• Att antalet personer som anmäler klagomål om Unionen till förbundsstyrelsen har minskat, kan bero på att man numera försöker lösa konflikter så nära medlemmen det går. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Missnöjda medlemmar fick pengar av Unionen

Publicerad 4 februari 2020, kl 07:00

Förra året betalade Unionen ut 162 761 kronor till medlemmar som ansåg sig blivit felaktigt behandlade av förbundet. En minskning med 88 procent jämfört med för fem år sedan.

Unionen förhandlar och ger råd åt tusentals medlemmar varje år. De flesta är nöjda med stödet de får, men skulle du anse att du fått bristfällig hjälp finns det möjlighet att ta upp ditt klagomål hos förbundsstyrelsen, något som utnyttjas av ett antal medlemmar varje år.

Förra året avgjordes 31 så kallade besvärsärenden, och 162 761 kronor betalades ut till missnöjda medlemmar. Det är betydligt mindre pengar än för fem år sedan då sammanlagt 1,3 miljoner kronor betalades ut. En möjlig förklaring till det kan vara att Unionen ändrat sina interna rutiner kring besvärsärenden och i första hand försöker att lösa konflikten så ”nära” medlemmen det går, alltså på klubb- eller regional nivå. 

Siffrorna har varierat lite under åren och bör tas med en nypa salt då vissa klagomål eskalerar när publika händelser blossar upp och då skickas vidare till andra enheter på Unionen som är experter på frågan.  De slutar då att klassas som besvärsärenden. Ett exempel på det var när frågan huruvida det var möjligt att vara förtroendevald i Unionen och samtidigt vara aktiv i Sverigedemokraterna var aktuell.

Annan kritik kan handla om medlemmar som trott att de gått med i a-kassan när de blivit medlemmar i förbundet, men sedan inte fått ta del av inkomstförsäkringen när de blivit uppsagda på grund av att Unionen och dess a-kassa är skilda från varandra. Andra orsaker kan vara att medlemmar ifrågasätter avtalsturlistor, det vill säga avsteg från turordningsreglerna i las som fackklubben gjort med arbetsgivaren, eller att de tycker sig fått felaktiga råd vid kontakt med förbundet.

Det är några ärenden per år, där Unionens ansvarsförsäkring kan bli aktuell. Ungefär en medlem per år väljer också att väcka åtal mot förbundet i domstol. Undantaget var 2012, då 190 kabinanställda på SAS valde att stämma sitt fackförbund efter att man tecknat en pensionsöverrenskommelse med arbetsgivaren som medlemmarna inte stod bakom.

Läs mer: Unionenmedlemmar på SAS  stämmer Unionen

2015: Betalades totalt 1 332 333 kronor, varav Folksam betalade 879 948 kronor
2016: Betalades totalt 1 023 076 kronor, varav Folksam inte betalade något.
2017: Betalades totalt 281 548 kronor, varav Folksam betalade 78 000 kronor.
2018: Betalades totalt 459 398 kronor, varav Folksam betalade 270 373 kronor.
2019: Betalades totalt 162 761 kronor, varav Folksam betalade 75 347 kronor.

Unionens ansvarsförsäkring hos Folksam, ska täcka eventuella skadeståndsskyldigheter. Om en medlem har ett ersättningskrav gör försäkringsbolaget en egen bedömning och prövning om det ska betalas ut några pengar.

Fakta

Förbundet skiljer på två typer av så kallade besvärsärenden. Det första är ärenden där medlemmar anser att de blivit felbehandlade och vill ha ekonomisk kompensation för det. Det andra är ärenden där medlemmen tycker att information eller en förhandling inte gått rätt till, men inte vill ha någon ersättning.

Även om inget krav på kompensation finns, så utreder förbundet om det är möjligt att man begått något fel och tar in underlag från regionerna och återkopplar till medlemmen. Skulle man dock anse att ett fel kan ha begåtts, så lämnas ärendet vidare till Folksam, där Unionen har sin ansvarsförsäkring. De gör då en egen utredning och prövning, och kommer de fram till att Unionen agerat fel, så kan en ersättning betalas ut.Hur stor den är beror på vilken ekonomisk skada medlemmen lidit. Det händer även i några fall att förbundet bedömer att medlemmen inte har lidit någon ekonomisk skada men ändå betalar ut en mindre ersättning som plåster på såren.

Lediga jobb
 • Läs även...

  Svårare att göra ett bra jobb under krisen

  Hälften av de privatanställda tjänstemännen upplever att det blivit svårare att göra ett bra jobb under coronapandemin. Många hemmajobbare har även problem med arbetsmiljön och tycker att de har för lite kontakt med kollegorna.

 • Läs även...

  Frostig relation med chef ledde till avsked

  Efter att inköparen bad nya chefen att förtydliga hennes arbetsuppgifter och skickade en kopia av önskemålet till facket blev relationen ansträngd. Kort därefter blev hon avskedad. Felaktigt, menar Unionen som stämmer företaget i AD.

 • Läs även...

  Babblarnas tecknare får oväntat stöd

  En av illustratörerna till Babblarna dömdes att betala miljonbelopp då han förlorade striden om sitt alster. Nu kan Unionenmedlemmen få oväntad hjälp av Svenska Tecknares styrelse för att bekosta en del av rättegångskostnaden.

 • Läs även...

  Vings krav: Sänk lönen eller bli av med jobbet

  Vings flygbolag vill sänka kabinpersonalens löner med 20 procent. Om de anställda inte går med på sänkningen blir de av med sina jobb. Unionen vägrar men kan tänka sig att förhandla om andra saker.

 • Läs även...

  Permitterade hjälper till i skolan

  Coronakrisen har lett till hög sjukfrånvaro bland personalen på många av landets skolor. Nu har permitterade från andra branscher snabbutbildats för att öka vuxennärvaron.

 • Läs även...

  Unionenmedlem förlorade Babblarna

  Unionenmedlemmen äger inte rätten till Babblarna, trots att han varit med och skapat dem. Det slår AD fast och dömer illustratören att betala 2,5 miljoner kronor i rättegångskostnader.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.