Annons
 • Manligt eller kvinnligt ledarskap? Snarare mänskligt. Foto: Colourbox

Myt med kvinnligt ledarskap

Publicerad 17 februari 2017, kl 06:30

Hon är mjuk, bra på relationer, men lite konfliktsökande. Han är tydlig och resultatinriktad. Eller? Är det skillnad på kvinnligt och manligt ledarskap? Nej, menar forskningen.

Det finns många föreställningar om vad som är ”manligt” och ”kvinnligt” ledarskap. Vissa påstår att det utövas olika beroende på om du är man eller kvinna, eftersom personliga egenskaper kan kopplas till kön. Andra menar att föreställningarna är fördomsfulla och felaktiga.

Men en dansk undersökning, baserad på svar från drygt 2 000 mellanchefer och 300 vd:ar, slog för några år sedan fast att det inte finns något som kan kallas för “kvinnligt ledarskap”.

Studien visade bland annat att ju högre upp i hierarkin, desto mindre är skillnaden mellan manliga och kvinnliga chefer. Kvinnliga toppchefer är precis lika synliga och tydliga i sitt sätt att leda och fatta beslut som sina manliga chefskollegor.

Klara Regnö, genusforskare och universitetslektor verksam på Göteborgs universitet och Mälardalens högskola, tror på forskarnas resultat och tycker att vi i stället borde prata om mäns och kvinnors olika villkor som chefer i arbetslivet.

– Bara det faktum att det finns något som uppfattas som kvinnligt chefskap är en spegling av manlig ledarskapsnorm. Så kallat ”kvinnligt” ledarskap blir något som avviker från det vi ser som ”vanligt” ledarskap, säger hon.

Även om kvinnliga chefer når samma resultat som manliga uppfattas det ändå inte alltid så. Som kvinna på en mansdominerad arbetsplats blir man mer synlig, vilket påverkar arbetsvillkoren, enligt Klara Regnö.

Läs mer: Blir arbetslivet någonsin jämställt, Amanda Lundeteg?

– Du kan bli den där kvinnliga chefen som måste prestera bra eftersom du har ögonen på dig, men inte alltför bra, så att du utmanar majoriteten.

– Men du får heller inte misslyckas, för då riskerar du att ses som en representant för vad alla kvinnor på chefsposition kan prestera.

 

Finns manligt och kvinnligt ledarskap?

Pia Höök, MÅNGFALDSCHEF, SKANSKA
– Nej. Däremot är det vanligt att kvinnor och män möter olika villkor, såväl i samhället som i arbetslivet. Det påverkar naturligtvis hur de agerar och hur deras agerande tolkas av andra. Självklart är kön inte det enda som spelar roll i termer av vilka villkor vi möter, även ålder, etnicitet och sexuell läggning har betydelse.
 

 

Tommy Tuike Söderström, PRODUKTIONSCHEF, UPONOR
– Det finns skillnader, men de har inget med kön att göra utan handlar om personliga egenskaper. Alla individer är olika. Att hävda att kvinnor är bättre än män eller vice versa på ett specifikt område håller jag inte alls med om. Det är i alla fall inget som jag har upplevt, och jag har haft både kvinnliga och manliga chefer.

 

Katarina Adamson, PR- OCH KOMMUNIKATIONSCHEF, VOLVO CARS
– Min man fick frågan hur det känns att ha en kvinnlig chef. Det fick mig att fundera över hur långt vi egentligen har kommit. Däremot är det stora skillnader mellan auktoritärt och värdebaserat ledarskap. Själv arbetar jag utifrån en värdegrund med respekt och omsorg om mitt team.

SÅ KAN FÖRDOMAR ARBETAS BORT

 • Se förbi individen och syna chefernas arbetsvillkor.
 • Är förväntningarna realistiska?
 • Fundera över vilka allmänna chefsideal ni har på företaget. Vad sänder de för signaler?
Petra Rendik
Petra Rendik
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Inlåsning kan leda till depression

  En fjärdedel av anställda riskerar att inte kunna byta jobb den dag de vill. En sådan känsla av inlåsning kan leda till sämre hälsa och till och med depression, visar ny forskning.

 • Läs även...

  Vikt och utseende avgör om du får jobb

  Många anser att de diskriminerats vid anställningsintervjuer. Vanligast är åldersdiskriminering – men många uppger också att de nekats ett jobb på grund av hur de ser ut.

 • Läs även...

  Bara 4 av 10 är beredda att jobba längre

  Trots att man kommer att få svårt att klara sig på pensionen är de flesta ovilliga att förlänga sina arbetsliv, visar en ny undersökning. En anledning är att de upplever sina arbeten som alltför psykiskt påfrestande.

 • Läs även...

  Roks chef vet allt om mäns våld mot kvinnor

  Våld har varit centralt större delen av Jenny Westerstrands yrkesliv. En energisk jurist som konsekvent undvikit att ta ansvar för andra, har nu ansvar för tusentals utsatta kvinnors väl i organisationen Roks.

 • Läs även...

  Nyårslöften jobbsökare vill höra från chefer

  Det räcker inte att slänga ut jobbansökningar och hoppas på det bästa, företag som vill rekrytera får lov att anstränga sig lite för att få de bästa kandidaterna att nappa på kroken. Här är chefernas nyårslöften om jobbsökarna får bestämma.

 • Läs även...

  Så nöjda är chefer med sina löner

  Ju mer chefer tjänar, desto mer tycker de att deras lön är motiverad. Det och mycket annat framgår av den undersökning Chef & Karriär låtit göra.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.