Annons
Annons

När färre ska göra mer

Publicerad 16 januari 2017, kl 15:13

Arbetslivet har blivit betydligt tuffare. I Kollegas undersökning vittnar 7 av 10 medlemmar om slimmade organisationer, ökad arbetsbörda och stress.

En klar majoritet av Unionens medlemmar upplever att de arbetar i en slimmad organisation. Det visar den undersökning som Kollega har låtit undersökningsföretaget Novus göra.

Enkäten visar att väldigt många – 61 procent av de som svarat – inte hinner med att utföra sina arbetsuppgifter under ordinarie arbetstid. De flesta löser detta genom att ibland arbeta övertid, andra genom att ta med arbete hem.

Att lämna över uppgifter till någon annan är däremot inte möjligt: bara 29 procent svarar att de har någon som kan hjälpa dem att utföra arbetet.

– Det är oroväckande många. Det kan bero på att bemanningen är bristfällig, men också på att ansvar och befogenheter oftare ligger på individnivå nu än tidigare. Jobben har blivit mer specialiserade, säger Daniel Gullstrand, arbetsmiljöexpert på Unionen.

Läs mer: På Bombardier har många fått nog

Drygt hälften i undersökningen upplever besvär som orsakats av stress. Psykiska besvär som sömnlöshet, brist på energi och nedstämdhet är vanligare än fysiska besvär. De flesta anser att besvären är kopplade till underbemanning och dåligt ledarskap på arbetsplatsen.

De regelbundna undersökningar som Unionen gör bekräftar den bild som Kollegas enkät målar upp. Tjänstemän jobbar när de är sjuka, jobbar när de egentligen har semester och tar ofta med sig jobbet hem.

Läs mer: Fler apotek men färre anställda

Digitaliseringen har medfört att alla ska göra allt själva. Sådana uppgifter som sekreterare och assistenter förr utförde ligger nu på var och en och stjäl tid och energi från annat, menar Daniel Gullstrand.

Mer än varannan tjänsteman har de senaste två åren haft en kollega som har varit sjukskriven på grund av stress. Nästan en av fem har själv haft stressrelaterade sjukdomar. Det är anmärkningsvärt många människor det handlar om.

Övertiden är hög och har varit det länge. Två av tre anställda arbetar regelbundet övertid.

– Övertid är tänkt att vara undantag, men det har blivit norm, säger Daniel Gullstrand. 

Läs mer: Japans arbetsliv leder till döden

Se fler siffror ut Kollegas granskning i pdf-dokumentet.

Johanna Rovira
Johanna Rovira
[email protected]
David Österberg
David Österberg
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Inlåsning kan leda till depression

  En fjärdedel av anställda riskerar att inte kunna byta jobb den dag de vill. En sådan känsla av inlåsning kan leda till sämre hälsa och till och med depression, visar ny forskning.

 • Läs även...

  Årets jobbhjältar prisades

  En klubbordförande som varit med och räddat jobb i Kiruna, en klubb som enat sina medlemmar och ett arbetsplatsombud som vänt opinionen mot facket till en partner man kan lita på. Under måndagen prisades Unionens jobbhjältar.

 • Läs även...

  Många ser inte förbundet som en stark röst

  Unionen vill gärna synas och höras på den offentliga arenan. Men ännu är man inte där – bara 30 procent av medlemmarna anser att förbundet är en stark röst i samhällsdebatten.

 • Läs även...

  Drabbad av bore out

  Har du så lite att göra på jobbet att du blir håglös? Så känner många kontorsanställda i dag. Men det är inget man talar högt om, trots att ”bore out” till och med kan göra dig sjuk.

 • Läs även...

  Fyra av tio har bytt bort sin övertid

  Ungefär fyra av tio Unionenmedlemmar har bytt bort sin övertidsersättning mot extra semester. Det är dessa tidsbytare som jobbar mest övertid, men sammanlagt jobbade tjänstemännen i Sverige 1,5 miljoner timmar över varje vecka i fjol visar nya siffror.

 • Läs även...

  Hade för mycket att göra - blev avskedad

  Medlemmen tog över arbetsuppgifter som tidigare varit fördelade på ett flera heltidsanställda. När hon inte hann med sitt arbete avskedades hon av människorättsorganisationen.

 • Läs även...

  Stressen kan döda

  Långvarig stress kan vara livsfarlig. Det försämrar immunförsvaret och höjer blodtrycket – och kan i värsta fall leda till hjärtinfarkt.

 • Läs även...

  Stor ökning av psykisk ohälsa hos chefer

  Allt fler chefer blir sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa. Kvinnliga chefer är särskilt utsatta, enligt färsk statistik från företagshälsan Previa.

 • Läs även...

  Tristess skapar bråk på jobbet

  Att ha tråkigt på jobbet kan göra dig sjuk. Men det kan också skapa konflikter. Det visar forskning utförd på Mount Everest, som är direkt överförbar till arbetslivet.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.