• Huvudutmaningen på arbetsmarknaden är att man behöver få till en kontinuerlig kompetensutveckling och ett utvecklat stöd vid omställning. Foto: Colourbox

Omställning fortfarande huvudfråga för PTK

Publicerad 13 mars 2018, kl 13:21

Svenskt Näringsliv förhandlar med LO om tryggare jobb. Från PTK följer man diskussionerna med intresse, men ännu finns inget beslut om att återigen ta upp förhandlingarna om ett nytt omställningsavtal.
– Det är en oerhört viktigt fråga, säger Niklas Hjert, Unionens förhandlingschef.

LO:s utgångspunkt är att allt fler medlemmar drabbas av osäkra arbetsvillkor exempelvis sms-anställningar och kontrakt som bara garanterar några få timmars arbete varje månad. Dessutom går de med otrygga anställningar ofta miste om kompetensutveckling och lärande på jobbet. Från LO:s sida vill man därför bland annat att heltid ska bli norm, att inhyrning av personal ska stoppas om behovet är permanent och att alla ska få del av kompetensutveckling.

Svenskt Näringsliv vill å sin sida få till en genomgripande förändring av lagen om anställningsskydd, las.

Enligt Ekot ska det första mötet mellan parterna ha hållits i går kväll.

De här förhandlingarna ligger nära dem som hölls mellan Svenskt Näringsliv och PTK så sent som 2015. Då sprack de på grund av oenighet mellan facken just när det gällde las-frågorna.

Men frågan är inte död på tjänstemannasidan.

– Det är en oerhört viktig fråga, arbetsuppgifter och jobb omvandlas eller försvinner och för att man ska kunna ta de nya jobben behöver vi få till en kontinuerlig kompetensutveckling och ett utvecklat stöd vid omställning. Det är en huvudutmaning på arbetsmarknaden, säger Niklas Hjert, Unionens förhandlingschef.

– Alla ser att det är en angelägen fråga, och allt fler noterar att politiken kastar lystna blickar på den. Men ska vi gå in i en förhandling från PTKs sida krävs det en samsyn inom PTK.

Att nästa avtalsrörelse rullar igång först hösten nästa år gör också att läget för att diskutera ett nytt omställningsavtal är bättre än på länge. PTK kommer att genomföra en undersökning om hur las och omställningsavtal fungerar i praktiken och hur företag och fack agerar när det gäller neddragningar och omställning.

– För att kunna diskutera frågan vidare behöver vi ha en djupare kännedom om hur det faktiskt förhåller sig, säger Niklas Hjert.

Niklas Hallstedt
Niklas Hallstedt
[email protected]

Skriv din kommentar

Du kan lämna kommentarer på denna sidan till 2018-04-03.

Namn och kontaktuppgifter är endast synligt för redaktionen.
Våra regler för kommentarer

Lediga jobb
 • Läs även...

  ”Politikerna bör hålla fingrarna borta”

  Unionen gör tummen ned för allianspartiernas hot om lagstiftning om lägre ingångslöner. Det är parterna som ska reglera den saken även i fortsättningen, anser Unionens förhandlingschef Niklas Hjert.

 • Läs även...

  AD avgör strejkrätt för flexpension

  Unionen och Sveriges Ingenjörer vill att Arbetsdomstolen slutgiltigt avgör om det är tillåtet att strejka för flexpension. Skulle utslaget bli negativt kan det bli aktuellt att säga upp avtalet för tjänstepensionen ITP.

 • Läs även...

  "Strejken ska kännas"

  I veckan gjorde Unionen nya försök att komma till tals med Almega i frågan om flexpension. Men efter att de branschvisa förhandlingarna slutat resultatlösa fanns det inget alternativ till att varsla om konflikt, menar Niklas Hjert, Unionens förhandlingschef.

 • Läs även...

  Viktor vågade satsa på VR

  När virtual reality var på framväxt tänkte Viktor Peterson inte missa ännu ett tillfälle att haka på något nytt. Han sade upp sig och startade eget.
  - Visst har det hänt att jag tänkt ”Vad har jag gjort?!” Men nu har jag faktiskt roligt varje dag, säger Viktor.

 • Läs även...

  ”En uppvisning i svenska modellen”

  Regeringen nappade på förslaget från arbetsmarknadens parter om etableringsjobb. Den vägen ska minst 10 000 nyanlända och långtidsarbetslösa få jobb. Men det dröjer till hösten 2019 innan reformen sjösätts.

 • Läs även...

  Konsultbolag lockar personal med avtal

  I kampen om kompetensen valde konsultbolaget Anegy i Stockholm att teckna kollektivavtal. Trygghet samt ordning och reda är det som de anställda efterfrågar mest.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.