• Pappor med hög lön tar ut dubbelt så många föräldradagar som pappor med lägre betalda jobb. Foto: Colourbox

Pappor med högre lön tar ut fler dagar

Publicerad 20 juni 2018, kl 15:13

Föräldrar med låga löner tar ut fler dagar med föräldrapenning under barnets första år, visar nya siffror från Försäkringskassan. En annan studie visar dock att pappor som tjänar bra tar ut mer föräldraledighet än fäder som har lägre inkomst.

Pappor med de högsta lönerna eller jobbar inom de mest kvalificerade yrkena, som till exempel läkare och jurister, tar generellt ut dubbelt så lång föräldraledighet som pappor med låglönejobb. Det visar en ny avhandling i demografi gjord vid sociologiska institutionen på Stockholms universitet.

– Föräldraledigheten är den stora ojämställdhet som vi har kvar i Sverige. Före första barnet är det försumbara skillnader mellan könen, gapet uppstår när barnen kommer, säger Helene Eriksson, forskaren som ligger bakom avhandlingen.

Hon mäter i sin studie både betald och obetald föräldraledighet och tror att förklaringen till att pappor med höga löner och/eller högkvalificerade yrken tar mer ledigt för att ta hand om barnen, beror på att man i de yrkena har lättare att avvika från normen.

– Ska man vara jämlik i fråga om ledighet i dag måste man bryta mot en väldigt kraftig moderskapsnorm och en lika kraftig faderskapsnorm. Genom fler öronmärkta dagar underlättar man för föräldrar att bryta normen – det blir lättare att gå till chefen och argumentera för att man ska vara ledig.

Försäkringskassan presenterar en ny studie vars resultat vid en första anblick ser ut att krocka med Erikssons, eftersom den visar att föräldrar med låg inkomst tar ut fler dagar än höginkomsttagare. Men kassan tittar i sin studie på hur många dagar med föräldrapenning som plockas ut och fokuserar på barnets första levnadsår.

– Försäkringskassans siffror visar egentligen att är du ekonomiskt utsatt kan du inte dra ut på ledigheten och använda dig av flexibiliteten i föräldraförsäkringen, säger Helene Eriksson.

Försäkringskassan konstaterar att föräldrar med låg inkomst tar ut fler dagar på grund av att de är så illa tvungna, de har helt enkelt inte råd att spara dagar för att exempelvis förlänga semestern. I snitt tar föräldrar ut 4,4 föräldrapenningdagar i veckan under barnets första levnadsår – höginkomsttagare tar ut 3,7 dagar medan ensamstående föräldrar med låg inkomst snittar på sex dagar i veckan och är den grupp som tar ut flest dagar under barnets första år.

Johanna Rovira
Johanna Rovira
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Barnbarn påverkar pensionsåldern

  Ju fler barnbarn du har och ju äldre de är desto större är chansen att du går i pension tidigt, visar en ny studie från Stockholms universitet. Däremot är det ingen skillnad om du är morfar, mormor, farfar eller farmor.

 • Läs även...

  Pappaledighet kan bli EU-lag

  Vardera föräldern får rätt till fyra månaders ledighet fram till barnets tolvårsdag. Ledigheten blir obligatorisk och kan inte överlåtas på den andre föräldern. Dessutom ges möjlighet att ta ut sjukdagar för att ta hand om släktingar. Det är några av lagförslagen som kommer att gälla inom hela EU.

 • Läs även...

  Östländer bäst på föräldraledighet

  Trodde du att Sverige var bäst i klassen när det gäller föräldraledighet? Det stämmer inte. Bland länderna i OECD hamnar vi på 15:e plats. Om man ser till hur länge man kan vara hemma med full lön.

 • Läs även...

  Ingen diskriminering av jobbsökande mammor

  Är det en nackdel att vara mamma och söka jobb? Nix! Ny forskning visar att vare sig fäder eller mödrar diskrimineras vid rekrytering, utan kallas lika ofta till jobbintervjuer.

 • Läs även...

  Livspusslet inte värsta stressfaktorn

  Det ojämlika arbetslivet beror inte bara på vem som tar ansvar för familjens barn. Nu visar en ny undersökning att kvinnor utan barn är de som är mest stressade.

 • Läs även...

  Blir arbetslivet någonsin jämställt, Amanda Lundeteg?

  År 2030 – har vi blivit mer jämställda då? Väljer fler pappor att vara hemma med sina barn? Har lönegapet minskat mellan kvinnor och män? Är statsministern en kvinna? Vi lät Allbrights Amanda Lundeteg – som utsetts till framtidens mäktigaste av TCO – sia om framtiden.

 • Läs även...

  Nytt jobb lönar sig för kvinnor

  Löneskillnaderna mellan kvinnor och män är fortfarande stora. Men nya siffror från TRR Trygghetsrådet ger signaler om att skillnaderna kan vara på väg att utjämnas.

 • Läs även...

  Många företag bryter mot lagen

  Fyra av tio företag bryter mot lagen om årlig lönekartläggning, visar Unionens nya undersökning som bygger på svar från förbundets klubbar. Ett företag som lever upp till kraven i lagen är verktygstillverkaren Pressmaster i Älvdalen.

 • Läs även...

  Så nöjda är chefer med sina löner

  Ju mer chefer tjänar, desto mer tycker de att deras lön är motiverad. Det och mycket annat framgår av den undersökning Chef & Karriär låtit göra.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.