• Över 20 procent av sjukskrivna tjänstemän är inte alls nöjda med hur deras arbetsgivare har skött rehabiliteringen. Foto: Colourbox

Många missnöjda med rehabprocess

Publicerad 25 oktober 2016, kl 15:47

Psykisk ohälsa är den främsta orsaken till sjukskrivning bland tjänstemän. Trots det har arbetsgivare fortfarande en viss beröringsskräck för just psykiska diagnoser. Det menar Mikael Dubois, utredare på TCO.

Inom såväl privat som offentlig sektor är psykiska diagnoser det som toppar tjänstemäns sjukskrivningar. För många tjänstemän tycks sjukskrivningsprocessen fungera väl medan en annan, relativt stor, grupp tycker precis tvärtom. Över 20 procent håller inte alls med om påståendet att deras arbetsgivare gjort det som ”rimligt kan förväntas” av dem vad gäller rehabilitering. Det visar en ny TCO-rapport, där man undersökt hur tjänstemän uppfattar sin sjukskrivningsprocess.

Undersökningen visar att det finns ett tydligt samband mellan en ökad sjukfrånvaro och så kallat anspänt arbete, det vill säga höga krav på arbetsprestation och engagemang kombinerat med låg kontroll över arbetsmängd och utförande.  

– Fler och fler har en väldigt hög arbetsbelastning under lång tid då det bara blir mer och mer att göra. Man förlorar kontrollen och hinner inte strukturera sitt arbete vilket leder till stress och press och i förlängningen till psykisk ohälsa, säger Mikael Dubois, utredare på TCO och författare till rapporten.

Han menar att kraven och arbetsbördan har ökat bland anställda sedan krisen 2008, då många arbetsgivare drog ner och sedan inte har fyllt upp med ny arbetskraft till samma nivå.

– Samtidigt finns en strävan hos arbetsgivarna att ha en ökad flexibilitet med färre anställda som gör mer och fler som är visstidsanställda, säger han och framhåller att visstidsanställda oftare är missnöjda med processen kring sina sjukskrivningar.

Trots att sambandet mellan arbetssituationen och psykisk ohälsa blivit allt mer klarlagt menar Mikael Dubois att arbetet med den psykosociala arbetsmiljön lyser med sin frånvaro på många arbetsplatser.

– Det är svårt för arbetsgivare att vidta åtgärder och det finns fortfarande en viss beröringsskräck vad gäller psykisk ohälsa.

Han hoppas att den nya föreskriften om psykosocial arbetsmiljö ska leda till en förbättring. TCO har tillsammans med medlemsförbunden tagit fram en vägledning för arbetsmiljöföreskriften.

Läs mer: Chef med dålig koll på arbetsmiljö? 

Lediga jobb
 • Läs även...

  Inlåsning kan leda till depression

  En fjärdedel av anställda riskerar att inte kunna byta jobb den dag de vill. En sådan känsla av inlåsning kan leda till sämre hälsa och till och med depression, visar ny forskning.

 • Läs även...

  Tristess skapar bråk på jobbet

  Att ha tråkigt på jobbet kan göra dig sjuk. Men det kan också skapa konflikter. Det visar forskning utförd på Mount Everest, som är direkt överförbar till arbetslivet.

 • Läs även...

  Sålde dåligt – blev uppsagd

  Säg upp dig själv. Det kravet ställde företaget till en säljare som de ansåg underpresterade. Nu har Unionen stämt bolaget och kräver 120 000 kronor i skadestånd.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.