• Foto: www.colourbox.com

Många företag bryter mot lagen

Publicerad 11 januari 2018, kl 16:13

Fyra av tio företag bryter mot lagen om årlig lönekartläggning, visar Unionens nya undersökning som bygger på svar från förbundets klubbar. Ett företag som lever upp till kraven i lagen är verktygstillverkaren Pressmaster i Älvdalen.

Lönekartläggning är ett verktyg för att komma till rätta med lönegapet mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden. För ett år sedan återinfördes kravet på att alla arbetsgivare årligen ska göra en lönekartläggning och analys – men knappt sex av tio företag genomförde eller hade ens planer på att genomföra en kartläggning, visar Unionens rapport.

- Att bara sex av tio företag lever upp till dagens krav är alldeles för lågt, säger Peter Tai Christensen, likabehandlingsexpert på Unionen.

Stora företag är bättre än små och medelstora företag, på att leva upp till diskrimineringslagens krav, visar Unionens studie. Men verktygstillverkaren Pressmaster i Älvdalen genomförde förra året en lönekartläggning bland företagets cirka 20 tjänstemän.

- Första året en kartläggning gjordes hade vi hjälp av en konsult. I fjol, då jag var med för första gången, använde vi oss av ett verktyg, Analys lönelots som tidigare tillhandahölls av diskrimineringsombudsmannen, berättar Elisabeth Jaring, ordförande i Unionenklubben på Pressmaster.

- Vi var tre från facket och två från arbetsgivarsidan som fyllde i formulären tillsammans. Det gick hyfsat bra att resonera sig fram till svaren även om vi inte var riktigt överens om allt hela tiden.

Några klockrena könsdiskrimineringar upptäcktes inte, men däremot såg man skevheter mellan män med samma tjänst samt mellan kvinnor med samma tjänst.  Facket lyckades förhandla till sig extra strukturpengar för dem som låg allra lägst i sitt lönespann.

- Arbetsgivaren var inte riktigt villig att gå oss till mötes hela vägen, säger Elisabeth Jaring.

Unionens undersökning visar att i 52 procent av fallen har lönekartläggningen lett till att löner justerats eller att andra åtgärder satts in. Rapporten visar också att det finns uppenbara brister i företagens förmåga att sätta rättvisa löner. Färre än hälften av de tillfrågade klubbarna svarar att det finns tydliga kriterier för lönesättning på arbetsplatsen.

 

Fakta

DO har beslutat att ta bort datorprogrammet Analys lönelots från sin hemsida från och med årsskiftet. "Om DO tillhandahåller en viss metod kan det indirekt riskera att motverka att arbetsgivare säkerställer en nödvändig verksamhetsanpassning", skriver DO som förklaring på sin hemsida.

Johanna Rovira
Johanna Rovira
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Höjd pensionsålder men avtal släpar efter

  Snart har du rätt att jobba tills du är 69 år. Men det är långt ifrån säkert att det stärker din tjänstepension. Inte heller är det givet att du kommer att få någon sjukpension efter fyllda 65.

 • Läs även...

  Mellansvenska företag ropar efter kompetens

  Suget efter arbetskraft är stort, framförallt i mellersta Sverige, visar en ny undersökning. Unionens regionchef i Värmland är inte överraskad.

 • Läs även...

  Många tror sig älska jobbet

  Älskar du ditt jobb? Eller har du bara lyckats intala dig att du gör det, för att inte bryta mot den nuvarande samhällsnormen och riskera att ses som misslyckad? Så kan det faktiskt vara, enligt etnologen Magdalena Petersson McIntyres forskning.

 • Läs även...

  Chefers höga arbetsbelastning missas

  Tidspress, hög arbetsbelastning och många medarbetare. Så ser verkligheten ut för många av landets mellanchefer. Trots det glöms chefernas arbetsmiljö ofta bort.

 • Läs även...

  Tuff e-handel tvingar Ellos att varsla

  Ellos behöver spara 100 miljoner kronor och varslar därför ett 50-tal anställda.
  – Vi växer inte i lika hög utsträckning som branschen i övrigt, säger Hans Lindau, ordförande i Unionenklubben på företaget.

 • Läs även...

  Många tror de får betala själva

  Drygt 40 procent av de privatanställda tjänstemännen upplever att de snart kommer att behöva en vidareutbildning som de inte räknar med att arbetsgivaren ska stå för.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.