan få arbetslöshet på 25 procent”

  Insatserna för att dämpa följderna av corona är långt ifrån tillräckliga. Det anser Stefan Koskinen på Almega, som tror att vi riskerar en arbetslöshet på mellan 20 och 25 procent om inte regeringen tar till kraftfulla åtgärder.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.