Annons
Annons

"Nytt lagförslag urholkar arbetsrätten"

Publicerad 28 september 2012, kl 13:47

Billigare för arbetsgivaren, otryggare för dig. Unionen riktar skarp kritik mot det lagförslag om förändringar i arbetsrätten som i dag överlämnades till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström.

Den så kallade Uppsägningstvistutredningen har haft i uppdrag att kartlägga hur tvister om uppsägningar och avskedanden hanteras i praktiken och vilka problem tvisterna medför för parterna. I uppdraget ingick att lämna förslag som kan minska arbetsgivarnas kostnader i samband med uppsägningstvister i syfte att stärka arbetsgivarnas vilja att nyanställa.

Regeringens utredare, Jonas Malmberg, presenterade i dag sina förslag på förändringar i las, lagen om anställningsskydd.

Utredningen föreslår bland annat att principen att anställningen består tills tvisten är avgjord tas bort och ersätts av en tidsgräns på ett år. Dessutom ska det gå att säga upp medarbetare på grund av arbetsbrist utan att först ha prövat om det finns annat arbete hos arbetsgivaren. Utredningen föreslår också att arbetsgivare, som trotsar domstolsbeslut om att en anställd vars uppsägning har ogiltigförklarats och ska ha tillbaka sitt jobb, ska komma billigare undan än i dag.

Enligt lagförslaget bör det ekonomiska skadeståndet för brott mot las sänkas för arbetsgivare med färre än 50 anställda. Förslagen får hård kritik från flera håll, bland annat Unionen och TCO.
- Den som blir felaktigt uppsagd kommer att få mycket svårare att få sin sak prövad och att få upprättelse. Regeringen har ju vid flera tillfällen lovat att den inte ska göra några större förändringar i arbetsrätten. Men det är just vad det här är. Vi förutsätter att förslagen inte genomförs, säger Eva Nordmark, TCO:s ordförande.

Martin Wästfelt, chefsjurist på Unionen, är inne på samma linje:
- Du som anställd får det alltså avsevärt svårare i händelse av tvist med din arbetsgivare, du riskerar att få ett stort inkomstbortfall i form av utebliven lön under den tid tvisten pågår. Vi tar ett bestämt steg bort från delar av det som framgångsrikt definierat den svenska arbetsmarknaden och gjort oss unika i världen. En del av din trygghet riskerar att försvinna, säger han.

Fackförbundet Vision konstaterar att förslaget skulle slå undan benen för den svenska modellen genom att det förändrar styrkeförhållandena i förhandlingssituationen på den enskilde arbetstagarens bekostnad. Dessutom skulle det minska Arbetsdomstolens betydelse för de tvister som trots allt behöver avgöras av domstol.

Fakta

Förslaget i korthet

Utredningen föreslår följande ändringar i lagen om anställningsskydd:

• Anställningen ska bestå i högst ett år om arbetsgivare och arbetstagare tvistar om en uppsägning är giltig.

• Det ekonomiska skadeståndet för brott mot LAS ska reduceras för arbetsgivare med färre än 50 anställda.

• Det ska inte gå att ogiltigförklara en arbetsbristsuppsägning för att arbetsgivaren har åsidosatt sin omplaceringsskyldighet.

• Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2014

Ola Rennstam
Ola Rennstam
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Nya regler har lett till bättre arbetsmiljö

  Arbetsmiljöverkets föreskrift mot psykosocial ohälsa på jobbet, OSA, har främst haft effekt för offentliganställda kvinnor. Men i tre fall som rör Unionenmedlemmars arbetsplatser har arbetsgivare tvingats ta itu med kränkande särbehandling.

 • Läs även...

  "Las-förslaget kan få viss betydelse"

  PTK och Svenskt Näringsliv sa ja. LO sa nej. Men till vad? Parterna håller på las-förslaget men visst innehåll har ändå sipprat ut. Och delar kommer kanske att lyftas in i en framtida lag om anställningsskydd, tippar en arbetsrättsexpert.

 • Läs även...

  Rädsla för missbruk om las-utredning blir lag

  Gör man rätt från början är det inte alls svårt att säga upp folk i Sverige. Det menar ombudsmannen Jan Hed, som är besviken över att las-förhandlingarna havererade och orolig att undantagsregeln i las-utredningen kommer att missbrukas.

 • Läs även...

  "Politikerna kommer ge parterna mer tid"

  Claes Stråth, tidigare generaldirektör för Medlingsinstitutet, är övertygad om att politikerna kommer ge las-förhandlarna mer tid för att slippa få frågan i sina knän.