Mammor får sämre lön

Publicerad 15 maj 2014, kl 13:35

Högskoleutbildade kvinnor med barn får inte bara sämre lön än utbildade pappor och kvinnor utan barn, de får dessutom arbetsuppgifter som är under deras kompetens. För män är föräldraskapet tvärtom ofta en fördel för karriären.

Kvinnor som är föräldrar diskrimineras på arbetsmarknaden både löne- och kompetensmässigt, visar en ny studie. Att skillnaden mellan mammor och pappor är allra störst inom privat sektor tror forskarna har flera orsaker. Dels beror det på att man inom offentlig sektor ofta har legitimerade yrken som lärare och sjuksköterska. På så sätt minskar konkurrensen med privata nätverk och dessutom blir anställningsprocessen inte lika godtycklig som den riskerar att bli inom det privata.

- I privat sektor har man som arbetsgivare ett större val och har man många sökande till en tjänst kanske man väljer en person som man känner. Dessutom har man mindre insyn i anställningsprocessen än i offentlig sektor, säger Caroline Berggren, universitetslektor vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet.

I en anställningssituation märks det inte att en man väntar barn, medan det kan vara uppenbart att en kvinna är gravid och förmodligen kommer att vara föräldraledig. Även Unionen har gjort flera medlemsundersökningar som visar att lönegapet mellan män och kvinnor ökar markant när man skaffar barn och att kvinnor i högre grad tillfrågas om de tänker skaffa barn vid anställningsintervjuer.

Men att offentlig sektor skulle vara bättre på jämställdhet tror inte forskarna på. I stället handlar det om att utbildade män söker sig till branscher där det går att tjäna pengar.

- Det är mycket större sannolikhet att en man som är utbildad sjuksköterska lämnar det yrket efter några år och blir läkemedelsförsäljare i privat sektor, än att en kvinna gör det. Det är samma sak med förskollärare där män efter ett par år blir föreståndare eller fackliga företrädare eller lämnar förskolan helt och hållet.

Att bli förälder i sig är inte det som påverkar karriären och lönen negativt. Tvärtom kan det vara en fördel för män, något som forskarna till exempel tydligt såg bland jurister. Caroline Berggren tror att det beror på att vi förknippar en man med barn med ord som stabil, trygg och ansvarstagande. Egenskaper som anses positiva även för en jurist i sin yrkesroll.

Men det handlar också om kvinnors och mäns olika förväntningar på sig själva. Många kvinnor vågar inte söka krävande tjänster när de ska bli föräldrar eftersom de inte vet om de kan leva upp till kraven.

Fakta:
I studien ingår 43 646 akademiker födda 1974 – 76 och omfattar tio yrkesinriktade högskoleutbildning. Forskarna jämförde kvinnor utan barn med mammor, och män utan barn med pappor.

Yrken där mammor missgynnas

1. Socionomer

2. Gymnasielärare

3. Jurister

4. Grundskolelärare

5. Ekonomer

6. Högskoleingenjörer

7. Civilingenjörer

8. Arbets- och fysioterapeuter

9. Sjuksköterskor

10. Förskollärare

Lediga jobb
 • Läs även...

  Höjd pensionsålder men avtal släpar efter

  Snart har du rätt att jobba tills du är 69 år. Men det är långt ifrån säkert att det stärker din tjänstepension. Inte heller är det givet att du kommer att få någon sjukpension efter fyllda 65.

 • Läs även...

  Vikt och utseende avgör om du får jobb

  Många anser att de diskriminerats vid anställningsintervjuer. Vanligast är åldersdiskriminering – men många uppger också att de nekats ett jobb på grund av hur de ser ut.

 • Läs även...

  Många tror sig älska jobbet

  Älskar du ditt jobb? Eller har du bara lyckats intala dig att du gör det, för att inte bryta mot den nuvarande samhällsnormen och riskera att ses som misslyckad? Så kan det faktiskt vara, enligt etnologen Magdalena Petersson McIntyres forskning.

 • Läs även...

  Fler män ger inte högre löner

  Låglöneyrken är ofta kvinnodominerade. Men när Medlingsinstitutet undersökte saken fann man inga belägg för att en ändrad könsbalans i ett yrke påverkar lönen.

 • Läs även...

  Här är det enda som hjälper mot utbrändhet

  Möjlighet att bestämma över sitt eget arbete och socialt stöd är viktigt på en arbetsplats. Men inte nog för att förhindra utbrändhet. För det krävs sänkta krav i jobbet.

 • Läs även...

  Många tror de får betala själva

  Drygt 40 procent av de privatanställda tjänstemännen upplever att de snart kommer att behöva en vidareutbildning som de inte räknar med att arbetsgivaren ska stå för.

 • Läs även...

  Karriär hindrar kvinnor att skaffa barn

  Var fjärde kvinna under 36 år väntar med att skaffa barn för att inte skada sin karriär, enligt en undersökning från Unionen. På Clas Ohlson jobbar man aktivt för att föräldraskap inte ska ses som ett hinder i karriären.

 • Läs även...

  Effekt av kartläggning ifrågasätts

  Lönekartläggningar har små möjligheter att minska oskäliga löneskillnader i mindre företag. Det visar Riksrevisionen i en ny rapport. Unionen anser dock att det är ett effektivt verktyg.

 • Läs även...

  Fotbollsproffs kan inte leva på sina löner

  Fotbollsspelare är ett av Sveriges mest ojämställda yrken sett till lön och villkor. Hälften av de kvinnliga proffsen kan inte leva på sin lön. Det konstaterar Unionen i en ny rapport.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.