Annons
Annons
 • Enligt de nya förslaget ska Försäkringskassan precisera vilken yrkesgrupp den sjuka kan bli aktuell att återgå till om sjukpenningen dras in. Foto: Johan Nilsson/TT

Nya regler ska underlätta för sjukskrivna

Publicerad 6 februari 2020, kl 07:43

Äldre ska inte prövas mot hela arbetsmarknaden och Försäkringskassan ska bli tydligare om vilka jobb den sjukskrivna ska klara av. Det föreslås i en ny utredning om sjukförsäkringen.
– Förslagen innebär en bättre chans att komma tillbaka till det arbete man är utbildad för, säger Mikael Bäckström, utredare på Unionen.

Sjukförsäkringen har varit under lupp en längre tid och har från fackligt håll fått kritik för att vara både rättsosäker och otydlig. Regeringen beslöt sig därför för att se över regelverket och i förra veckan presenterades en rad förslag kring hur rätten till sjukpenning ska prövas.

Ett av förslagen är att förtydliga begreppet ”normalt förekommande arbete”. I dag kan handläggare slå fast att sjukskrivna kan klara av andra jobb än tidigare, efter en omprövning som sker efter 180 dagar. Den som kan klara av ett annat jobb nekas sjukpenning. Men vilka typer av jobb som den sjuka ska klara av är otydligt och schablonmässigt motiverat. Utredningen föreslår därför att om handläggaren bedömer att den sjukskrivna kan återgå i arbete, så ska det framgå vilken yrkesgrupp som kan tänkas vara aktuell.

– Vi tycker att det är ett bra förslag och att utredarna landade i en bra kompromiss, istället för att handläggarna ska precisera vilket yrke, som blir för snävt, eller bransch, som blir för brett så ska det framgå vilken yrkesgrupp som kan bli aktuell, säger Mikael Bäckström.

Ett annat förslag är att utöka möjligheten till undantag för prövning av arbetsförmåga efter 180 dagar.  I dag är reglerna stränga vilket fått effekten att många som är på väg tillbaka till sitt ordinarie arbete, förlorar sin sjukpenning och tvingas söka annat jobb. Med utredningens förslag att utöka undantagen från de 180 dagarna, kommer fler att kunna fullfölja sin rehabilitering och förhoppningsvis komma tillbaka till sitt ordinarie jobb.

Läs mer: Sjukskrivna drabbas när arbetsgivare trotsar ny lag  

– Tidigare har det höga beviskravet inneburit att så kallade diffusa diagnoser har undantagits. Om du till exempel lidit av uttmattningssyndrom eller psykisk ohälsa har du inte kunnat åberopa det och blivit av med sjukpenningen trots att du är på god väg tillbaka till arbete, säger Mikael Bäckström. 

Han tror även att det finns stora samhällsvinster att hämta genom att se till att personer som kan komma tillbaka till sitt ordinarie jobb kan göra det genom att fullfölja sin rehabilitering snarare än att tvingas söka nytt jobb, till följd av 180-dagars regeln.

– Om en person är utbildad för ett visst yrke och har lön för det, betalar personen mer i skatt än om man efter 180 dagar tvingas söka ett mindre kvalificerat jobb, tjäna mindre och betala mindre skatt. Så det har varit dumsnålt av staten att dra in sjukpenningen och tro att man sparar pengar. Men den största vinsten är förstås för den försäkrade, som slipper se sin vardag ställas på ända trots att hen ofta uppfyllt stora delar av sin rehabiliteringsplan.

I dag prövas även äldre mot hela arbetsmarknaden. Utredningen föreslår att kravet på att få sin förmåga mätt mot ”normalt förekommande arbeten” slopas för 62 till 65-åringar med tanke på den begränsade tid de har kvar i arbetslivet.
 

Skriv din kommentar

Du kan lämna kommentarer på denna sidan till 2020-02-26.

Namn och kontaktuppgifter är endast synligt för redaktionen.
Våra regler för kommentarer

Lediga jobb
 • Läs även...

  Jobberfarenhet kan bli väg till studier

  Arbetslivserfarenhet ska kunna tillgodoräknas vid studier på högskolan. Det anser valideringsdelegationen som lämnat sitt slutbetänkande till regeringen. Nu hoppas Unionen att politikerna ska gå vidare med förslagen.

 • Läs även...

  Sjukskrivna riskerar att hamna i kläm

  Korta tiden för att överklaga myndighetsbeslut från två månader till tre veckor. Det föreslår en utredning om socialförsäkringen. En mycket dålig idé anser TCO, som i sitt remissvar menar att det är de sjukskrivna som hamnar i kläm.

 • Läs även...

  Snabbare väg tillbaka med nya regler

  Arbetsgivare ska bli snabbare på att rehabilitera sin personal. En ny lag som trädde i kraft i somras ger anställda ett bättre skydd vid sjukdom.

 • Läs även...

  Snart har du rätt att jobba längre

  Under onsdagen röstar riksdagen igenom förslaget att höja pensionsåldern. Går allt igenom höjs gränsen för hur länge du får jobba från 67 till 68 år. Och du har rätt att ta ut din allmänna pension från 62 år.

 • Läs även...

  Curlingspelare får kollektivavtal

  Topplagen inom svensk curling får bättre villkor. Under veckan tecknade curlingförbundet kollektivavtal med Unionen och Arbetsgivaralliansen.

 • Läs även...

  Lättare byta jobb med nytt komvux

  Minst utbildning ska inte längre ge förtur till komvux. I stället ska störst behov prioriteras. Det föreslår en ny utredning. Målet är bland annat att öka möjligheten att byta yrke.

 • Läs även...

  Unionen ser över avtal om sjukförsäkring

  Patienter med privat sjukvårdsförsäkring går före i kön på privata vårdbolag, trots att de inte uppfyller vårdgarantin. Förturen har sannolikt även gällt medlemmar försäkrade via Unionen och nu ska förbundet se över avtalet med Bliwa.

 • Läs även...

  Kvinnor oftare sjukskrivna

  Kvinnor med psykisk ohälsa sjukskrivs 30 procent mer än män, trots att läkaren gjort samma bedömning av arbetsförmågan. Det visar en rapport från Riksrevisionen.

 • Läs även...

  Rekordmånga är sjukskrivna

  Antalet sjukskrivna tjänstemän har fördubblats de senaste tio åren. Kvinnor är sjukare än män – men allt fler män sjukskrivs på grund av psykiska diagnoser. Unionen tror att bättre rehabilitering på jobbet kan få ner sjuksiffrorna.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.