Annons
Annons
 • Besviken. Thomas Ackelid går miste om 2 000 kronor i månaden. Men tänker fortsätta att slåss mot systemet i rätten. Foto: Fredrik Stehn

Orättvis lag drabbar fackligt aktiva

Publicerad 11 oktober 2017, kl 10:25

Personer som haft fackliga uppdrag kan förlora ekonomiskt om de blir arbetslösa. Det vet Thomas Ackelid, som inte får full a-kassa. Men nu väntas regeringen föreslå en lagändring.

Unionen har tillsammans med andra fackförbund länge försökt få till stånd en ändring av lagen som gör att den som blir arbetslös och har varit fackligt aktiv kan få lägre a-kassa. Och nu ser en lagändring ut att komma.

– Det är en jätteviktig demokratifråga. Det vi vill se är att allt arbete som förtroendevalda lägger ned ska likställas med vanligt arbete ur arbetslöshetsförsäkringens perspektiv, säger Marina Åman, Unionens andre vice ordförande, apropå regeringens besked.

En som drabbats av orättvisan är Thomas Ackelid. När han blev arbetslös kände han sig trygg med att han skulle få ut 80 procent av sin lön från a-kassan och Unionens inkomstförsäkring. Men ersättningen blev lägre, på grund av hans förtroendeuppdrag.

Thomas Ackelid har varit fackligt och politiskt aktiv i många år. Senast som ledamot i Eskilstunas barn- och utbildningsnämnd liksom i Unionens regionstyrelse i Mälardalen.

Under förra året la han ner fyra timmar i veckan på sina förtroendeuppdrag, vid sidan av sitt arbete som verksamhetschef på företaget Dynama kompetensutveckling. För den tid som han och andra förtroendevalda är borta från arbetet betalar arbetsgivaren ingen lön. I stället ger exempelvis kommuner och fackförbund ersättning för förlorad arbetsinkomst. Vilket också Thomas Ackelid har fått.

Vi kan inte ha ett system där man förlorar ekonomiskt på att engagera sig

När han i våras blev av med jobbet räknade han med att få 80% av sin lön i 150 dagar. Nu vet han bättre. Det visade sig att a-kassan – i de flesta fall – inte räknar med den ersättning som förtroendevalda får när de utför sina uppdrag. Och när a-kassan blir lägre blir ersättningen från inkomstförsäkringen också det.

I Thomas Ackelids fall betyder det att han tappar runt 2 000 kronor netto i månaden.

– Visst svider det ekonomiskt. Men det värsta är ändå den demokratiska aspekten av det här. Reglerna innebär ju att man förlorar pengar om man har varit förtroendevald innan man blir arbetslös. Om det blir allmänt känt så blir det naturligtvis också svårare att få folk att engagera sig fackligt och politiskt.

Varför likställer då inte a-kassan den inkomst man får i ersättning för sitt förtroendeuppdrag med arbetsinkomst? Enligt Jeanette Mandl på Unionens a-kassa beror det på att det inte finns några regler om förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen.

– Det här är ett område som helt styrs utifrån rättspraxis. Och då måste vi göra bedömningar utifrån varje enskilt fall, där utgångspunkten är att förtroendeuppdragen inte är förvärvsarbete som kan ligga till grund för a-kasseersättningen, även om vi i vissa fall bedömer att det fackliga uppdraget är så likt ett förvärvsarbete att man kan räkna med full ersättning. Så ser rättspraxis ut.

Jeanette Mandl är glad över den aviserade lagändringen. Enligt vad hon vet kommer a-kassorna att få ett regelverk från den 1 april 2018. Exakt vad det kommer att innebära är ännu oklart. Frågan bereds nu i regeringskansliet.

– Det är en rad förändringar på gång vad gäller förtroendevalda, inklusive deras rätt till a-kasseersättning. Regeringen lägger fram sin proposition senare i höst, säger Natali Sial, presskommunikatör hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Marina Åman på Unionen menar att det är hög tid för lagändringen.

– Hela vårt samhälle bygger på att människor engagerar sig. Vi har till och med en lagstadgad rätt att göra det. Vi kan inte ha ett system som gör att man förlorar ekonomiskt på att engagera sig i det som är bra för Sverige. Så det är jättebra om det äntligen blir en förändring av det här nu.

Under tiden som politikerna arbetar med sitt förslag till en proposition fortsätter Thomas Ackelid sin kamp för att han själv, liksom andra förtroendevalda, inte ska förlora ekonomiskt på att ta politiska och fackliga uppdrag.

Efter att ha begärt omprövning av a-kassans beslut, men fått samma negativa besked igen, har han nu överklagat till förvaltningsrätten. Han är även beredd att gå vidare till kammarrätten.

SÅ FUNKAR LAGEN I DAG

➧Lagen ger rätt till betald ledighet för uppdrag på den egna arbetsplatsen. Syftet med denna lag är att stödja och möjliggöra lokal facklig verksamhet. Om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen har man enligt förtroendemannalagen rätt till ledighet för fackligt uppdrag. Vid obetald ledighet väljer en del fackförbund att kompensera den förtroendevalda för inkomstförlusten. Enligt regeringsformen och kommunallagen har arbetstagare också rätt till ledighet för vissa politiska uppdrag.

Anita Täpp
Anita Täpp
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Höjd pensionsålder men avtal släpar efter

  Snart har du rätt att jobba tills du är 69 år. Men det är långt ifrån säkert att det stärker din tjänstepension. Inte heller är det givet att du kommer att få någon sjukpension efter fyllda 65.

 • Läs även...

  Nya lagar för arbetslivet

  Fackföreningsavgiften blir avdragsgill och antalet karensdagar i arbetslöshetsförsäkringen minskar från sju till sex. Det är två av de nya lagar som träder i kraft i sommar.

 • Läs även...

  A-kassa stoppas efter förlikning

  Att få ekonomisk kompensation för fel som arbetsgivaren begått kan sätta käppar i hjulet för rätten till a-kassa. Det har tre Unionenmedlemmar fått erfara efter en ny dom i kammarrätten.

 • Läs även...

  Många tror sig älska jobbet

  Älskar du ditt jobb? Eller har du bara lyckats intala dig att du gör det, för att inte bryta mot den nuvarande samhällsnormen och riskera att ses som misslyckad? Så kan det faktiskt vara, enligt etnologen Magdalena Petersson McIntyres forskning.

 • Läs även...

  Erfarenhet bör räknas som studier

  Man lär sig mycket på jobbet. Men kunskapen kan vara svår att översätta till högskolepoäng.
  Nu föreslår en utredning att det ska bli lättare att få sina färdigheter bedömda och intygade.

 • Läs även...

  Guldpeng ska få fart på jämställdheten

  Svenskt arbetsliv är inte jämställt. Det vill Unionen ändra på genom att prisa företag som satsar på jämställdhet.
  — Det är människorna på arbetsplatserna som ska se till att det händer något, säger Martin Linder, ordförande för Unionen.

 • Läs även...

  Allt lägre ersättning vid arbetslöshet

  A-kassan ger inte tillräcklig ekonomisk trygghet vid arbetslöshet. Därför har fackförbundens inkomstförsäkringar blivit allt viktigare. Men försäkringarna kan också leda till att politikerna struntar i a-kassan.

 • Läs även...

  "Politikerna ska hålla sig från arbetsrätten"

  Politikerna bör hålla fingrarna i styr – svensk arbetsmarknadsmodell bygger på att parterna kommer överens. Det anser Martin Linder apropå diskussionerna som blossat upp i samband med regeringsbildningen.

 • Läs även...

  Hur ska C och S kunna enas om arbetsrätten?

  Stefan Löfven öppnar upp för att förhandla om arbetsrätten med C och L för att kunna bilda en blocköverskridande regering. Här är fyra punkter där det kommer bli minst sagt svårt att komma överens.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.