• Hur många mynt ryms i framtidens portmonnä? På bilden de nya svenska 1-, 2- och 5-kronorsmynten, som Riksbanken presenterade tidigare i våras. Foto: Jessica Gow/TT

Löneökningarna bromsar in

Publicerad 5 maj 2015, kl 15:46

Löneutvecklingen för privatanställda tjänstemän har stannat av, visar ny statistik från Medlingsinstitutet. Under januari och februari i år har löneutvecklingstakten i princip varit den samma som föregående år.

Löneökningarna i privat sektor uppgick under årets första två månader till 1,9 procent – för tjänstemän 1,8 procent och för arbetare 2,1 procent. För hela ekonomin uppmättes 2,1 procent. Siffrorna bygger på ett genomsnitt som jämförs motsvarande period året innan.

Siffrorna för januari och februari 2014 var i det närmaste identiska, 1,8 procent för privat sektor och 2,0 procent för hela ekonomin.

– Löneökningstakten har under de senaste månaderna visat en tydlig inbromsning. Det gäller i synnerhet i privat sektor där siffrorna tyder på att man på lokal nivå inte fått ut högre löneökningar än avtalen anger, säger Medlingsinstitutets nationalekonom Bo Enegren i ett pressmeddelande.

Löneökningstakten uppdateras konstant, bland annat på grund av utbetalning av retroaktiva löner. Statistiken, som hämtas från SCB:s konjunkturlönestatistik, blir definitiv först efter 12 månader.

Den totala löneökningen 2014 uppgick till 2,76 procent. Den slutgiltiga revideringen har dock ännu inte genomförts, bland annat på grund av utbetalning av retroaktiva löner.

Statistiken hämtas från SCB:s konjunkturlönestatistik.

Anton Andersson
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Unionen stämde färre företag 2019

  Fler ärenden kom in till Unionens jurister 2019, men färre arbetsgivare blev stämda. En trolig orsak är att fler tvister löser sig på förhandlingsbordet.

 • Läs även...

  Bara hälften fick personalutbildning

  Företagen snålar på kompetensutveckling. Av den totala personalkostnaden läggs bara 1,6 procent på utbildning och endast 52 procent av de anställda deltog i kurser under ett år.

 • Läs även...

  Högre löneökningar för att nå inflationsmål

  I en ny rapport spår Konjunkturinstitutet, KI, att de nya löneavtalen som börjar gälla nästa år kommer att hamna i nivå med de förra. Men för att nå inflationsmålet krävs egentligen högre löneökningar, menar KI.

 • Läs även...

  Fler tjänstemän är arbetslösa

  Arbetslösheten fortsätter att öka på bred front – både på grund av att konjunkturen mattas av och strukturförändringar på arbetsmarknaden. Bland tjänstemännen drabbas de med administrativa tjänster särskilt hårt.

 • Läs även...

  SCB skriver ned siffror på arbetslöshet

  Pressade arbetsvillkor ledde till att Evry rapporterade felaktiga siffror på arbetslöshet till Statistiska Centralbyrån. Nu har SCB reviderat siffrorna som var överdrivna.

 • Läs även...

  Så ofta strejkar Unionen

  Under Unionens tio första år har förbundet tagit till strejkvapnet sex gånger. Det innebär att Unionen hamnar på tredje plats om man listar antalet strejker bland de svenska fackförbunden.

 • Läs även...

  Permitterade tvingas jobba heltid

  Arbeta heltid, annars blir du uppsagd. Det beskedet har flera permitterade Unionenmedlemmar fått av sina arbetsgivare. Nu rustar Tillväxtverket för att stoppa företag som utnyttjar systemet med statligt korttidsstöd.

 • Läs även...

  Unionen: ”Staten ska inte betala hela lönen”

  Både Svenskt Näringsliv och Almega vill att staten ska betala hela lönekostnaden för krisande företag. Men Unionen tycker att 80 procents arbetstidsminskning är tillräckligt.

 • Läs även...

  Stor oro bland kulturarbetare

  Över 1 800 kulturarbetare har under mars månad anslutit sig till Unionens a-kassa. Det är ingen tvekan om att coronakrisen har en stor påverkan på kultursverige. En av dem som är oroliga för framtiden är Hanna Olsson Lanneberg på Uppsala Konsert & Kongress.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.