Annons
Annons
 • Foto: Mattias Käll (illustration)

Män går före - ännu

Publicerad 20 oktober 2016, kl 13:32

Åren går, orättvisan består. Enligt Kollegas enkät tycker sig en av fyra kvinnor ha fått sämre löneutveckling och karriärmöjlighet - på grund av sitt kön. Har vi verkligen inte kommit längre?

Sverige är ett av världens mest jämställda länder, men det är fortfarande långt kvar tills kvinnor har samma möjligheter som män. Inte minst i arbetslivet.

Under småbarnsåren får karriären ofta stå tillbaka för familjelivet – och det är kvinnorna som drar det tyngsta lasset. 25 procent av kvinnorna i Kollegas undersökning uppger att de har avstått från att ta en ny tjänst på grund av att det skulle bli svårt att förena med föräldraskapet. Bland männen är motsvarande siffra 17 procent.

Det är också vanligt att kvinnor går ner i tid när barnen är små, vilket både påverkar både löneutveckling och framtida pension. Mer än hälften, 55 procent, av de kvinnliga Unionenmedlemmarna har avstått från att jobba heltid på grund av föräldraskapet. Bara en man av tio har valt att göra samma sak.

Sammantaget uppger 14 procent av de 1 135 tillfrågade Unionenmedlemmarna att föräldraskapet varit ett hinder i karriären. Få har dock upplevt negativa kommentarer när de vabbat eller begärt föräldraledigt. Mest föräldravänlig attityd tycks råda på kvinnligt dominerade arbetsplatser.

Ändå upplever många Unionenmedlemmar inte sina arbetsplatser som jämställda, enligt undersökningen. 27 procent av kvinnorna anser inte att deras arbetsgivare behandlar män och kvinnor lika på arbetsplatsen. Endast 12 procent av männen anger samma sak. Bland de tillfrågade som har en chefsbefattning med personalansvar anser åtta av tio att arbetsgivaren behandlar män och kvinnor lika.

En fjärdedel av kvinnorna, 24 procent, uppger att de själva blivit orättvist behandlade på jobbet på grund av sitt kön. Motsvarande siffra för männen är bara 4 procent. Orättvisorna består främst i bristen på löneutveckling och karriärmöjligheter.

71 procent av de kvinnor som anser att de har blivit orättvist behandlade uppger att de har fått en sämre löneutveckling än kollegor av motsatt kön. Bland männen är motsvarande siffra 38 procent. Men när det gäller karriärmöjligheter är det – faktiskt – männen som upplever sig mer diskriminerade. 46 procent av männen anser att de haft svårare att få nya och mer utmanande arbetsuppgifter än kvinnliga kollegor, medan 41 procent av kvinnorna upplever det omvända.

Männen har också en mer optimistisk syn på framtiden. Hälften tror att de själva kommer uppleva ett jämställt arbetsliv, bland kvinnorna är det bara 20 procent som tror det.

Kvotering presenteras ofta som en lösning för att få in kvinnor på ledande poster och i mansdominerade yrken, men det är ingen modell som Unionenmedlemmarna tror på. 82 procent av männen och 60 procent av kvinnorna anser inte att det är rätt väg för att uppnå ett jämställt arbetsliv.

I undersökningen som genomfördes av Novus i juni deltog 1 135 Unionenmedlemmar.

Ola Rennstam
Ola Rennstam
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Övertro på algoritmer vid rekrytering

  Slut på diskriminering och stopp för luddiga beslut som alltid gynnar vita män. Algoritmerna utlovade ett framtida arbetsliv fritt från fördomar och sunkiga värderingar. Men icke. Al var visst inte det objektiva svaret på våra böner om rättvisa.

 • Läs även...

  Hoppfullt att #metoo lett till ökad öppenhet

  Skogsbranschens #metoo-upprop ledde till att machokultur och sexuella trakasserier började diskuteras i fikarummen. Det berättar en av få kvinnliga skogsmästare. Det ger hopp inför framtiden – att förändring är möjlig.

 • Läs även...

  Löneskillnaderna minskar tolfte året i rad

  Löneskillnaderna mellan män och kvinnor fortsätter att minska. Förra året var skillnaden 9,9 procent. Men risken finns att coronapandemin ökar klyftan.