• Kvinnor åker oftare kollektivt till jobbet jämfört med män som i högre grad tar bilen. Foto: Bertil Ericson/TT

Män pendlar längre – och får högre lön

Publicerad 4 september 2019, kl 14:32

Män pendlar längre än kvinnor. Och med längre pendlingsavstånd följer högre lön. Det visar en rapport från Medlingsinstitutet.

Män pendlar i genomsnitt 30,8 kilometer per dag, jämfört med kvinnornas 23,6 kilometer. Var arbetsplatsen ligger antas vara en förklaring till att männens dagliga arbetsresa är drygt sju kilometer längre än kvinnornas, enligt John Ekberg, statistikansvarig vid Medlingsinstitutet.

– Manligt dominerade yrken inom industrin har ofta arbetsplatser i industriområden, som är förlagda utanför städerna. Kvinnor arbetar i större utsträckning inom serviceyrken som ofta är förlagda i närheten av bostaden, säger han.

Attityder och könsroller kan vara en annan anledning till att män pendlar längre än kvinnor.

– Om kvinnor tar större ansvar för hem och familj har de kanske inte tid att pendla, utan tar ett jobb som ligger närmare bostaden, säger John Ekberg.

Rapporten visar också att män och kvinnor arbetspendlar på olika sätt – män tar bilen i högre grad än kvinnor, som oftare åker kollektivt, går eller cyklar till jobbet. En förklaring kan vara att männen arbetar längre från bostaden och därför behöver ta bilen för att inom rimlig tid kunna pendla till och från jobbet.

Det kan också vara en kostnadsfråga.

– För många hushåll är det en stor investering att skaffa fler bilar. Finns det en bil är det nog ofta den som har längst pendlingsavstånd som tar den, medan den andra personen pendlar kollektivt, säger John Ekberg.

Enligt rapporten finns en svag samvariation mellan pendlingsavstånd och lön.

– Längre pendlingsavstånd är förknippat med högre lön. Men det är svårt att säga något om orsakssambandet. Det kan vara så att den som kan pendla längre har möjlighet att hitta ett jobb med högre lön, säger John Ekberg. 

Medlingsinstitutet har granskat löneskillnaderna mellan kvinnor och män år 2016 i 71 lokala arbetsmarknadsregioner och om det finns ett samband mellan pendling, lön och löneskillnad. 

Kamilla Kvarntorp
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Karriär hindrar kvinnor att skaffa barn

  Var fjärde kvinna under 36 år väntar med att skaffa barn för att inte skada sin karriär, enligt en undersökning från Unionen. På Clas Ohlson jobbar man aktivt för att föräldraskap inte ska ses som ett hinder i karriären.

 • Läs även...

  ”Många gubbar tycker att hockey är för män”

  Hockeyspelaren och sportchefen Erika Grahm är väl insatt i jämställdhetsproblemen inom hockeyn. Trots de stora löneskillnaderna mellan damer och herrar menar hon att det först och främst är attityderna som behöver förändras.

 • Läs även...

  Störst löneskillnad i privat sektor

  Löneskillnaden mellan män och kvinnor fortsätter att minska, visar Medlingsinstitutets årliga rapport. Skillnaden är dock stor mellan olika sektorer och allra störst är den oförklarade löneskillnaden bland tjänstemän i privat sektor.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.