Annons
Annons
 • Eftersom kvinnor antas ta ut längre föräldraledighet än män, menar forskarna att de erbjuds lägre lön. Foto: Hasse Holmberg / TT

Längre föräldraledighet ökar löneskillnaderna

Publicerad 4 november 2020, kl 16:20

När föräldraledigheten förlängdes ökade löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Orsaken kan vara att arbetsgivare kompenserar för de ökade kostnader som föräldraledighet innebär.

För 30 år sedan förlängdes föräldraledigheten med tre månader. Det innebar att kvinnor – som redan var mer föräldralediga än män – utökade sin föräldraledighet ytterligare.

Nu visar en rapport från IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, att förlängningen ökade löneskillnaderna mellan mans- och kvinnodominerade branscher. Orsaken kan vara att lönekostnaden ökar när en anställd går på föräldraledighet. Företagen måste då dels ta in en vikarie, dels måste redan anställda arbeta mer. För att kompensera för den ökade kostnaden betalar arbetsgivare kvinnor lägre lön.

– Kvinnor antas vara borta mer och näringar som har fler kvinnor i fertil ålder tar, enligt teorin, hänsyn till detta genom att erbjuda lägre löner till de kvinnliga anställda, säger Arizo Karimi, som är en av rapportförfattarna, i ett pressmeddelande från IFAU.

Utökad föräldraledighet riskerar alltså att öka ojämlikheten mellan män och kvinnor, enligt rapporten. Men lösningen är inte att korta föräldraledigheten, säger Åsa Forsell, utredare med ansvar för jämställdhetsfrågor på TCO.

– Det viktiga för effekten på jämställdheten är hur man delar på föräldraledigheten, inte hur lång den är. Om kvinnor och män delar föräldraledigheten ojämnt kan en utökad föräldraledighet få de effekter som rapporten visar. Det regelverk vi har gör det möjligt både att dela lika och att dela väldigt olika. Hade vi haft ett annat regelverk, där föräldrapenningdagarna inte kan överlåtas på den andra föräldern hade vi inte sett de effekterna av en utökad föräldraledighet, säger hon.

Läs mer: Pappor mindre stressade av delad föräldraledighet

TCO anser därför att föräldraförsäkringen bör tredelas. En tredjedel ska vara vikt åt den ena föräldern, en tredjedel åt den andra och en tredjedel får föräldrarna göra som de vill med.

Ska inte föräldrar själva få välja hur de vill dela upp föräldraledigheten?
– Vi föreslår inte en helt individualiserad föräldraförsäkring. En tredjedel av föräldrapenningdagarna väljer föräldrarna fortfarande vem av dem som ska ta ut. Vi har en generös föräldraförsäkring i Sverige.

Att män är föräldralediga i betydligt mindre utsträckning än kvinnor beror till stor del på normer, både på arbetsplatser och i det omgivande samhället, enligt Åsa Forsell.

– Normer förändras långsamt. Men de kan även påverkas av förändringar i regelverken.

Kan man förstå arbetsgivare som tycker att det är bökigt att anställa kvinnor i fertil ålder?
– Bökigt tror jag inte är rätt uttryck, men rent statistiskt vet de ju att kvinnliga anställda kommer att vara föräldralediga längre och att det som den här rapporten visar kan medföra ökade kostnader, exempelvis i form av vikariekostnader.

David Österberg
David Österberg
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Färre långtidssjuka ska utförsäkras

  Nu ska färre långtidssjuka bli utförsäkrade efter 180 dagar. Det sedan Januaripartierna föreslagit en lagändring. Ett besked som sannolikt också är lugnande för många covidsjuka.

 • Läs även...

  Så höga blir löneökningarna

  Ett avtal med en löneökningstakt i samma nivå som det förra med avsättningar till flexpension. Det är i stora drag innehållet i det nya avtalet för industrin. Däremot innehåller det inga retroaktiva löneökningar.

 • Läs även...

  Facken kritiska till ny visselblåsarlag

  Ett nytt EU-direktiv ska förbättra skyddet för europeiska arbetstagare som vill larma om olagligheter. I Sverige är risken att det blir tvärtom, varnar flera fackförbund.

 • Läs även...

  AI skapar större löneskillnader

  Artificiell intelligens (AI) kommer förmodligen inte leda till lägre löner eller färre jobb. Däremot kommer lönegapet att öka när många yrken ersätts av robotar och algoritmer.

 • Läs även...

  Facklig kritik mot EU-förslag om minimilöner

  Sverige föreslås få ett undantag från de nya EU-reglerna om minimilöner. Men både från fack och arbetsgivare fruktar man att den svenska modellen ändå kommer att påverkas.

 • Läs även...

  Låg kunskap om föräldrapenning

  Föräldrar har låg kunskap om nya regler som rör föräldrapenning. Till exempel vilka dagar man måste ta ut innan barnet fyller fyra år. Det visar en ny rapport.