Annons
 • Vi överskattar mäns kunskap och förmåga medan vi underskattar kvinnors kompetens. Foto: Colourbox

Män överskattas och får högre lön

Publicerad 4 mars 2016, kl 11:21

Kvinnor får fortfarande mindre betalt än män för samma jobb. Bland annat för att män överskattas samtidigt som kvinnor underskattas. Störst är löneskillnaden inom högkvalificerade yrken och forskare menar därför att det är där man bör lägga krutet.

Kvinnors genomsnittliga heltidslön är fortfarande 86,8 procent av männens och även om skillnaden minskar går det långsamt. På tio år minskade gapet endast med 3,1 procentenheter.  Det skriver Forskning.se och hänvisar till siffror från Medlingsinstitutet.

Störst är skillnaden mellan könen inom högkvalificerade yrken.  Bland lågkvalificerade yrken är lönegapet betydligt mindre och har dessutom minskat markant sedan 70-talet, medan det knappt rört sig alls i de högkvalificerade yrkesgrupperna.

För att komma till rätta med löneskillnaderna borde arbetsmarknadens parter rikta in sig på just de högkvalificerade yrkesgrupperna, enligt Johanna Kumlin, forskare i sociologi och expert på Diskrimineringsombudsmannen.

– Det är där kvinnorna halkar efter männen, särskilt sedan de blivit föräldrar. Arbetsgivare borde fråga sig om de fördelar lönepremierande ansvar och arbetsuppgifter olika mellan män och kvinnor, säger Johanna Kumlin till Forskning.se.

Att blir förälder sätter käppar i hjulet för kvinnors karriärer och mammor avstår i högre grad än pappor att söka nytt jobb.

Läs mer: Mammor bromsas i karriären

Samtidigt ses föräldraskap snarare som en fördel hos män. Enligt Johanna Kumlin ökar männens chans att bli befordrade när de blir pappor.

– Varför det är så vet vi inte riktigt, men möjligen ser arbetsgivarna att män som blir fäder blir bra chefsämnen, säger Johanna Kumlin.

Att karriärsmöjligheterna skiljer sig åt mellan mödrar och fäder inom högkvalificerade yrken kan beror på att det, i dessa jobb, ofta krävs att man är ständigt tillgänglig, arbetar övertid, deltar i aktiviteter utanför ordinarie arbetstid och har möjlighet att åka på tjänsteresor. Forskning visar att kvinnor har svårare än män att kombinera sitt föräldraskap med sådana krav i arbetslivet.

Studier visar att män med höga löneanspråk uppfattas positivt medan kvinnor uppfattas negativt.

En annan orsak till att kvinnor får mindre betalt än män är att vi överskattar mäns kunskap och förmåga medan vi underskattar kvinnors kompetens. Kvinnor är oftare än män överkvalificerade för sina jobb.

Även i löneförhandlingar får de olika förväntningarna på kvinnor och män konsekvenser, då kvinnor i regel begär lägre lön än män.

– Vi bör fråga oss varför de gör det. Studier visar att män med höga löneanspråk uppfattas positivt, som att de är framåt, medan kvinnor uppfattas negativt, som att de är krävande eller orealistiska. Det finns risk att kvinnor omedvetet sänker sina anspråk för att inte möta negativa reaktioner.

Johanna Kumlin anser att Diskrimineringslagstiftningen och föräldraledighetslagen visserligen sätter normer men att det är viktigt att jobba vidare med löneskillnaderna i praktiken.

Sofia Strid, docent i genusvetenskap vid Örebro universitet, menar att det går att åstadkomma jämställda löner i betydligt snabbare takt men att det finns en ovilja att reglera hårdare, både från politiker och från arbetsgivare.

Hon påpekar dock att det finns rent ekonomiska skäl att snabba på jämställdheten.

– Arbetsplatser som är jämställda med avseende på lönesättning, föräldraledighetsuttag och antalet kvinnor och män, har lägre sjukdomstal än ojämställda arbetsplatser, säger Sofia Strid till Forskning.se.

Lediga jobb
 • Läs även...

  Inlåsning kan leda till depression

  En fjärdedel av anställda riskerar att inte kunna byta jobb den dag de vill. En sådan känsla av inlåsning kan leda till sämre hälsa och till och med depression, visar ny forskning.

 • Läs även...

  Pappor med högre lön tar ut fler dagar

  Föräldrar med låga löner tar ut fler dagar med föräldrapenning under barnets första år, enligt Försäkringskassan. En annan studie visar dock att pappor som tjänar bra tar ut mer föräldraledighet än fäder med lägre inkomst.

 • Läs även...

  När yrket blir din identitet

  Vad arbetar du med? Det är den kanske allra vanligaste frågan i sociala sammanhang. Inte bara omgivningen utan även vi själva bedömer oss lätt utifrån yrket.

 • Läs även...

  Trots reform – fortsatta krav på sänkta löner

  I början av året kom fack, arbetsgivare och regering överens om en ny anställningsform – Etableringsjobb – skräddarsydd för att hjälpa nyanlända in på arbetsmarknaden. Det utropades som en seger för den svenska modellen. Men det är tveksamt om det räcker för att tysta ropen på sänkta löner.

 • Läs även...

  Löneskillnader en gåta för forskarna

  Ju högre lön desto större är löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Forskare har försökt finna svaret på varför glastaket finns genom att studera anställda som pluggat ekonomi eller juridik.

 • Läs även...

  Tjänstemän vill få vägledning

  En av fyra tjänstemän, eller närmare 375 000, vill ha yrkesvägledning, studievägledning eller både och. Det visar TCO:s nya rapport som benar ut tjänstemännens behov och erfarenheter av vägledning.

 • Läs även...

  Män anställer helst män

  Män kallar helst andra män på intervju. I alla fall om de arbetar i yrken med jämn könsfördelning. Det visar en ny studie som delvis motsäger tidigare forskning.

 • Läs även...

  Effekt av kartläggning ifrågasätts

  Lönekartläggningar har små möjligheter att minska oskäliga löneskillnader i mindre företag. Det visar Riksrevisionen i en ny rapport. Unionen anser dock att det är ett effektivt verktyg.

 • Läs även...

  Fotbollsproffs kan inte leva på sina löner

  Fotbollsspelare är ett av Sveriges mest ojämställda yrken sett till lön och villkor. Hälften av de kvinnliga proffsen kan inte leva på sin lön. Det konstaterar Unionen i en ny rapport.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.