Annons
Annons
 • Den psykosociala ohälsan ökar bland män och ligger nu i nivå med fysiska arbetsrelaterade besvär. Foto: Colourbox

Många män mår dåligt av jobbet

Publicerad 18 oktober 2016, kl 07:59

Fler män får psykiska besvär av jobbet. Det visar en rapport från Arbetsmiljöverket.
– Arbetsbelastning och dåliga relationer på jobbet gör människor sjuka i allt högre utsträckning, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

En av fem av Sveriges yrkesverksamma har någon form av besvär på grund av sitt arbete. Problemen är både kroppsliga och psykiska och orsakas bland annat av stress, tungt manuellt arbete och dåliga relationer till chefer och kollegor. Det visar Arbetsmiljöverkets senaste rapport om arbetsrelaterade besvär.

Enligt undersökningen finns två trendbrott. Tidigare var fysiska besvär vanligare än psykiska bland män, men nu fördelar sig problemen i stort sett lika. Dessutom upplever fler män stress och psykiska besvär till följd av jobbet, medan de fysiska minskar.

Fler kvinnor än män har dock arbetsrelaterade besvär. 26 procent av kvinnorna uppger i undersökningen att de påverkas negativt av jobbet.

– För att kunna angripa arbetsrelaterad psykisk påfrestning, både bland kvinnor och män, behöver arbetsgivare arbeta förebyggande på samma systematiska sätt som man gör med den fysiska belastningen, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Olika yrken är olika påfrestande. Störst andel psykiska besvär har psykologer, socialsekreterare och lärare. Fysiska besvär är vanligast bland brevbärare, godshanterare och målare.

I nästa nummer av Kollega berättar vi om Tomas Strand, som blev utbränd och var sjukskriven i tre år innan han kom tillbaka till arbetslivet.

David Österberg
David Österberg
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Tristess skapar bråk på jobbet

  Att ha tråkigt på jobbet kan göra dig sjuk. Men det kan också skapa konflikter. Det visar forskning utförd på Mount Everest, som är direkt överförbar till arbetslivet.

 • Läs även...

  Okunskap om hur mobbning ska hanteras

  100 000 människor mobbas på jobbet. Psykologen Stefan Blomberg menar att siffran skulle kunna minskas kraftigt om arbetsgivarna fick utbildning.

 • Läs även...

  Bara 4 av 10 är beredda att jobba längre

  Trots att man kommer att få svårt att klara sig på pensionen är de flesta ovilliga att förlänga sina arbetsliv, visar en ny undersökning. En anledning är att de upplever sina arbeten som alltför psykiskt påfrestande.

 • Läs även...

  Drabbad av bore out

  Har du så lite att göra på jobbet att du blir håglös? Så känner många kontorsanställda i dag. Men det är inget man talar högt om, trots att ”bore out” till och med kan göra dig sjuk.

 • Läs även...

  Nätmissarna som kan kosta dig jobbet

  Vad du än gör – prata inte illa om företaget eller chefen i sociala medier. Då lär det bli svårt att få nytt jobb framöver. Även alltför lättklädda bilder kan ställa till det.

 • Läs även...

  Många ser inte förbundet som en stark röst

  Unionen vill gärna synas och höras på den offentliga arenan. Men ännu är man inte där – bara 30 procent av medlemmarna anser att förbundet är en stark röst i samhällsdebatten.

 • Läs även...

  Extrem ökning av chefers ohälsa

  Chefers frånvaro på grund av psykisk ohälsa har ökat med 570 procent sedan 2014. Och det är kvinnor i chefsposition som är hårdast drabbade. Det visar nya siffror från Previa.

 • Läs även...

  7 av 10 jobbar sjuka

  En vetskap om att ingen tar över ens arbetsuppgifter. Det är den vanligaste orsaken till att vi går sjuka till jobbet. I värsta fall kan så kallad sjuknärvaro öka risken för förtidspension. Men ibland kan den också vara bra.

 • Läs även...

  Kattklipp minskar stress

  Klåfingriga kollegor som har synpunkter på ditt jobb? Krävande chef? Krånglande dator? Eller blott det faktum att det är november? Ta en titt på kattklippet och känn hur stressen rinner av dig och du får ny energi.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.