Annons
Annons
 • Bara 18 procent av företagen har en visselblåsarfunktion. Foto: Colourbox

Många blundar för oegentligheter på jobbet

Publicerad 23 augusti 2019, kl 12:42

Nästan alla anser att det är viktigt att arbetsplatsen är fri från trakasserier, mutor och annat oetiskt beteende. Ändå väljer nästan hälften av oss att inte göra någonting när vi ser att något är fel, visar en ny undersökning.

I Nordic Business Ethics Survey har omkring 1 500 anställda på företag och organisationer i Sverige, Finland och Norge tillfrågats om hur man tacklar ”oetiskt uppförande”, ett begrepp som innefattar allt från brist på respekt för kollegorna till mutor och sexuella trakasserier, på deras arbetsplatser.

– Hur man hanterar små överträdelser har en stor betydelse också, det har en stor påverkan på kulturen på arbetsplatsen. Om respekten för varandra och om reglerna för ledningen och de anställda ser olika ut ökar det risken för grövre överträdelser, säger Anna Romberg, etikexpert och en av dem som genomfört undersökningen.

I Sverige visade sig den vanligaste reaktionen när man blev varse problem att stoppa huvudet i sanden. 44 procent av de tillfrågade gjorde helt enkelt ingenting. Den främsta anledningen uppgavs vara att man inte trodde att det skulle leda till något.

– Den förklaringen var betydligt vanligare i Sverige än i andra länder. Exakt vad det beror på vet vi inte. Men av de öppna svaren verkar det som om det baseras på tidigare erfarenheter. Man har försökt och inte sett något resultat, säger Anna Romberg.

Andra viktiga förklaringar till att man valde att inte agera var att man inte tyckte att man hade med det att göra och att man var rädd om jobbet.

Undersökningen visar också att bara 18 procent av de svenska företagen och organisationerna har en visselblåsarfunktion dit anställda kan vända sig för att berätta om oegentligheter.

– Det var en överraskning för oss. I en perfekt värld har man en organisation där man kan ta upp problem och dilemman med sin chef. Men eftersom världen inte är perfekt måste det finnas en oberoende kanal. Det kan vara en visselblåsarkanal, men skulle också kunna vara en facklig ombudsman på vissa företag.

Undersökningen visar att de som tog upp oegentligheter i första hand vände sig till sin närmaste chef.

– Det som är alarmerande med det är att vår undersökning också visar att linjecheferna ofta väljer att inte göra något, säger Anna Romberg.

Fakta

Läs undersökningen på www.nordicbusinessethics.com 

Niklas Hallstedt
Niklas Hallstedt
[email protected]
 • Läs även...

  Chefens ord som skrämmer mest

  Är du psykopatchef och vill sätta skräck i dina anställda? Be om ett samtal. Ett utbildningsföretag undersökte vilka fraser som triggar hjärtfrekvensen på anställda genom att mäta deras puls.

 • Läs även...

  Corona: Vab och vobb ökade förra året

  Både vab och vobb ökade under förra året på grund av coronapandemin. Det är framför allt fler kvinnor som i större utsträckning än tidigare jobbar parallellt med att de tar hand om sina sjuka barn, visar en undersökning från Unionen.

 • Läs även...

  7 av 10 upplever ingen skillnad efter metoo

  Endast var femte yrkesverksam har märkt skillnad på sin arbetsplats sedan metoo startade för ett par år sedan. Det visar en ny undersökning.

 • Läs även...

  Besvikelse på Scania efter mutskandal

  Scania ska vid flera tillfällen ha mutat sig till busskontrakt i Indien. Många anställda känner sig nog besvikna när skandalen nu uppdagas, tror Unionens klubbordförande, som ändå menar att företaget agerat på ett bra sätt i efterhand.

 • Läs även...

  Utköp av förtroendevalda oroar Unionen

  Att företag betalar för att bli av med skickliga förtroendevalda kränker föreningsrätten. Även om omfattningen inte är alarmerande, enligt en ny undersökning från Unionen, är det illa nog att det ens förekommer, menar förbundet.