Annons
Annons
 • Hur många mynt ryms i framtidens portmonnä? På bilden de nya svenska 1-, 2- och 5-kronorsmynten, som Riksbanken presenterade tidigare i våras. Foto: Jessica Gow/TT

Löneökningarna bromsar in

Publicerad 5 maj 2015, kl 15:46

Löneutvecklingen för privatanställda tjänstemän har stannat av, visar ny statistik från Medlingsinstitutet. Under januari och februari i år har löneutvecklingstakten i princip varit den samma som föregående år.

Löneökningarna i privat sektor uppgick under årets första två månader till 1,9 procent – för tjänstemän 1,8 procent och för arbetare 2,1 procent. För hela ekonomin uppmättes 2,1 procent. Siffrorna bygger på ett genomsnitt som jämförs motsvarande period året innan.

Siffrorna för januari och februari 2014 var i det närmaste identiska, 1,8 procent för privat sektor och 2,0 procent för hela ekonomin.

– Löneökningstakten har under de senaste månaderna visat en tydlig inbromsning. Det gäller i synnerhet i privat sektor där siffrorna tyder på att man på lokal nivå inte fått ut högre löneökningar än avtalen anger, säger Medlingsinstitutets nationalekonom Bo Enegren i ett pressmeddelande.

Löneökningstakten uppdateras konstant, bland annat på grund av utbetalning av retroaktiva löner. Statistiken, som hämtas från SCB:s konjunkturlönestatistik, blir definitiv först efter 12 månader.

Den totala löneökningen 2014 uppgick till 2,76 procent. Den slutgiltiga revideringen har dock ännu inte genomförts, bland annat på grund av utbetalning av retroaktiva löner.

Statistiken hämtas från SCB:s konjunkturlönestatistik.

Anton Andersson
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  "Politikerna kommer ge parterna mer tid"

  Claes Stråth, tidigare generaldirektör för Medlingsinstitutet, är övertygad om att politikerna kommer ge las-förhandlarna mer tid för att slippa få frågan i sina knän.

 • Läs även...

  Arbetsgivarna dissar löneförväntningar

  En majoritet av landets löntagare förväntar sig att deras lön kommer att öka i samma takt i år som tidigare, trots coronakrisen. Förväntningarna får kritik av Svenskt Näringsliv som inte utesluter ett bud på noll kronor i årets avtalsrörelse.

 • Läs även...

  Chefer jobbar övertid utan ersättning

  Chefer arbetar mer övertid än andra grupper på arbetsmarknaden. Nästan var femte chef gör det dessutom utan att få kompensation, enligt nya siffror från SCB.

 • Läs även...

  Löneskillnaderna minskar tolfte året i rad

  Löneskillnaderna mellan män och kvinnor fortsätter att minska. Förra året var skillnaden 9,9 procent. Men risken finns att coronapandemin ökar klyftan.

 • Läs även...

  Coronakrisen kan ge sämre löner

  Enligt Medlingsinstitutets bedömning kan den uppskjutna avtalsrörelsen på grund av coronakrisen medverka till en dämpad löneutveckling i Sverige. Även Martin Wästfelt, förhandlingschef på Unionen, ser en risk att lönerna blir lidande.

 • Läs även...

  Unionen stämde färre företag 2019

  Fler ärenden kom in till Unionens jurister 2019, men färre arbetsgivare blev stämda. En trolig orsak är att fler tvister löser sig på förhandlingsbordet.