Annons
Annons

Lönegapet krymper - om än långsamt

Publicerad 20 oktober 2016, kl 13:35

Det går åt rätt håll – om än i blygsam takt. Skillnaden mellan vad kvinnor och män tjänar minskar.

Skillnaden mellan vad kvinnor och män tjänar minskar. 2015 hade män 12,5 procent högre lön än kvinnor – det är en minskning med 0,7 procent jämfört med året innan.

Skillnaden mellan olika sektorer och branscher är dock stor. Allra störst är den genomsnittliga löneskillnaden bland anställda i landstingen, 22,4 procent. En kraftigt bidragande orsak till det är att många kvinnor här jobbar i relativt lågbetalda yrken som undersköterskor, medan en stor del av männen är läkare.

Tar man hänsyn även till skillnader i yrke, sektor, utbildning, ålder och arbetstid mellan kvinnor och män blir utfallet ett annat. Den så kallade oförklarade löneskillnaden är störst – 7,7 procent – bland tjänstemän i privat sektor.

Om kvinnor förväntar sig lägre lön får de lägre lön.

Den oförklarade löneskillnaden behöver dock inte bero på diskriminering, förklarar Medlingsinstitutet, som gör den årliga undersökningen: ”Om statistiken hade kunnat mäta fler faktorer hade sannolikt skillnaden krympt”.

Tidigare har det talats om att löneskillnaderna ofta uppstår i samband med barnafödande och föräldraledighet, när kvinnorna tar det största ansvaret för hem och familj. Men Medlingsinstitutets rapport visar att det finns skillnader mellan kvinnors och mäns löner redan på första jobbet efter examen.

Kvinnor fick mindre betalt än män efter examen på en tredjedel av de undersökta utbildningarna. Bland ekonomistudenter är löneskillnaden påtaglig.

En intressant aspekt är att grupper som förväntar sig högre lön ofta också får det. Om kvinnor förväntar sig lägre lön får de lägre lön.

Löneskillnad bland Unionens medlemmar

Som synes i grafiken ovan tjänar manliga medlemmar drygt 18 procent mer än de kvinnliga medlemmarna. En stor del av löneskillnaden förklaras av att kvinnor och män finns i olika yrken. 15 procent av kvinnorna och knappt 3 procent av männen arbetar deltid.

De vanligaste yrkena för kvinnliga medlemmar i Unionen är säljare, inköpare, kontorspersonal, ekonom och informatör. De vanligaste yrkena bland de manliga medlemmarna är ingenjör, tekniker, säljare samt jobb inom IT.

Branscherna med störst andel kvinnor är farmaci och hälsa (71 procent) och konsult och finans (61 procent). Branscherna med störst andel män är IT och telekom (72 procent) och industri och teknik (69 procent).

 

Niklas Hallstedt
Niklas Hallstedt
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Fackligt arbete handlar om solidaritet

  Trygga villkor på jobbet och en rimlig lön är goda skäl att vara med i facket. Men det finns även anledningar utanför den egna vardagen: att kunna bidra till utveckling för människor som har det eländigt på arbetet i andra delar av världen.

 • Läs även...

  Arbetsgivare kritiska till familjeveckan

  Familjeveckan är en dålig idé. Den gör det svårare för arbetsgivare att planera och leder till färre arbetade timmar, enligt flera remissvar. Men facken är positiva.

 • Läs även...

  Corona: Vab och vobb ökade förra året

  Både vab och vobb ökade under förra året på grund av coronapandemin. Det är framför allt fler kvinnor som i större utsträckning än tidigare jobbar parallellt med att de tar hand om sina sjuka barn, visar en undersökning från Unionen.