Annons
 • Pappor är betydligt sämre än mammor på att ta ut sina öronmärkta föräldradagar. Foto: Christine Olsson / TT

Många föräldradagar tas aldrig ut

Publicerad 3 december 2019, kl 11:38

Drygt 3,7 miljoner. Så många föräldrapenningdagar har brunnit inne för föräldrar sedan 2010. Det framgår av statistik från Försäkringskassan.

Många föräldrar väljer att spara föräldradagar för att kunna tillbringa tid med barnen på lov och semestrar. De allra flesta dagar med föräldrapenning används innan barnet nått åldersgränsen för att de senast ska tas ut.

Men för drygt 70 procent av barnen födda 2010 finns dagar kvar som inte kan betalas ut, totalt handlar det om 3,7 miljoner dagar. Det motsvarar sammanlagt 1,4 miljarder kronor som kunde ha betalats ut om föräldrarna tagit ut alla sina dagar, enligt Försäkringskassan.

I genomsnitt var det 33 dagar som brann inne per barn födda 2010. Av de dagarna är mer än hälften dagar på lägstanivå. För barn födda mellan 2000 och 2010 har talen varierat en del på grund av politiska beslut. Bland annat ökade antalet innebrända dagar 2002 när den andra reserverade månaden infördes. Medan dagarna på lägstanivå fick ett uppsving när ersättningen höjdes från 60 till 180 kronor om dagen 2006.

I de familjer där föräldrarna har gemensam vårdnad är det framför allt papporna som är sämre på att ta ut sina dagar. För barn födda 2010 hade mamman i snitt fem dagar som brunnit inne medan papporna hade 28 dagar.

Men det finns såklart de som använder alla sina dagar. Drygt 30 procent av alla föräldrar till barn födda 2010 har utnyttjat alla dagar med föräldrapenning. Bland föräldrar som har ensam vårdnad över barnet är det över hälften som använt alla dagar.

Föräldrapenning

 • Föräldrapenning kan betalas ut i 480 dagar för ett barn. Förenklat är det 390 dagar med hög ersättningsnivå. För de övriga 90 dagarna är ersättningen 180 kronor per dag, dagar på lägstanivå.
 • Föräldrapenning går att använda till barnet når en viss ålder. För barn födda till och med 2013 går dagarna att ta ut till dess barnet fyller åtta år. För barn födda från och med 2014 kan dagarna användas till dess barnet fyller tolv år. Dagar som inte använts efter dessa tidpunkter kan inte betalas ut, utan brinner inne.

Skriv din kommentar

Du kan lämna kommentarer på denna sidan till 2019-12-24.

Namn och kontaktuppgifter är endast synligt för redaktionen.
Våra regler för kommentarer

Lediga jobb
 • Läs även...

  Sjukskrivna riskerar att hamna i kläm

  Korta tiden för att överklaga myndighetsbeslut från två månader till tre veckor. Det föreslår en utredning om socialförsäkringen. En mycket dålig idé anser TCO, som i sitt remissvar menar att det är de sjukskrivna som hamnar i kläm.

 • Läs även...

  Kritik mot regeringens styrning av F-kassan

  Regeringens fokus på att minska sjukfrånvaron har lett till en restriktivare tillämpning av sjukförsäkringen - trots att lagen inte ändrats. Att ärenden som tidigare beviljades sjukpenning i dag möts av avslag kan äventyra rättssäkerheten, varnar Inspektionen för socialförsäkringen, ISF.

 • Läs även...

  Nya regler för föräldrar

  Fler reserverade månader för vardera förälder och möjlighet att lämna över en del av sin rätt till föräldrapenning till morfar. Det föreslår utredningen för den nya föräldraförsäkringen som lämnades över till socialminister Annika Strandhäll under måndagen.

 • Läs även...

  Kvinnor oftare sjukskrivna

  Kvinnor med psykisk ohälsa sjukskrivs 30 procent mer än män, trots att läkaren gjort samma bedömning av arbetsförmågan. Det visar en rapport från Riksrevisionen.

 • Läs även...

  Samordnare för rehab en hjälp för sjukskrivna

  Att hålla reda på Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens regler när man är sjuk kan kännas som en djungel. Regeringen föreslår därför rehabiliteringskoordinatorer som ska guida patienter under sin sjukskrivning. En bra idé anser Unionen.

 • Läs även...

  Sjukskrivna drabbas när företag trotsar ny lag

  Arbetsgivare som struntar i sitt rehabansvar för sjukskrivna medarbetare riskerar inget straff. I stället kan den sjuka gå miste om sin sjukpenning. Det hände mellanchefen Göran.

 • Läs även...

  Bonusföräldrar får ta ut föräldraledighet

  Snart kan en förälder överföra föräldrapenningsdagar till sin sambo, som alltså kan vara föräldraledig med sitt bonusbarn. Den nya lagen ska även förenkla för samkönade par som inseminerats utomlands.

 • Läs även...

  Allt lägre ersättning vid arbetslöshet

  A-kassan ger inte tillräcklig ekonomisk trygghet vid arbetslöshet. Därför har fackförbundens inkomstförsäkringar blivit allt viktigare. Men försäkringarna kan också leda till att politikerna struntar i a-kassan.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.