• Allt vanligare att pappor tar ut föräldraledighet, särskilt bland tjänstemän, men ändå är det långt kvar till ett jämställt uttag - och därmed ett jämställt arbetsliv. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Mammor hemma fyra gånger mer än pappor

Publicerad 25 september 2014, kl 14:58

Högre tjänstemän fördelar hushållsarbetet mer jämställt. Men det är fortfarande kvinnan som gör det mesta jobbet hemma. Det visar en ny studie.

Arbetslivet i Sverige är långt ifrån jämställt. Kvinnor och män arbetar med olika saker, på olika positioner, tjänar olika mycket och delar inte lika på ansvaret för hem och familj. Det får konsekvenser för möjligheten att delta fullt ut i arbetslivet.

I en ny forskningsantologi från Delegationen för jämställdhet i arbetlivet har man tittat på hur familjeansvaret påverkar lön, karriärmöjligheter och ekonomisk självständighet.

Tiden man är hemma med barn är en av de viktigaste frågorna.  Kvinnors och mäns karriärmöjligheter följer varandra ganska väl innan man kommer i barnafödande ålder. Men sedan händer något. Exempelvis är andelen män och kvinnor som innehar chefspositioner lika stor fram till dess att de är ungefär 30 år gamla. Medan andelen män i chefspositioner fortsätter att öka tills de närmar sig 50-årsåldern är andelen kvinnor i chefspositioner konstant från 30-årsåldern och uppåt.

Mammor är i snitt hemma 13 månader med sina barn under de två första åren medan pappor endast är hemma 3,5 månader.

Det ojämställda uttaget får konsekvenser för såväl kvinnors lön, pension och möjlighet att klättra i karriären. Ett halvår med föräldrapenning motsvarar en negativ löneutveckling på cirka en halv procent. Papporna har förvisso ökat sitt uttag sedan föräldraförsäkringen kom till, då endast en procent valde att stanna hemma, mot dagens 24 procent.

Barnens ankomst får även konsekvenser efter ledigheten. Bland kvinnor i tjänstemannayrken jobbar 87 procent heltid innan barnet föds. Efteråt jobbar endast 58 procent heltid. Bland männen sjunker siffrorna från 95 till 93 procent.

Även hushållsarbetet är en av de sysselsättningar utanför yrkesarbetet som kan påverka möjligheterna på arbetsmarknaden. Kvinnor arbetar deltid i mycket högre utsträckning än män och deras ansvar för hem och barn är sannolikt den viktigaste anledningen till detta.

Enligt studien är sannolikheten att par delar lika på hushållsarbetet som högst i par där kvinnan eller båda har en högre tjänstemannaposition. I alla par, oavsett klassposition, är det dock vanligast att kvinnan utför mer hushållsarbete än mannen.

- I genomsnitt ägnar kvinnor 14,5 timmar i veckan åt hushållsarbete och män 11 timmar. Kvinnor ägnar också mer tid åt det rutinartade arbetet så som mat, tvätt och städning, medan män ägnar tid åt underhåll och reparationer, säger Katarina Boye som är redaktör för forskningsantologin.

Lediga jobb
 • Läs även...

  Osjälviskhet lönar sig

  Börja bry dig om andra. Det kan vara ett fungerande tips för den som vill ha högre lön, visar ny forskning.

 • Läs även...

  Inlåsning kan leda till depression

  En fjärdedel av anställda riskerar att inte kunna byta jobb den dag de vill. En sådan känsla av inlåsning kan leda till sämre hälsa och till och med depression, visar ny forskning.

 • Läs även...

  Trots reform – fortsatta krav på sänkta löner

  I början av året kom fack, arbetsgivare och regering överens om en ny anställningsform – Etableringsjobb – skräddarsydd för att hjälpa nyanlända in på arbetsmarknaden. Det utropades som en seger för den svenska modellen. Men det är tveksamt om det räcker för att tysta ropen på sänkta löner.

 • Läs även...

  Fler män ger inte högre löner

  Låglöneyrken är ofta kvinnodominerade. Men när Medlingsinstitutet undersökte saken fann man inga belägg för att en ändrad könsbalans i ett yrke påverkar lönen.

 • Läs även...

  Här är det enda som hjälper mot utbrändhet

  Möjlighet att bestämma över sitt eget arbete och socialt stöd är viktigt på en arbetsplats. Men inte nog för att förhindra utbrändhet. För det krävs sänkta krav i jobbet.

 • Läs även...

  Många tror sig älska jobbet

  Älskar du ditt jobb? Eller har du bara lyckats intala dig att du gör det, för att inte bryta mot den nuvarande samhällsnormen och riskera att ses som misslyckad? Så kan det faktiskt vara, enligt etnologen Magdalena Petersson McIntyres forskning.

 • Läs även...

  Kvinnor drabbas hårdast av krisen

  Det kommer bli tufft på svensk arbetsmarknad under lång tid framöver. Det spår Unionen i sin konjunkturrapport. Och hårdast kommer coronakrisen slå mot kvinnliga tjänstemän.

 • Läs även...

  Då ökar risken för skilsmässa

  När pappor tar ut längre föräldraledighet än de reserverade månaderna ökar risken för separation. Det visar ny forskning. Risken är dock ännu högre när män inte tar ut någon föräldraledighet alls.

 • Läs även...

  Låg kunskap om föräldrapenning

  Föräldrar har låg kunskap om nya regler som rör föräldrapenning. Till exempel vilka dagar man måste ta ut innan barnet fyller fyra år. Det visar en ny rapport.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.