• Pappor med hög lön tar ut dubbelt så många föräldradagar som pappor med lägre betalda jobb. Foto: Colourbox

Pappor med högre lön tar ut fler dagar

Publicerad 20 juni 2018, kl 15:13

Föräldrar med låga löner tar ut fler dagar med föräldrapenning under barnets första år, visar nya siffror från Försäkringskassan. En annan studie visar dock att pappor som tjänar bra tar ut mer föräldraledighet än fäder som har lägre inkomst.

Pappor med de högsta lönerna eller jobbar inom de mest kvalificerade yrkena, som till exempel läkare och jurister, tar generellt ut dubbelt så lång föräldraledighet som pappor med låglönejobb. Det visar en ny avhandling i demografi gjord vid sociologiska institutionen på Stockholms universitet.

– Föräldraledigheten är den stora ojämställdhet som vi har kvar i Sverige. Före första barnet är det försumbara skillnader mellan könen, gapet uppstår när barnen kommer, säger Helene Eriksson, forskaren som ligger bakom avhandlingen.

Hon mäter i sin studie både betald och obetald föräldraledighet och tror att förklaringen till att pappor med höga löner och/eller högkvalificerade yrken tar mer ledigt för att ta hand om barnen, beror på att man i de yrkena har lättare att avvika från normen.

– Ska man vara jämlik i fråga om ledighet i dag måste man bryta mot en väldigt kraftig moderskapsnorm och en lika kraftig faderskapsnorm. Genom fler öronmärkta dagar underlättar man för föräldrar att bryta normen – det blir lättare att gå till chefen och argumentera för att man ska vara ledig.

Försäkringskassan presenterar en ny studie vars resultat vid en första anblick ser ut att krocka med Erikssons, eftersom den visar att föräldrar med låg inkomst tar ut fler dagar än höginkomsttagare. Men kassan tittar i sin studie på hur många dagar med föräldrapenning som plockas ut och fokuserar på barnets första levnadsår.

– Försäkringskassans siffror visar egentligen att är du ekonomiskt utsatt kan du inte dra ut på ledigheten och använda dig av flexibiliteten i föräldraförsäkringen, säger Helene Eriksson.

Försäkringskassan konstaterar att föräldrar med låg inkomst tar ut fler dagar på grund av att de är så illa tvungna, de har helt enkelt inte råd att spara dagar för att exempelvis förlänga semestern. I snitt tar föräldrar ut 4,4 föräldrapenningdagar i veckan under barnets första levnadsår – höginkomsttagare tar ut 3,7 dagar medan ensamstående föräldrar med låg inkomst snittar på sex dagar i veckan och är den grupp som tar ut flest dagar under barnets första år.

Johanna Rovira
Johanna Rovira
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Osjälviskhet lönar sig

  Börja bry dig om andra. Det kan vara ett fungerande tips för den som vill ha högre lön, visar ny forskning.

 • Läs även...

  Inlåsning kan leda till depression

  En fjärdedel av anställda riskerar att inte kunna byta jobb den dag de vill. En sådan känsla av inlåsning kan leda till sämre hälsa och till och med depression, visar ny forskning.

 • Läs även...

  Trots reform – fortsatta krav på sänkta löner

  I början av året kom fack, arbetsgivare och regering överens om en ny anställningsform – Etableringsjobb – skräddarsydd för att hjälpa nyanlända in på arbetsmarknaden. Det utropades som en seger för den svenska modellen. Men det är tveksamt om det räcker för att tysta ropen på sänkta löner.

 • Läs även...

  De heter det de gör

  Båtbyggaren och ensamseglaren Sven Yrvind ville ha ett efternamn som passade honom – och det han gör. Han är inte ensam om att ha ett namn som hör ihop med jobbet, men för de flesta är det en tillfällighet.

 • Läs även...

  Här är det enda som hjälper mot utbrändhet

  Möjlighet att bestämma över sitt eget arbete och socialt stöd är viktigt på en arbetsplats. Men inte nog för att förhindra utbrändhet. För det krävs sänkta krav i jobbet.

 • Läs även...

  Många tror sig älska jobbet

  Älskar du ditt jobb? Eller har du bara lyckats intala dig att du gör det, för att inte bryta mot den nuvarande samhällsnormen och riskera att ses som misslyckad? Så kan det faktiskt vara, enligt etnologen Magdalena Petersson McIntyres forskning.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.