Annons
Annons
  • Den psykosociala ohälsan ökar bland män och ligger nu i nivå med fysiska arbetsrelaterade besvär. Foto: Colourbox

Många män mår dåligt av jobbet

Publicerad 18 oktober 2016, kl 07:59

Fler män får psykiska besvär av jobbet. Det visar en rapport från Arbetsmiljöverket.
– Arbetsbelastning och dåliga relationer på jobbet gör människor sjuka i allt högre utsträckning, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

En av fem av Sveriges yrkesverksamma har någon form av besvär på grund av sitt arbete. Problemen är både kroppsliga och psykiska och orsakas bland annat av stress, tungt manuellt arbete och dåliga relationer till chefer och kollegor. Det visar Arbetsmiljöverkets senaste rapport om arbetsrelaterade besvär.

Enligt undersökningen finns två trendbrott. Tidigare var fysiska besvär vanligare än psykiska bland män, men nu fördelar sig problemen i stort sett lika. Dessutom upplever fler män stress och psykiska besvär till följd av jobbet, medan de fysiska minskar.

Fler kvinnor än män har dock arbetsrelaterade besvär. 26 procent av kvinnorna uppger i undersökningen att de påverkas negativt av jobbet.

– För att kunna angripa arbetsrelaterad psykisk påfrestning, både bland kvinnor och män, behöver arbetsgivare arbeta förebyggande på samma systematiska sätt som man gör med den fysiska belastningen, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Olika yrken är olika påfrestande. Störst andel psykiska besvär har psykologer, socialsekreterare och lärare. Fysiska besvär är vanligast bland brevbärare, godshanterare och målare.

I nästa nummer av Kollega berättar vi om Tomas Strand, som blev utbränd och var sjukskriven i tre år innan han kom tillbaka till arbetslivet.

David Österberg
David Österberg
[email protected]