Ökad inkomstskillnad mellan könen för andra året i rad

Publicerad 25 februari 2013, kl 14:34

Det finns ännu stora inkomstskillnader mellan könen. Enligt SCB:s senaste statistisk hade kvinnorna drygt 79 procent av männens inkomst under 2011. Skillnaden ökade för andra året i följd.

Eftersom SCB:s beräkningar baseras på årsinkomster och deklarationer har man drygt ett års eftersläpning vad gäller statistiken.

Den i dag presenterade gäller alltså för 2011, då kvinnor i yrkesverksam ålder hade en inkomst som motsvarade 79,3 procent av männens.

Eftersom en likadan beräkning för 2009 visade att det fanns en skillnad på 79,7 procent mellan könen, medan den under 2010 var 79,5 procent så hade inkomstskillnaden under 2011 alltså ökat för andra året i följd.

SCB uppger att en förklaring till skillnaden är att fler kvinnor än män arbetar i yrken som ger lägre inkomster, oftare jobbar deltid, är mer sjuka och föräldralediga än män.

Enligt Medlingsinstitutet finns också en oförklarad löneskillnad på 5,9 procent bland alla förvärvsarbetande. Bland privattjänstemännen är skillnaden 9,2 procent. 

Minst skillnad under 2011 fanns i åldersgruppen 55 till 59 år där kvinnorna hade en inkomst som motsvarade 83,5 procent av männens. En förklaring som ges är att kvinnor i den åldern har passerat åren när många jobbar mindre till följd av barntillsyn och föräldraledighet.

Störst skillnad fanns bland 25- till 29-åringarna där kvinnornas inkomst låg på 72,4 procent av männens, vilket antas bero på att fler kvinnor än män då studerar, att många fått barn och också är mer föräldralediga än männen.

Bland pensionärer är skillnaden mellan könen ännu större än i yrkesverksam ålder då medianinkomsten för kvinnor som är 65 år och äldre ligger på 71,9 av medianinkomsten för män i samma ålder.

Anita Täpp
Anita Täpp
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Höjd pensionsålder men avtal släpar efter

  Snart har du rätt att jobba tills du är 69 år. Men det är långt ifrån säkert att det stärker din tjänstepension. Inte heller är det givet att du kommer att få någon sjukpension efter fyllda 65.

 • Läs även...

  De heter det de gör

  Båtbyggaren och ensamseglaren Sven Yrvind ville ha ett efternamn som passade honom – och det han gör. Han är inte ensam om att ha ett namn som hör ihop med jobbet, men för de flesta är det en tillfällighet.

 • Läs även...

  Inlåsning kan leda till depression

  En fjärdedel av anställda riskerar att inte kunna byta jobb den dag de vill. En sådan känsla av inlåsning kan leda till sämre hälsa och till och med depression, visar ny forskning.

 • Läs även...

  Osjälviskhet lönar sig

  Börja bry dig om andra. Det kan vara ett fungerande tips för den som vill ha högre lön, visar ny forskning.

 • Läs även...

  Fler män ger inte högre löner

  Låglöneyrken är ofta kvinnodominerade. Men när Medlingsinstitutet undersökte saken fann man inga belägg för att en ändrad könsbalans i ett yrke påverkar lönen.

 • Läs även...

  Pappor med högre lön tar ut fler dagar

  Föräldrar med låga löner tar ut fler dagar med föräldrapenning under barnets första år, enligt Försäkringskassan. En annan studie visar dock att pappor som tjänar bra tar ut mer föräldraledighet än fäder med lägre inkomst.

 • Läs även...

  Permitterade tvingas jobba heltid

  Arbeta heltid, annars blir du uppsagd. Det beskedet har flera permitterade Unionenmedlemmar fått av sina arbetsgivare. Nu rustar Tillväxtverket för att stoppa företag som utnyttjar systemet med statligt korttidsstöd.

 • Läs även...

  Unionen: ”Staten ska inte betala hela lönen”

  Både Svenskt Näringsliv och Almega vill att staten ska betala hela lönekostnaden för krisande företag. Men Unionen tycker att 80 procents arbetstidsminskning är tillräckligt.

 • Läs även...

  Stor oro bland kulturarbetare

  Över 1 800 kulturarbetare har under mars månad anslutit sig till Unionens a-kassa. Det är ingen tvekan om att coronakrisen har en stor påverkan på kultursverige. En av dem som är oroliga för framtiden är Hanna Olsson Lanneberg på Uppsala Konsert & Kongress.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.