Löneökningar på 6,3 procent

Publicerad 2 april 2013, kl 13:41

De nya avtal som Unionen och övriga fack inom industrin kommit överens med sina motparter om ger löneökningar på 6,3 procent på tre år. Uppgörelsen omfattar 120 000 Unionenmedlemmar i industrin.

Avtalet med Teknikarbetsgivarna, det största avtalsområdet, ger de anställda löneökningar på 2 procent det första året, 2,1 procent år två och 2,2 procent det sista - och uppsägningsbara - året. Fördelningen av lönepotten kan skilja sig åt mellan avtalen, men är i samtliga värd 6,3 procent på tre år.

I de tio avtal som nu tecknats är alla anställda garanterade en löneökning på 780 kronor under avtalsperioden. Därtill har man enats om avsättningar på 0,5 procent till delpension.

Den för Unionen viktiga frågan om en extra månads föräldralön är också löst, där fick förbundet sin vilja igenom, och alla anställda har nu rätt till sex månaders utfyllnad av föräldrapenningen.

Linda Svensson
Linda Svensson
[email protected]
  Lediga jobb
  • Läs även...

   Höjd pensionsålder men avtal släpar efter

   Snart har du rätt att jobba tills du är 69 år. Men det är långt ifrån säkert att det stärker din tjänstepension. Inte heller är det givet att du kommer att få någon sjukpension efter fyllda 65.

  • Läs även...

   "Försäkringskassans bedöming måste baseras på kunskap"

   Förra året nekades 27 000 personer ersättning från Försäkringskassan. Men trots hård kritik har myndigheten inga planer på att ändra rutinerna.

  • Läs även...

   Många tror sig älska jobbet

   Älskar du ditt jobb? Eller har du bara lyckats intala dig att du gör det, för att inte bryta mot den nuvarande samhällsnormen och riskera att ses som misslyckad? Så kan det faktiskt vara, enligt etnologen Magdalena Petersson McIntyres forskning.

  • Läs även...

   27 000 nekades ersättning

   Sture. Jessica. Mona. Tre offer för Försäkringskassans allt hårdare bedömningar för att hålla nere sjukstatistiken. Läs deras berättelser – och myndighetens svar.

  • Läs även...

   Partierna om: Den svenska partsmodellen

   Kollega har gjort en sammanställning av Unionens viktigaste arbetsmarknadsfrågor till de åtta största partierna inför valet den 9 september.

  • Läs även...

   LAS: 8 av 10 AD-domar ger arbetsgivaren rätt

   En genomgång av Arbetsdomstolens domar de senaste 10 åren visar att tvister om arbetsbrist och arbetstagares rätt att behålla jobbet oftast döms till arbetsgivarens fördel. Trots det vill flera politiska partier avskaffa turordningsreglerna.

  Nyhetsbrev

  Prenumerera

  Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.