Annons
 • Huvudutmaningen på arbetsmarknaden är att man behöver få till en kontinuerlig kompetensutveckling och ett utvecklat stöd vid omställning. Foto: Colourbox

Omställning fortfarande huvudfråga för PTK

Publicerad 13 mars 2018, kl 13:21

Svenskt Näringsliv förhandlar med LO om tryggare jobb. Från PTK följer man diskussionerna med intresse, men ännu finns inget beslut om att återigen ta upp förhandlingarna om ett nytt omställningsavtal.
– Det är en oerhört viktigt fråga, säger Niklas Hjert, Unionens förhandlingschef.

LO:s utgångspunkt är att allt fler medlemmar drabbas av osäkra arbetsvillkor exempelvis sms-anställningar och kontrakt som bara garanterar några få timmars arbete varje månad. Dessutom går de med otrygga anställningar ofta miste om kompetensutveckling och lärande på jobbet. Från LO:s sida vill man därför bland annat att heltid ska bli norm, att inhyrning av personal ska stoppas om behovet är permanent och att alla ska få del av kompetensutveckling.

Svenskt Näringsliv vill å sin sida få till en genomgripande förändring av lagen om anställningsskydd, las.

Enligt Ekot ska det första mötet mellan parterna ha hållits i går kväll.

De här förhandlingarna ligger nära dem som hölls mellan Svenskt Näringsliv och PTK så sent som 2015. Då sprack de på grund av oenighet mellan facken just när det gällde las-frågorna.

Men frågan är inte död på tjänstemannasidan.

– Det är en oerhört viktig fråga, arbetsuppgifter och jobb omvandlas eller försvinner och för att man ska kunna ta de nya jobben behöver vi få till en kontinuerlig kompetensutveckling och ett utvecklat stöd vid omställning. Det är en huvudutmaning på arbetsmarknaden, säger Niklas Hjert, Unionens förhandlingschef.

– Alla ser att det är en angelägen fråga, och allt fler noterar att politiken kastar lystna blickar på den. Men ska vi gå in i en förhandling från PTKs sida krävs det en samsyn inom PTK.

Att nästa avtalsrörelse rullar igång först hösten nästa år gör också att läget för att diskutera ett nytt omställningsavtal är bättre än på länge. PTK kommer att genomföra en undersökning om hur las och omställningsavtal fungerar i praktiken och hur företag och fack agerar när det gäller neddragningar och omställning.

– För att kunna diskutera frågan vidare behöver vi ha en djupare kännedom om hur det faktiskt förhåller sig, säger Niklas Hjert.

Niklas Hallstedt
Niklas Hallstedt
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Inlåsning kan leda till depression

  En fjärdedel av anställda riskerar att inte kunna byta jobb den dag de vill. En sådan känsla av inlåsning kan leda till sämre hälsa och till och med depression, visar ny forskning.

 • Läs även...

  Jenny såg till att fyra visstidare fick fasta jobb

  ”Har man verkligen rätt att säga upp mig?” undrade en visstidsanställd medlem i ett mejl till fackklubben på Fiskarhedenvillan.
  Sedan klubbens sekreterare Jenny Ekeblad tagit tag i frågan fick snart fyra visstidsanställda fast jobb på företaget

 • Läs även...

  ”Politikerna bör hålla fingrarna borta”

  Unionen gör tummen ned för allianspartiernas hot om lagstiftning om lägre ingångslöner. Det är parterna som ska reglera den saken även i fortsättningen, anser Unionens förhandlingschef Niklas Hjert.

 • Läs även...

  Trots reform – fortsatta krav på sänkta löner

  I början av året kom fack, arbetsgivare och regering överens om en ny anställningsform – Etableringsjobb – skräddarsydd för att hjälpa nyanlända in på arbetsmarknaden. Det utropades som en seger för den svenska modellen. Men det är tveksamt om det räcker för att tysta ropen på sänkta löner.

 • Läs även...

  Blev gravid - förlorade jobbet

  När Unionenmedlemmen berättade att hon var gravid började företaget hon var inhyrd av att plocka bort arbetsuppgifter. En vecka senare blev hon uppsagd. Nu har Unionens stämt hennes arbetsgivare för diskriminering.

 • Läs även...

  Svensk Handel vill förändra lönesättningen

  Större möjlighet att ge högre löner till vissa av tjänstemännen och enklare att förlägga de anställdas arbetstid på ett sätt som passar arbetsgivarna bättre. Det är två av Svensk Handels krav när avtalsrörelsen nu tar fart på allvar.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.