Annons
Annons
  • Det är inte livspusslet med både karriär och småbarn som ligger bakom stressen hos kvinnor, enligt en ny undersökning från Jusek. Värst stressade är unga kvinnor utan barn. Foto: Colourbox

Livspusslet inte värsta stressfaktorn

Publicerad 14 december 2016, kl 13:26

Det ojämlika arbetslivet beror inte bara på vem som tar ansvar för familjens barn. Nu visar en ny undersökning att kvinnor utan barn är de som är mest stressade.

Stressen med att få ihop arbetsliv och familjeliv anses allmänt slå mot kvinnor i första hand.  Nyligen visade en undersökning från Unionen att kvinnliga tjänstemän framförallt blir långtidssjukskrivna i åldern 30 till 50 år, det vill säga just under familjeåren. För männens del ökar däremot sjukskrivningarna med åldern.

I en ny undersökning visar fackförbundet Jusek att skillnaderna mellan män och kvinnor finns redan innan första barnet är fött.

Nästan fyra av tio kvinnor under 34 år upplever negativ stress i arbetet. Män i samma ålder är däremot de som är minst stressade. Allra mest stressade är de kvinnor som inte har barn.

Undersökningen visar också att kvinnor och män inte har samma möjlighet att få utlopp för sin kreativitet. 30 procent av kvinnorna under 34 år säger sig inte få utlopp för sin kreativitet jämfört med bara sex procent av männen.

De i undersökningen som svarar att de upplever en hög grad av stress upplever också lägre utlopp för sin kreativitet.

Tidigare studier har visat att unga kvinnor upplever mindre inflytande över arbetet än äldre kvinnor och män i alla åldrar. Dessutom är kvinnor oftare än män överutbildade för sitt yrke. Både bristen på inflytande och överutbildningen kan leda till låg kreativitet, konstateras det i undersökningen.

- Unga kvinnor har ett stressigt arbetsliv och får sämre utlopp för kreativitet redan innan barn kommer in i bilden. Konsekvenserna uppmärksammas först när de syns i lönekuvertet eller i form av sjukskrivning. Regeringen behöver rikta fokus mot tidiga tecken på ojämställdhet och inte bara mot lön och föräldraförsäkring, säger Magnus Hedberg, vd på Jusek, i ett pressmeddelande.

Fakta

Undersökningen bygger på 2 072 webbintervjuer med sysselsatta tjänstemän i åldern 1-65 år. Jusek är ett förbund för jurister, ekonomer, systemvetare, beteendevetare och samhällsvetare.

Niklas Hallstedt
Niklas Hallstedt
[email protected]