Annons

Lägre ingångslöner ger inte flera jobb

Publicerad 16 februari 2016, kl 09:21

Att de nyliberala snyltarna helt saknar samvetsbetänkligheter är ingen nyhet men att man så till den grad saknar moral och förmåga till empati att man i sin besatthet att sänka lönerna för de stora flertalet och i sin iver att sko sig på arbetarnas bekostnad påstår sig värna om de nyanländas och flyktingarnas väl är väl ändå att gå över gränsen för mänsklig anständighet.

Att de nyliberala snyltarna helt saknar samvetsbetänkligheter är ingen nyhet men att man så till den grad saknar moral och förmåga till empati att man i sin besatthet att sänka lönerna för de stora flertalet och i sin iver att sko sig på arbetarnas bekostnad påstår sig värna om de nyanländas och flyktingarnas väl är väl ändå att gå över gränsen för mänsklig anständighet.

Påståendet att "sänkta lägstalöner skulle underlätta integrationen" är ett påstående som hörs allt oftare från företrädare för allianspartierna och företrädare för arbetsgivarnas intresseorganisationer. Att förslaget kommer mitt under avtalsförhandlingarna mellan fack och arbetsgivare är inte en slump utan en noga genomtänkt fientlig handling mot hela löntagarkollektivet. Sänkta ingångslöner slår mot hela arbetsmarknaden. Att det skapas nya jobb till följd av lägre löner är en myt. Det som däremot skulle hända är att arbetsgivarna i möjligaste mån skulle ersätta den nuvarande personalen med andra med lägre ingångslön. Detta skulle resulterar i lägre löner för alla förutom ett fåtal som redan idag lyfter löner med sexsiffriga belopp. Sänkta löner leder naturligtvis även fram till sänkta bidrag eftersom ett samhälle inte kan ha bidrag som är högre än lägstalönerna. Ojämlikheten skulle öka till följd av de ökande lönerskillnaderna och leda till en ökad segregation. En minskad köpkraft till följd av de lägre inkomsterna liksom den pågående nedmonteringen av den svenska välfärden skulle naturligtvis öka skillnaderna i sanhället vilket är helt i linje med den nyliberalism som förespråkas av den allt girigare borgerligheten.

Låglönejobb och etniska löner som baseras på godtyckliga antaganden är naturligtvis arbetsgivarnas våta dröm men utgångspunkten att invandrare inte har utbildning eller kompetens som är relevant för svensk arbetsmarknad och därmed behöver lägre löner för att komma in är i grund  ett rasistiskt antagande och faller på sin egen orimlighet.

Kari Parman

Lediga jobb
 • Läs även...

  Trots reform – fortsatta krav på sänkta löner

  I början av året kom fack, arbetsgivare och regering överens om en ny anställningsform – Etableringsjobb – skräddarsydd för att hjälpa nyanlända in på arbetsmarknaden. Det utropades som en seger för den svenska modellen. Men det är tveksamt om det räcker för att tysta ropen på sänkta löner.

 • Läs även...

  Medlem i kläm - så gick det sen

  Hur gick det för killarna som ville ”Unleash the fucking fury” på sin chef? Fick Unionenmedlemmen som glömt rapportera in sin nya lön till Försäkringskassan betala en halv miljon i skuld? Här är några av Unionens mest omskrivna tvister. Och hur de slutade.

 • Läs även...

  Unionen tar täten för jobb åt nyanlända

  Unionen är det enda tjänstemannafack som är delaktiga i principöverenskommelsen för att ge nyanlända jobb, som presenterades i förra veckan. Detta till skillnad från LO där så gott som samtliga förbund är intresserade.

 • Läs även...

  Många tror de får betala själva

  Drygt 40 procent av de privatanställda tjänstemännen upplever att de snart kommer att behöva en vidareutbildning som de inte räknar med att arbetsgivaren ska stå för.

 • Läs även...

  Unionen kräver fler satsningar på kompetens

  Regeringen satsar 20 miljoner kronor på korta högskolekurser som ska locka medelålders till vidareutbildning. Unionen välkomnar pilotprojektet.
  – Det är bra att man gör något men det är inte tillräckligt, säger Henrik Ehrenberg, samhällspolitisk chef på Unionen.

 • Läs även...

  Lön på 8 000 till nyanlända

  Unionen har tillsammans med IF Metall och Teknikföretagen tagit fram ett förslag på principöverenskommelse som ska underlätta för långtidsarbetslösa och nyanlända att ta sig in på arbetsmarknaden. Modellen innebär bland annat en lön på 8 000 kronor och att arbetsgivarna slipper arbetsgivaravgifter.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.