Annons
Annons

Mer insyn i Unionen, tack!

Publicerad 4 februari 2016, kl 12:55

Efter att ha läst insändaren om Martin Linders lön på 100 000 kronor i månaden i senaste numret av vår fina tidning Kollega så vill jag komplettera ämnesfrågan med frågan "Hur vet den vanlige medlemmen att ledande befattningshavare inom Unionen inte beter sig som kollegor har gjort i ett annat fackförbund relativt nyligen?"

Viktigt att lägga till i sammanhanget är att jag har förtroende för förbundets ledamöter men det är tråkigt att man inte ger den enskilde medlemmen mer insyn i de ekonomiska spörsmålen än vad man gör idag.
//Lasse

Svar från Unionen:

Tack för din fråga Lasse. Utifrån de frågor och händelser som figurerat i media de senaste veckorna är det fullt förståeligt att det uppkommer frågor rörande Unionen.

Alla i Unionen har alltid ett ansvar att agera utefter förbundets portalparagraf där det tydligt anges att förbundet har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen. Det är vägledande för vårt handlingssätt och agerande. Angående transparens och insyn i vår organisation granskas organisationen, dess anställda och förtroendevalda, under hela kongressperioden av förtroendevalda och auktoriserade revisorer. Revisorerna lämnar årligen revisionsrapport vid förbundsråd och en revisionsrapport för hela kongressperioden de år kongress infaller. Årsredovisningarna finns tillgängliga digitalt på unionens hemsida och det går alltid att skicka frågor till förbundsstyrelsen eller förbundets revisorer om det finns frågor kring granskningen eller förbundsstyrelsen.

Jag har som jag skrev ovan full förståelse för att det uppkommer frågor och funderingar kring hur vi agerar och gör i Unionen. Jag välkomnar även alla frågor kring detta och om du har fler frågor så går det alltid att vända sig direkt till förbundsordförande eller förbundsstyrelsen.
//Leif Nicklagård, förbundssekreterare

 

 

Lediga jobb
 • Läs även...

  Inlåsning kan leda till depression

  En fjärdedel av anställda riskerar att inte kunna byta jobb den dag de vill. En sådan känsla av inlåsning kan leda till sämre hälsa och till och med depression, visar ny forskning.

 • Läs även...

  Frilans Finans startar "gul" fackklubb

  Företaget Frilans Finans och Unionen har diskuterat möjligheten att teckna kollektivavtal. Men parterna stod för långt ifrån varandra. Nu har företaget startat en gul fackklubb.

 • Läs även...

  Det lönar sig att höja rösten

  Unionen förhandlar och ger råd åt tusentals medlemmar varje år. De flesta är nöjda med stödet de får. Men skulle du vara missnöjd finns det mer hjälp att få.

 • Läs även...

  ”Unionen lever i det förflutna”

  Det var inte bara arbetsgivaransvaret som var en stötesten när Frilans Finans ville teckna kollektivavtal med Unionen. Enligt företagets vd Stephen Schad har förbundet ett ideologiskt arv som inte hör nutiden till. Han efterlyser också ett kollektivavtal anpassat till dagens arbetsmarknad.

 • Läs även...

  "Vi har alltid varit stridbara"

  På Sveriges Radio, SVT och UR gör sig fackklubbarna redo för 75-årsfirande. Eftersom företaget inte har kunnat konkurrera med höga löner har facket kämpat för bra arbetstider och villkor.

 • Läs även...

  Färre klubbar trots medlemsökning

  Större inflytande på arbetsplatserna. Det är en av Unionens viktigaste målsättningar. Men trots en stor medlemsökning har antalet klubbar och förtroendevalda minskat rejält. Det visar en genomgång som Kollega har gjort.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.