Annons
Annons
 • Eftersom kvinnor antas ta ut längre föräldraledighet än män, menar forskarna att de erbjuds lägre lön. Foto: Hasse Holmberg / TT

Längre föräldraledighet ökar löneskillnaderna

Publicerad 4 november 2020, kl 16:20

När föräldraledigheten förlängdes ökade löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Orsaken kan vara att arbetsgivare kompenserar för de ökade kostnader som föräldraledighet innebär.

För 30 år sedan förlängdes föräldraledigheten med tre månader. Det innebar att kvinnor – som redan var mer föräldralediga än män – utökade sin föräldraledighet ytterligare.

Nu visar en rapport från IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, att förlängningen ökade löneskillnaderna mellan mans- och kvinnodominerade branscher. Orsaken kan vara att lönekostnaden ökar när en anställd går på föräldraledighet. Företagen måste då dels ta in en vikarie, dels måste redan anställda arbeta mer. För att kompensera för den ökade kostnaden betalar arbetsgivare kvinnor lägre lön.

– Kvinnor antas vara borta mer och näringar som har fler kvinnor i fertil ålder tar, enligt teorin, hänsyn till detta genom att erbjuda lägre löner till de kvinnliga anställda, säger Arizo Karimi, som är en av rapportförfattarna, i ett pressmeddelande från IFAU.

Utökad föräldraledighet riskerar alltså att öka ojämlikheten mellan män och kvinnor, enligt rapporten. Men lösningen är inte att korta föräldraledigheten, säger Åsa Forsell, utredare med ansvar för jämställdhetsfrågor på TCO.

– Det viktiga för effekten på jämställdheten är hur man delar på föräldraledigheten, inte hur lång den är. Om kvinnor och män delar föräldraledigheten ojämnt kan en utökad föräldraledighet få de effekter som rapporten visar. Det regelverk vi har gör det möjligt både att dela lika och att dela väldigt olika. Hade vi haft ett annat regelverk, där föräldrapenningdagarna inte kan överlåtas på den andra föräldern hade vi inte sett de effekterna av en utökad föräldraledighet, säger hon.

Läs mer: Pappor mindre stressade av delad föräldraledighet

TCO anser därför att föräldraförsäkringen bör tredelas. En tredjedel ska vara vikt åt den ena föräldern, en tredjedel åt den andra och en tredjedel får föräldrarna göra som de vill med.

Ska inte föräldrar själva få välja hur de vill dela upp föräldraledigheten?
– Vi föreslår inte en helt individualiserad föräldraförsäkring. En tredjedel av föräldrapenningdagarna väljer föräldrarna fortfarande vem av dem som ska ta ut. Vi har en generös föräldraförsäkring i Sverige.

Att män är föräldralediga i betydligt mindre utsträckning än kvinnor beror till stor del på normer, både på arbetsplatser och i det omgivande samhället, enligt Åsa Forsell.

– Normer förändras långsamt. Men de kan även påverkas av förändringar i regelverken.

Kan man förstå arbetsgivare som tycker att det är bökigt att anställa kvinnor i fertil ålder?
– Bökigt tror jag inte är rätt uttryck, men rent statistiskt vet de ju att kvinnliga anställda kommer att vara föräldralediga längre och att det som den här rapporten visar kan medföra ökade kostnader, exempelvis i form av vikariekostnader.

David Österberg
David Österberg
[email protected]
 • Läs även...

  TCO kräver ny lag för personlig integritet

  Det behövs en ny lag för att skydda den personliga integriteten i arbetslivet. I en skrivelse till regeringen kräver Therese Svanström, TCO:s ordförande, att en utredning om en arbetsrättslig lag tillsätts.

 • Läs även...

  De delar helt lika på föräldraledigheten

  När Tommi och Linda Agetoft fick barn valde de att dela föräldraledigheten rakt av från början. De ville båda vara närvarande i sin bebis utveckling – och samtidigt ha kvar en fot i arbetslivet.

 • Läs även...

  Arbetsgivare kritiska till familjeveckan

  Familjeveckan är en dålig idé. Den gör det svårare för arbetsgivare att planera och leder till färre arbetade timmar, enligt flera remissvar. Men facken är positiva.

 • Läs även...

  Större löneklyfta på grund av coronan

  Risken är stor att pandemin leder till ökade löneskillnader mellan kvinnor och män. Det visar en ny undersökning av de löneanspråk som akademiker ställer när de ska anställas.

 • Läs även...

  Så höga blir löneökningarna

  Ett avtal med en löneökningstakt i samma nivå som det förra med avsättningar till flexpension. Det är i stora drag innehållet i det nya avtalet för industrin. Däremot innehåller det inga retroaktiva löneökningar.

 • Läs även...

  Lönegapet beror inte på risktagande män

  Att männen är mer tävlingsinriktade och tar större risker är knappast det som ger upphov till löneskillnaden mellan kvinnor och män. Det visar ny forskning.