Annons
Annons

Mammor vårdar barn, pappor studerar

Publicerad 2 november 2015, kl 15:21

När kvinnor går ner i deltid är vård av barn den vanligaste orsaken. För män är det studier. Det visar siffror från Unionen. Och det är en skillnad som får effekt på löneutveckling, karriärsmöjligheter och framtida pension.

Att kvinnor i mycket högre utsträckning än män jobbar deltid är ingen nyhet. Men nya siffror från Unionen visar att gapet mellan deltidsarbete mellan män och kvinnor ökar markant i åldern 30-40 år. Unionen kallar det ”mammapuckeln” (se grafen ovan).

På hela arbetsmarknaden jobbar nästan var tredje kvinna deltid och var tionde man, enligt SCB. Bland Unionens medlemmar är andelen deltidsarbetande lägre, men samma mönster går igen; 16 procent av kvinnorna jobbade deltid under 2014 mot tre procent av männen.

Den vanligaste anledningen att välja deltidsarbete för kvinnor är vård av barn medan orsaken för män är studier. Det är en skillnad som får effekter. Lönegapet vidgas parallellt med ”mammapuckeln”, under småbarnsåren, visar förbundets lönestatistik. Kvinnorna får en sämre karriärs- och löneutveckling än männen sedan de fått barn och senare i livet en lägre pension.

- Det handlar om riktigt viktiga och allvarliga saker. Alla vi som kan och har chans att påverka måste kavla upp ärmarna och göra det. Vi måste göra alla medvetna om hur verkligheten ser ut och att vi inte är så jämställda som vi tror, säger Martin Linder till DN.

Nu drar avtalsrörelsen igång. I dag presenterade Facken inom Industrin, som sätter märket för resten av arbetsmarknaden, sina krav inför förhandlingarna. Ett av kraven är att införa en gemensam modell för ett systematiskt jämställdhetsarbete för att kontinuerligt arbeta med de situationer där ojämställdhet på grund av kön förekommer.

- Vi vet att lönekartläggningar är ett effektivt sätt att belysa löne- och kompetensskillnader som finns bland de anställda. Då har arbetsplatserna en chans att se om det finns några omotiverade skillnader och i så fall åtgärda det, säger Martin Linder.

Därutöver behövs mer föräldravänliga arbetsplatser, där föräldraskapet underlättas och ses som en tillgång, menar Unionen. Ökade möjligheter till fortlöpande kompetensutveckling genom yrkeslivet är också en viktig del för att öka karriärsmöjligheterna. Men det krävs också en attitydsförändring.

De allra flesta på arbetsmarknaden som jobbar deltid gör det för att de inte erbjuds någon heltidstjänst. Andra, varav många återfinns i siffrorna bakom ”mammapuckeln”, väljer att gå ner i arbetstid trots att det kan ge sämre karriärsmöjligheter och sedan en lägre pension.

- Det handlar mycket om att bryta normer och strukturer i arbetslivet. Det är till exempel viktigt att få in fler kvinnor på chefspositioner och på så sätt skapa fler kvinnliga förebilder på ledningsnivå.

Gabriella Westberg
Gabriella Westberg
[email protected]
@Tidn_Kollega
Lediga jobb
 • Läs även...

  Nya regler har lett till bättre arbetsmiljö

  Arbetsmiljöverkets föreskrift mot psykosocial ohälsa på jobbet, OSA, har främst haft effekt för offentliganställda kvinnor. Men i tre fall som rör Unionenmedlemmars arbetsplatser har arbetsgivare tvingats ta itu med kränkande särbehandling.

 • Läs även...

  Retroaktiv lön – knäckfråga i avtalsrörelsen

  Kommer anställda att få sina löner retroaktivt efter att avtalsrörelsen varit pausad i ett halvår? Den frågan kommer att bli en het potatis vid förhandlingsbordet, spår Unionens förhandlingschef Martin Wästfelt.

 • Läs även...

  Så påverkar pandemin din lön

  I år får löntagarna räkna med mindre pengar i plånboken. Men på lite längre sikt återhämtar sig ökningstakten – trots pandemins härjningar. Den bedömningen gör två experter som Kollega pratat med.

 • Läs även...

  Tysklands största fack vill ha fyradagarsvecka

  Det tyska fackförbundet IG Metall vill korta arbetsveckan till fyra dagar. Syftet är att rädda jobb som försvinner när arbetsuppgifter automatiseras. Även i Sverige kan kortare arbetstid bli en het fråga i årets avtalsrörelse.