"Nytt lagförslag urholkar arbetsrätten"

Publicerad 28 september 2012, kl 13:47

Billigare för arbetsgivaren, otryggare för dig. Unionen riktar skarp kritik mot det lagförslag om förändringar i arbetsrätten som i dag överlämnades till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström.

Den så kallade Uppsägningstvistutredningen har haft i uppdrag att kartlägga hur tvister om uppsägningar och avskedanden hanteras i praktiken och vilka problem tvisterna medför för parterna. I uppdraget ingick att lämna förslag som kan minska arbetsgivarnas kostnader i samband med uppsägningstvister i syfte att stärka arbetsgivarnas vilja att nyanställa.

Regeringens utredare, Jonas Malmberg, presenterade i dag sina förslag på förändringar i las, lagen om anställningsskydd.

Utredningen föreslår bland annat att principen att anställningen består tills tvisten är avgjord tas bort och ersätts av en tidsgräns på ett år. Dessutom ska det gå att säga upp medarbetare på grund av arbetsbrist utan att först ha prövat om det finns annat arbete hos arbetsgivaren. Utredningen föreslår också att arbetsgivare, som trotsar domstolsbeslut om att en anställd vars uppsägning har ogiltigförklarats och ska ha tillbaka sitt jobb, ska komma billigare undan än i dag.

Enligt lagförslaget bör det ekonomiska skadeståndet för brott mot las sänkas för arbetsgivare med färre än 50 anställda. Förslagen får hård kritik från flera håll, bland annat Unionen och TCO.
- Den som blir felaktigt uppsagd kommer att få mycket svårare att få sin sak prövad och att få upprättelse. Regeringen har ju vid flera tillfällen lovat att den inte ska göra några större förändringar i arbetsrätten. Men det är just vad det här är. Vi förutsätter att förslagen inte genomförs, säger Eva Nordmark, TCO:s ordförande.

Martin Wästfelt, chefsjurist på Unionen, är inne på samma linje:
- Du som anställd får det alltså avsevärt svårare i händelse av tvist med din arbetsgivare, du riskerar att få ett stort inkomstbortfall i form av utebliven lön under den tid tvisten pågår. Vi tar ett bestämt steg bort från delar av det som framgångsrikt definierat den svenska arbetsmarknaden och gjort oss unika i världen. En del av din trygghet riskerar att försvinna, säger han.

Fackförbundet Vision konstaterar att förslaget skulle slå undan benen för den svenska modellen genom att det förändrar styrkeförhållandena i förhandlingssituationen på den enskilde arbetstagarens bekostnad. Dessutom skulle det minska Arbetsdomstolens betydelse för de tvister som trots allt behöver avgöras av domstol.

Fakta

Förslaget i korthet

Utredningen föreslår följande ändringar i lagen om anställningsskydd:

• Anställningen ska bestå i högst ett år om arbetsgivare och arbetstagare tvistar om en uppsägning är giltig.

• Det ekonomiska skadeståndet för brott mot LAS ska reduceras för arbetsgivare med färre än 50 anställda.

• Det ska inte gå att ogiltigförklara en arbetsbristsuppsägning för att arbetsgivaren har åsidosatt sin omplaceringsskyldighet.

• Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2014

Ola Rennstam
Ola Rennstam
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Höjd pensionsålder men avtal släpar efter

  Snart har du rätt att jobba tills du är 69 år. Men det är långt ifrån säkert att det stärker din tjänstepension. Inte heller är det givet att du kommer att få någon sjukpension efter fyllda 65.

 • Läs även...

  Samordnare för rehab en hjälp för sjukskrivna

  Att hålla reda på Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens regler när man är sjuk kan kännas som en djungel. Regeringen föreslår därför rehabiliteringskoordinatorer som ska guida patienter under sin sjukskrivning. En bra idé anser Unionen.

 • Läs även...

  Många tror sig älska jobbet

  Älskar du ditt jobb? Eller har du bara lyckats intala dig att du gör det, för att inte bryta mot den nuvarande samhällsnormen och riskera att ses som misslyckad? Så kan det faktiskt vara, enligt etnologen Magdalena Petersson McIntyres forskning.

 • Läs även...

  Sålde dåligt – blev uppsagd

  Säg upp dig själv. Det kravet ställde företaget till en säljare som de ansåg underpresterade. Nu har Unionen stämt bolaget och kräver 120 000 kronor i skadestånd.

 • Läs även...

  Trots reform – fortsatta krav på sänkta löner

  I början av året kom fack, arbetsgivare och regering överens om en ny anställningsform – Etableringsjobb – skräddarsydd för att hjälpa nyanlända in på arbetsmarknaden. Det utropades som en seger för den svenska modellen. Men det är tveksamt om det räcker för att tysta ropen på sänkta löner.

 • Läs även...

  LAS: 8 av 10 AD-domar ger arbetsgivaren rätt

  En genomgång av Arbetsdomstolens domar de senaste 10 åren visar att tvister om arbetsbrist och arbetstagares rätt att behålla jobbet oftast döms till arbetsgivarens fördel. Trots det vill flera politiska partier avskaffa turordningsreglerna.

 • Läs även...

  SAS ber anställda sänka sina löner

  Flygbolaget SAS har bett sina medarbetare sänka lönerna med 20 procent, till följd av corona. Samtidigt meddelar ledningen att de också kommer kapa sina löner.

 • Läs även...

  Stefan Löfven ber facket om hjälp

  Lagen om anställningsskydd har svagheter – men turordningsreglerna är inte en av dem. Det säger statsminister Stefan Löfven som ber facken om hjälp för att den nya lagen ska bli bra.

 • Läs även...

  Ett stort steg närmare visselblåsarskydd

  Under måndagen antog EU:s ministerråd visselblåsardirektivet. Därmed var det sista hindret att stoppa direktivet avklarat och det blir snart förbjudet att straffa anställda som rapporterar om oegentligheter på jobbet.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.