Lönegapet krymper - om än långsamt

Publicerad 20 oktober 2016, kl 13:35

Det går åt rätt håll – om än i blygsam takt. Skillnaden mellan vad kvinnor och män tjänar minskar.

Skillnaden mellan vad kvinnor och män tjänar minskar. 2015 hade män 12,5 procent högre lön än kvinnor – det är en minskning med 0,7 procent jämfört med året innan.

Skillnaden mellan olika sektorer och branscher är dock stor. Allra störst är den genomsnittliga löneskillnaden bland anställda i landstingen, 22,4 procent. En kraftigt bidragande orsak till det är att många kvinnor här jobbar i relativt lågbetalda yrken som undersköterskor, medan en stor del av männen är läkare.

Tar man hänsyn även till skillnader i yrke, sektor, utbildning, ålder och arbetstid mellan kvinnor och män blir utfallet ett annat. Den så kallade oförklarade löneskillnaden är störst – 7,7 procent – bland tjänstemän i privat sektor.

Om kvinnor förväntar sig lägre lön får de lägre lön.

Den oförklarade löneskillnaden behöver dock inte bero på diskriminering, förklarar Medlingsinstitutet, som gör den årliga undersökningen: ”Om statistiken hade kunnat mäta fler faktorer hade sannolikt skillnaden krympt”.

Tidigare har det talats om att löneskillnaderna ofta uppstår i samband med barnafödande och föräldraledighet, när kvinnorna tar det största ansvaret för hem och familj. Men Medlingsinstitutets rapport visar att det finns skillnader mellan kvinnors och mäns löner redan på första jobbet efter examen.

Kvinnor fick mindre betalt än män efter examen på en tredjedel av de undersökta utbildningarna. Bland ekonomistudenter är löneskillnaden påtaglig.

En intressant aspekt är att grupper som förväntar sig högre lön ofta också får det. Om kvinnor förväntar sig lägre lön får de lägre lön.

Löneskillnad bland Unionens medlemmar

Som synes i grafiken ovan tjänar manliga medlemmar drygt 18 procent mer än de kvinnliga medlemmarna. En stor del av löneskillnaden förklaras av att kvinnor och män finns i olika yrken. 15 procent av kvinnorna och knappt 3 procent av männen arbetar deltid.

De vanligaste yrkena för kvinnliga medlemmar i Unionen är säljare, inköpare, kontorspersonal, ekonom och informatör. De vanligaste yrkena bland de manliga medlemmarna är ingenjör, tekniker, säljare samt jobb inom IT.

Branscherna med störst andel kvinnor är farmaci och hälsa (71 procent) och konsult och finans (61 procent). Branscherna med störst andel män är IT och telekom (72 procent) och industri och teknik (69 procent).

 

Niklas Hallstedt
Niklas Hallstedt
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Fler män ger inte högre löner

  Låglöneyrken är ofta kvinnodominerade. Men när Medlingsinstitutet undersökte saken fann man inga belägg för att en ändrad könsbalans i ett yrke påverkar lönen.

 • Läs även...

  Nytt jobb lönar sig för kvinnor

  Löneskillnaderna mellan kvinnor och män är fortfarande stora. Men nya siffror från TRR Trygghetsrådet ger signaler om att skillnaderna kan vara på väg att utjämnas.

 • Läs även...

  Pappor jobbar minst deltid

  Det är tre gånger vanligare att kvinnor i tjänstemannayrken på den privata arbetsmarknaden jobbar deltid än att män gör det, visar en ny undersökning från Unionen. Minst deltid jobbar papporna. Men vi är tydligt på väg mot en heltidsnorm.

 • Läs även...

  Färre anmäler sjukdom av jobbet

  Bland kvinnor är fortfarande den vanligaste orsaken till arbetssjukdomar organisatoriska och sociala problem. Men under fjolåret minskade den siffran med 17 procent.

 • Läs även...

  Bara 4 av 10 är beredda att jobba längre

  Trots att man kommer att få svårt att klara sig på pensionen är de flesta ovilliga att förlänga sina arbetsliv, visar en ny undersökning. En anledning är att de upplever sina arbeten som alltför psykiskt påfrestande.

 • Läs även...

  Diskriminering vanligt tror anställda

  Risken att diskrimineras både i anställningsprocessen och på jobbet är stor. Det anser åtminstone de tjänstemän som tillfrågats om hur det skulle gå till på deras arbetsplats.

 • Läs även...

  Allt färre kvinnor i IT-branschen

  Andelen kvinnor i IT- och telekombranschen minskar stadigt. Det bästa sättet att ändra på det är att få fler att förstå hur spännande branschen är. Det menar Fredrik von Essen, näringspolitisk expert på IT- och telekomföretagen.

 • Läs även...

  Bilprovningen vill locka kvinnor

  Att som kvinna jobba i en mansdominerad bransch kan vara tufft. Men besiktningsteknikern Malin Lindahl menar att kollegorna inte är något problem, däremot kan kunder ibland fälla taskiga kommentarer.

 • Läs även...

  Fler kvinnliga chefer i näringslivet

  Andelen kvinnliga chefer inom näringslivet har mer än fördubblats de senaste 20 åren. Det visar en ny rapport från Svenskt Näringsliv.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.