Annons
 • Målen för verksamheten var otydliga och det fanns inga riktlinjer för hur Unionenmedlemmen skulle prioritera arbetet Foto: Aleksandr/Colourbox.com

Otydliga arbetsuppgifter ledde till uppsägning

Publicerad 23 november 2017, kl 14:47

Mannen uppfyllde inte sina arbetsuppgifter tyckte chefen och sade upp honom. Men eftersom han aldrig blivit informerad om företagets mål var det svårt att fullfölja dem, anser Unionen som nu stämmer det amerikanska företaget å medlemmens vägnar på sammanlagt 300 000 kronor.

Medlemmen anställdes som marknadsföringsansvarig på det amerikanska bolaget sommaren 2016. Hans närmaste chef satt i Tyskland och de övriga i marknadsteamet fanns i England. Själv satt han på ett kontor i Stockholm.

Arbetsbelastningen blev nästan genast enorm, mycket på grund av att han ansvarade för ett stort geografiskt område. Han skulle hålla koll på Norden, Belgien, Nederländerna och Luxemburg. Plus att marknadsföringen i de länderna krävde ett antal utlandsresor per månad som oftast varade några dagar.

Läs mer: Se till att få en befattningsbeskrivning

Målen för verksamheten var otydliga och det fanns inga riktlinjer för hur han skulle prioritera arbetet. Så när chefen kallade honom till möte under hösten och sade att han inte uppnått sina mål blev han förvånad eftersom han aldrig hade fått några. De bestämde dock att de skulle ha veckovisa avstämningar via Skype.

Några månader senare blev han kallad till möte igen och den här gången var det för att sägas upp av personliga skäl. Återigen var det hans arbetsinsatser som ifrågasattes. Man varnade honom aldrig att hans arbete var i fara, eller erbjöd stöd för att han skulle kunna utföra sitt arbete. Någon omplacering var inte heller aktuell.

Medlemmen bad företaget att kontakta Unionen innan han blev uppsagd, men de ville inte ha några kontaktuppgifter. Nu stämmer medlemmen företaget i tingsrätten för bland annat brott mot las, lagen om anställningsskydd.

Lediga jobb
 • Läs även...

  Sålde dåligt – blev uppsagd

  Säg upp dig själv. Det kravet ställde företaget till en säljare som de ansåg underpresterade. Nu har Unionen stämt bolaget och kräver 120 000 kronor i skadestånd.

 • Läs även...

  Fick sparken efter 27 år

  Kan man bli uppsagd för att man har svårt att prata med sina chefer och kollegor? Ja, hävdade bolaget som bekämpar skadedjur. Nej, hävdar Unionen och stämmer företaget på sammanlagt 150 000 kronor.

 • Läs även...

  Lovades anonymitet – fick sparken för förtal

  Unionenmedlemmen berättade i förtroende för HR-konsulten om vilka problem arbetsplatsen hade. Två veckor senare blev hon avskedad för förtal.

 • Läs även...

  Medlemmar döms till miljonskadestånd

  Unionenmedlemmarna gjorde sig skyldiga till brott mot lojalitetsplikten. Däremot bröt de inte mot lagen om företagshemligheter. Det slår Arbetsdomstolen fast i ett uppmärksammat mål där skadestånden till slut hamnade på 2,4 miljoner kronor i stället för det ursprungliga kravet på över 10 miljoner.

 • Läs även...

  Gjorde reklam för jobbet - blev avskedad

  Medlemmen startade en privat Facebooksida där hon gjorde reklam för sin arbetsgivares tjänster. Det uppskattades inte av företaget och hon avskedades för konkurrerande verksamhet.

 • Läs även...

  Berättade om graviditet – sades upp samma kväll

  När en projektledare på ett IT-företag berättade att hon var gravid sades hon upp samma kväll. Nu stämmer Unionen arbetsgivaren på 350 000 kronor för bland annat diskriminering.

 • Läs även...

  Tvist om restid ska räknas som arbetstid

  Ska restid till dagens första kund räknas som arbetstid? Avgörandet i Arbetsdomstolen kan få stor betydelse för Unionens medlemmar som inte utgår från en fast arbetsplats.

 • Läs även...

  Ambassader smiter från semestertillägg

  Unionen stämmer årligen den spanska ambassaden för uteblivna semestertillägg. Nu stämmer förbundet dessutom en centralamerikansk ambassad för att inte ha följt semesterlagen.

 • Läs även...

  Snart har du rätt att jobba längre

  Under onsdagen röstar riksdagen igenom förslaget att höja pensionsåldern. Går allt igenom höjs gränsen för hur länge du får jobba från 67 till 68 år. Och du har rätt att ta ut din allmänna pension från 62 år.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.