• Den psykosociala ohälsan ökar bland män och ligger nu i nivå med fysiska arbetsrelaterade besvär. Foto: Colourbox

Många män mår dåligt av jobbet

Publicerad 18 oktober 2016, kl 07:59

Fler män får psykiska besvär av jobbet. Det visar en rapport från Arbetsmiljöverket.
– Arbetsbelastning och dåliga relationer på jobbet gör människor sjuka i allt högre utsträckning, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

En av fem av Sveriges yrkesverksamma har någon form av besvär på grund av sitt arbete. Problemen är både kroppsliga och psykiska och orsakas bland annat av stress, tungt manuellt arbete och dåliga relationer till chefer och kollegor. Det visar Arbetsmiljöverkets senaste rapport om arbetsrelaterade besvär.

Enligt undersökningen finns två trendbrott. Tidigare var fysiska besvär vanligare än psykiska bland män, men nu fördelar sig problemen i stort sett lika. Dessutom upplever fler män stress och psykiska besvär till följd av jobbet, medan de fysiska minskar.

Fler kvinnor än män har dock arbetsrelaterade besvär. 26 procent av kvinnorna uppger i undersökningen att de påverkas negativt av jobbet.

– För att kunna angripa arbetsrelaterad psykisk påfrestning, både bland kvinnor och män, behöver arbetsgivare arbeta förebyggande på samma systematiska sätt som man gör med den fysiska belastningen, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Olika yrken är olika påfrestande. Störst andel psykiska besvär har psykologer, socialsekreterare och lärare. Fysiska besvär är vanligast bland brevbärare, godshanterare och målare.

I nästa nummer av Kollega berättar vi om Tomas Strand, som blev utbränd och var sjukskriven i tre år innan han kom tillbaka till arbetslivet.

David Österberg
David Österberg
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Drabbad av bore out

  Har du så lite att göra på jobbet att du blir håglös? Så känner många kontorsanställda i dag. Men det är inget man talar högt om, trots att ”bore out” till och med kan göra dig sjuk.

 • Läs även...

  Bara 4 av 10 är beredda att jobba längre

  Trots att man kommer att få svårt att klara sig på pensionen är de flesta ovilliga att förlänga sina arbetsliv, visar en ny undersökning. En anledning är att de upplever sina arbeten som alltför psykiskt påfrestande.

 • Läs även...

  Psykisk ohälsa vanligaste orsaken till sjukskrivning

  Den vanligaste orsaken till sjukskrivning bland privatanställda tjänstemän är psykisk ohälsa.
  Och många unga stressar så mycket att deras hälsa är i fara.
  – Det är alarmerande när unga som befinner sig i början av sitt yrkesliv riskerar att bli sjuka av jobbet. Arbetsgivarna måste ta situationen på allvar, säger Martin Linder, ordförande för Unionen.

 • Läs även...

  Stor ökning av psykisk ohälsa hos chefer

  Allt fler chefer blir sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa. Kvinnliga chefer är särskilt utsatta, enligt färsk statistik från företagshälsan Previa.

 • Läs även...

  Höga krav gör kvinnor tjocka

  Att sakna kontroll på jobbet gör att du går upp i vikt, vare sig du är man eller kvinna. Utsätts du dessutom för höga krav riskerar du att lägga på dig ännu fler kilon - men bara om du är kvinna. Det visar ny svensk forskning.

 • Läs även...

  Hövlighet kan minska sjukfrånvaron

  Ett otrevligt och respektlöst beteende tycks ha blivit vanligare i arbetslivet. För att ta reda på hur stort problemet är, och försöka hitta metoder som kan stävja det, inleds en stor studie.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.