Annons
Annons
 • Löneskillnaden mellan arbetare och tjänstemän fortsätter att öka. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Lönegapet mellan tjänstemän och arbetare fortsätter växa

Publicerad 21 januari 2019, kl 13:39

Tjänstemännens löner fortsätter att dra ifrån arbetarnas. Men lönegapet mellan kvinnor och män minskar, det visar LO:s årliga lönerapport.

Mellan 2000- 2017 steg kvinnors medellöner från 81 till 88 procent av männens och det är de senaste åren som den största ökningen skett. En bidragande faktor är de särskilda satsningar som gjorts för till exempel lärare som är en av lönevinnarna enligt rapporten som baseras på statistik från 2017.

Det är också bland kvinnliga tjänstemän som lönerna stigit snabbast, åren 2015-2017 höjde de sina löner med 8,8 procent, motsvarande siffra är 6,7 procent bland männen i tjänstemannasektorn. Men löneskillnaderna mellan kvinnor och män är fortsatt större bland tjänstemännen än arbetarna

Under 2000-talet har medellönen för samtliga anställda ökar med 66 procent. Snittlönen låg 2017 på 33 000 kronor. Men löneskillnaderna mellan tjänstemännen och arbetare fortsätter att växa. 39 300 kronor i månaden är en medellön för en tjänsteman, för en arbetare 26 500 kronor. De senaste 17 åren har arbetarnas löner ökat med 62 procent, för tjänstemännen 73 procent. Det innebär ett lönegap på 6 400 kronor.

Högst lön 2017 hade tjänstemän inom finans- och försäkringsbranschen med en medellön på 50 200 kronor, följt av några tusenlappar mindre av tjänstemän som arbetar inom information och kommunikation, fastighetsbranschen och tillverkningsindustrin.

Petra Rendik
Petra Rendik
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Större löneklyfta på grund av coronan

  Risken är stor att pandemin leder till ökade löneskillnader mellan kvinnor och män. Det visar en ny undersökning av de löneanspråk som akademiker ställer när de ska anställas.

 • Läs även...

  Längre föräldraledighet ökar löneskillnaderna

  När föräldraledigheten förlängdes ökade löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Orsaken kan vara att arbetsgivare kompenserar för de ökade kostnader som föräldraledighet innebär.

 • Läs även...

  Så höga blir löneökningarna

  Ett avtal med en löneökningstakt i samma nivå som det förra med avsättningar till flexpension. Det är i stora drag innehållet i det nya avtalet för industrin. Däremot innehåller det inga retroaktiva löneökningar.