Annons
Annons
 • Att ignorera eller frysa ut en kollega på möten är typiska mobbningsmetoder. Foto: Colourbox

Lagen rår inte på mobbare

Publicerad 25 augusti 2014, kl 14:21

Drygt tjugo år efter att föreskriften mot kränkande särbehandling infördes råkar fortfarande många illa ut på jobbet. Nu höjs röster för en lagskärpning så att drabbade kan få upprättelse.

Nästan var tionde känner sig mobbad på jobbet enligt Arbetsmiljöverket. I en tidigare undersökning som Kollega gjort uppgav fyra av tio Unionenmedlemmar att de upplevt att det förekommit mobbning och kränkande särbehandling på deras nuvarande eller en tidigare arbetsplats. Av dessa ansåg två av tio att de själva var eller hade blivit mobbade.

Med dagens lagstiftning är det svårt att komma åt en arbetsgivare som ignorerar att någon utsätts för kränkande särbehandling på arbetsplatsen.

Lagen innebär att Arbetsmiljöverket ska försöka se till att arbetsgivarna arbetar förebyggande för att förhindra mobbning. Lagen innebär dock inte att Arbetsmiljöverket agerar i enskilda fall.

Därför föreslår Maria Steinberg, universitetslektor i arbetsmiljörätt vid Örebro universitet, att det görs ett tillägg i diskrimineringslagen.

- Jag skulle vilja kalla det för förbud mot kränkning av någons värdighet, säger hon.

- Jag tycker man ska pröva det eftersom det vore det enklaste. För då har man en lag som förbjuder mobbning, en lag som säger att man ska ha aktiva åtgärder och också  en myndighet som kan hjälpa människor att ta det här till domstol om de inte själva har ekonomiska möjligheter eller facket ställer upp. Då kan de få upprättelse i form av en diskrimineringsersättning, säger hon.

Också fackförbundet Vision vill stärka anställdas skydd mot kränkande särbehandling. Förbundet har därför tagit fram ett förslag till en helt ny lag mot mobbning i arbetslivet som innebär att facket kan driva medlemmars ärenden till domstol i det fall arbetsgivaren inte tar sitt ansvar för att förhindra eller åtgärda situationen så att mobbningen upphör.

Gör så här!

Undvik mobbning på jobbet

 • Sätt upp regler för hur  ni uppför er mot varandra på arbetsplatsen. Se över era policys.
 • Ordna så att frågor om mobbning ingår i personalenkäten.
 • Se till att alla får  team- och kompetensutveckling.
 • Se till att ingen favoriseras för att undvika risken att informella ledare tar över, då också risken för mobbning ökar.

Tecken på mobbning

 • Kollegor hälsar inte, ignorerar när någon talar på möten och liknande.
 • Elakt skvaller och ryktesspridning
 • En hjärtlig men rå jargong som inkluderar gliringar och förlöjligande av andra.
 • Att en eller flera medarbetare står utanför den sociala gemenskapen.

Tecken på att chefen mobbar dig

 • Chefen tar överraskande ifrån dig en befogenhet.
 • Chefen ”glömmer” att ge dig viktig information.
 • Chefen ignorerar dig helt på möten.
 • Du kallas inte längre till möten som du borde ha varit med på.
TRR
Anita Täpp
Anita Täpp
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Utköp av förtroendevalda oroar Unionen

  Att företag betalar för att bli av med skickliga förtroendevalda kränker föreningsrätten. Även om omfattningen inte är alarmerande, enligt en ny undersökning från Unionen, är det illa nog att det ens förekommer, menar förbundet.

 • Läs även...

  Regeringen: Arbetsgivare ska bli bättre på arbetsmiljö

  Hur vi jobbat under coronapandemin har påverkat oss både fysiskt och psykosocialt. Nu ger regeringen Arbetsmiljöverket i uppdrag att öka arbetsgivares kunskap kring sitt arbetsmiljöansvar.

 • Läs även...

  Krafttag mot hot och våld i arbetslivet

  Regeringen tar ett kliv framåt i arbetet mot våld och trakasserier i arbetslivet. En utredare ska tillsättas som ska titta närmare på hur arbetstagare kan skyddas på jobbet, på tjänsteresan och i sociala medier.

 • Läs även...

  Stort skadestånd krävs för uppsagd klubbordförande

  En klubbordförande och ett huvudskyddsombud sades upp efter att samarbetet med arbetsgivaren skurit sig. Unionen stämmer företaget för ordförandens räkning och kräver extra stort skadestånd då det rör sig om en förtroendevald.

 • Läs även...

  30 miljoner för att stoppa brott i arbetslivet

  Fusk och brott på svensk arbetsmarknad ska bort. Regeringen vill satsa 30 miljoner på att åtta myndigheter ska samarbeta för att förhindra kriminalitet i arbetslivet.

 • Läs även...

  Nya regler har lett till bättre arbetsmiljö

  Arbetsmiljöverkets föreskrift mot psykosocial ohälsa på jobbet, OSA, har främst haft effekt för offentliganställda kvinnor. Men i tre fall som rör Unionenmedlemmars arbetsplatser har arbetsgivare tvingats ta itu med kränkande särbehandling.