• Foto: Jessica Gow/TT

Lagrådet: OK till regeringens visstidsförslag

Publicerad 6 november 2015, kl 12:54 Uppdaterad 29 december 2015, kl 18:06

Efter EU-kommissionens hot om att stämma Sverige i EU-domstolen för att svensk lag inte nog motverkar missbruk av visstidsanställningar har regeringen föreslagit en skärpning av lagen. Nu har Lagrådet gett regeringens förslag ok.

Förslaget gick på remiss i våras och flera instanser, bland annat TCO och Advokatsamfundet, kritiserade det då för att dels vara alltför krångligt, dels inte leva upp till kraven i EU:s visstidsdirektiv, som Kollega.se rapporterat om tidigare.

För några veckor sedan skickades förslaget vidare till Lagrådet, som nu lämnat förslaget utan erinran, det vill säga gett regeringen ok.

- Vi vet att TCO ville gå längre, men det gick inte Svenskt Näringsliv med på. Vi måste utforma förslag som går att få igenom, säger Natalie Sial, pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Enligt Natalie Sial är oron över att skärpningen inte skulle vara tillräcklig för att leva upp till EU-direktivet sannolikt obefogad.

- Kritiken från EU-kommissionen var massiv, så man var tvungen att ta fram ett förslag som skulle motsvara kraven i direktivet. Och det upplever regeringen att man nu har gjort.

Det nya lagförslaget lämnades över till riksdagen i december och är tänkt att börja gälla från och med den 1 maj 2016.

Lagrådet

Lagrådet granskar och yttrar sig över lagförslag efter anmodan från regeringen eller ett riksdagsutskott. I rådet ingår domare från Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen. Även andra lagfarna personer kan förordnas att ingå i Lagrådet.

Lagrådets granskning avser:

 1. hur lagförslaget förhåller sig till grundlagarna och rättsordningen i övrigt,
 2. hur förslagets föreskrifter förhåller sig till varandra,
 3. hur förslaget förhåller sig till rättssäkerhetens krav,
 4. om förslaget är så utformat att lagen kan antas tillgodose angivna syften,
 5. vilka problem som kan uppstå vid tillämpningen.
Gabriella Westberg
Gabriella Westberg
[email protected]
@Tidn_Kollega
Lediga jobb
 • Läs även...

  "Ett styrkebesked för den svenska modellen"

  I tisdags lade arbetsmarknadens parter fram ett förslag om förändrad strejkrätt. Förslaget, som sannolikt även blir regeringens, får dock kritik från vissa håll.

 • Läs även...

  Inget fängelse för röjda hemligheter

  Skulle du utnyttja en företagshemlighet från din arbetsplats kan du få betala dyra skadestånd. Men du kommer inte att kunna dömas till fängelse. I dag gick regeringen på Unionens linje och sade nej till ett lagförslag som föreslog just detta.

 • Läs även...

  Fängelse för den som röjer jobbinformation

  I dag kan du tvingas betala dyra skadestånd om du utnyttjar en företagshemlighet från din arbetsplats. Men enligt ett nytt lagförslag ska det också bli straffbart att röja information. Ett förslag som upprör Unionen.

 • Läs även...

  Trafikledare snuvades på ersättning

  Nära fyra av tio Unionenmedlemmar har avtalat bort sin övertidsersättning, ibland på grund av ohemula krav från arbetsgivaren. Nu har förbundet stämt ett företag som bland annat avtalade bort övertiden för en 20-årig vikarie.

 • Läs även...

  Vägrade bärga bilar – fick sparken

  Driftchefen anklagades för arbetsvägran och blev avskedad då han inte ville köra bärgningsbil. Nu har Unionen stämt bärgningsfirman.

 • Läs även...

  Ekonomichef köpte pool på företagskortet

  Vid mer än 100 tillfällen använde ekonomichefen bolagets pengar till privata utgifter. Bland annat köpte hon en pool. Nu har kvinnan dömts för trolöshet mot huvudman och att betala tillbaka de 620 000 kronor som hon spenderat.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.