Lönegapet mellan män och kvinnor fortfarande stort

Publicerad 4 december 2012, kl 11:00

Trots allt tal om ökad jämställdhet består lönegapet mellan kvinnor och män. Den skillnaden grundläggs ofta under åren som småbarnsföräldrar. Unionen väljer att tackla frågan med upplysning.

Högutbildade 45-åriga män tjänar 40 procent mer än kvinnor med samma utbildning, visade en artikel i Svenska Dagbladet härom veckan. En orsak: kvinnor arbetar mer deltid än män och har längre föräldraledighet.

HTF, ett av de båda fackförbund som stod bakom bildandet av Unionen, drev på sin tid krav på tredelad föräldraledighet, det vill säga en tredjedel till vardera föräldern och en tredjedel som familjen själv får bestämma över. Något motsvarande krav driver inte Unionen i dag.

- Nej, men Unionen vill ha en jämnare fördelning av föräldradagarna. Vi driver det genom våra rapporter och genom att dela ut Guldnappen. Vi har skrivit fem olika rapporter i ämnet föräldraskap och arbetsliv, där vi bland annat återkommer till hur skev fördelningen är mellan män och kvinnor och vad det har för resultat, säger Shadé Jalali, likabehandlingsexpert på Unionen, som menar att det ändå sker en förändring i rätt riktning.

- Det vi märkt är att fler pratar om föräldravänliga arbetsplatser. Och fler män anser det vara självklart att vara föräldraledig i dag. Vi vet också att de män som inte varit hemma alls eller bara varit hemma en till tre månader vill vara hemma längre. Och det är kanske inte riktigt det svar man hade fått om man ställt frågan för 20 år sedan.

Enligt Shadé Jalali är det i grunden inte en ekonomisk fråga. Ekonomiska incitament som höjt tak i föräldraförsäkringen liksom införande av en jämställdhetsbonus har, enligt henne, haft liten effekt. Den enda reform som gett tydlig effekt är när man införde den första icke överförbara månaden.

Vad måste då till?
- Man måste ändra attityderna, men det behövs också politiska reformer. Könsroller sitter långt inne, därför behövs det styrmedel som underlättar för papporna, som kanske har högre lön, att säga att de måste ta ut de här dagarna. Det behöver hända saker. Man behöver se på vilka reformer som funkar.

Fotnot: Guldnappen är Unionens pris till den mest föräldravänliga arbetsplatsen.

Niklas Hallstedt
Niklas Hallstedt
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Osjälviskhet lönar sig

  Börja bry dig om andra. Det kan vara ett fungerande tips för den som vill ha högre lön, visar ny forskning.

 • Läs även...

  Chefers höga arbetsbelastning missas

  Tidspress, hög arbetsbelastning och många medarbetare. Så ser verkligheten ut för många av landets mellanchefer. Trots det glöms chefernas arbetsmiljö ofta bort.

 • Läs även...

  Många tror sig älska jobbet

  Älskar du ditt jobb? Eller har du bara lyckats intala dig att du gör det, för att inte bryta mot den nuvarande samhällsnormen och riskera att ses som misslyckad? Så kan det faktiskt vara, enligt etnologen Magdalena Petersson McIntyres forskning.

 • Läs även...

  Kvinnor drabbas hårdast av krisen

  Det kommer bli tufft på svensk arbetsmarknad under lång tid framöver. Det spår Unionen i sin konjunkturrapport. Och hårdast kommer coronakrisen slå mot kvinnliga tjänstemän.

 • Läs även...

  Då ökar risken för skilsmässa

  När pappor tar ut längre föräldraledighet än de reserverade månaderna ökar risken för separation. Det visar ny forskning. Risken är dock ännu högre när män inte tar ut någon föräldraledighet alls.

 • Läs även...

  Låg kunskap om föräldrapenning

  Föräldrar har låg kunskap om nya regler som rör föräldrapenning. Till exempel vilka dagar man måste ta ut innan barnet fyller fyra år. Det visar en ny rapport.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.