• Foto: Colourbox

Partierna om: Bostadsbristen

Publicerad 7 september 2018, kl 06:30

Kollega har gjort en sammanställning av Unionens viktigaste arbetsmarknadsfrågor till de åtta största partierna inför valet den 9 september.

Vår fråga:

Bostadsbristen. Brist på bostäder leder till kompetensbrist och brist på tillväxt i näringslivet. Vad vill ni göra åt bostadsbristen?

Läs också:

Partierna om: Den svenska partsmodellen
Partierna om: Den psykosociala arbetsmiljön
Partierna om: Kompetensutveckling
Partierna om: Framtidens arbetsliv

Partierna svarar:


Bygga fler billiga hyresrätter i områden där många har höga inkomster och fler bostadsrätter och småhus i områden där många har låga inkomster. Behålla dagens investeringsstöd för lägenheter. Skärpa regler så att alla kommuner ser till det byggs bostäder för ett långsiktigt behov.


Bygga fler bostäder, framför allt hyresrätter som fler har råd att bo i (med hjälp av riktat statsbidrag). Mål att bygga minst 250 000 nya bostäder mellan 2015-2020 och därefter i snitt 45 000 om året till 2030. Nej till marknadshyror. Kommunerna ska i högre utsträckning villkora markanvisningar och i detaljplan ange upplåtelseform för att motverka segregation.


Bygg fler hyresrätter med rimliga hyror. Införa statligt topplån för byggande av hyresrätter. Inrätta statligt bostadsbolag med fokus på att bygga hyresrätter med rimliga hyror.


Skapa ökad rörlighet på bostadsmarknaden genom mer byggbar mark för industriellt byggande, sänkt flyttskatt och friare hyressättning i nyproduktion. Kortare planprocesser, färre överklaganden och fler bygglovsbefriade åtgärder är viktiga delar. Förändrade bullerregler, flexiblare tillgänglighetskrav och förmånligare villkor för andrahandsuthyrning ökar tillgången till studentbostäder.


Förenkla byggregler så att fler bostadshus kan byggas snabbare. Se över bullerregler, strandskydd, överklaganden och riksintressen.


Det byggs för lite, för på en ofri reglerad marknad full av krångliga regler så blir det inte lönsamt att bygga. Liberalerna föreslår därför en fri hyressättning i nyproducerade lägenheter för att göra det lönsamt att bygga och därmed få igång bostadsbyggandet. Vi behöver dessutom underlätta andrahandsuthyrningen. För att öka utbudet av lagliga andrahandsbostäder vill vi förbättra skattevillkoren vid andrahandsuthyrning. Vi vill därför stimulera fler att hyra ut villor, bostadsrätter och ägarlägenheter genom en generösare beräkning av den så kallade skäliga hyran.


Slopa det skärpta amorteringskravet och ta bort taket för uppskov på reavinstskatten. Räntan på uppskovet ska kunna skjutas på framtiden så länge man är kvar på den ägda bostadsmarknaden. En bosparsform som kan fungera inom systemet för ISK där insättningarna kan ske avdragsgillt i fonder.


Med hjälp av regional planering kan stat, region och kommun tillsammans arbeta för bostadsbyggande och infrastruktur. Regionen kan bidra med kompetens för bostadsplanering som framför allt de mindre kommunerna har behov av och som skapar förutsättningar för ökat bostadsbyggande och arbetspendling till de större regionerna.

Lediga jobb
 • Läs även...

  Ny myndighet med fackligt fokus

  Landets nya arbetsmiljömyndighet har slagit upp portarna. Och där ser man kontakten med facken som nyckeln för att lyckas med sitt uppdrag.

 • Läs även...

  Ny lag slår mot ideella föreningar

  I maj nästa år ersätts personuppgiftslagen av en ny dataskyddsförordning, förkortad GDPR. Den berör inte minst medlemsorganisationer som måste se till att uppfylla de nya reglerna för att inte riskera stora böter.

 • Läs även...

  Rörlig arbetsmarknad kan ge kompetensbrist

  Universitetsregionerna riskerar att bli förlorare när rörligheten på arbetsmarknaden ökar, enligt ny forskning. Den trenden känner Unionen i universitetsstaden Linköping delvis av.

 • Läs även...

  Unionen kräver fler satsningar på kompetens

  Regeringen satsar 20 miljoner kronor på korta högskolekurser som ska locka medelålders till vidareutbildning. Unionen välkomnar pilotprojektet.
  – Det är bra att man gör något men det är inte tillräckligt, säger Henrik Ehrenberg, samhällspolitisk chef på Unionen.

 • Läs även...

  Brist på kompetens kan ge högre löner

  Arbetskraftsbristen i Stockholm är rekordhög. För dem med rätt kompetens kan det leda till högre löner och bättre villkor. Och i bästa fall kan det ge även svagare grupper chans att ta sig in på arbetsmarknaden, tror Göran Zettergren på TCO.

 • Läs även...

  Rekordmånga är sjukskrivna

  Antalet sjukskrivna tjänstemän har fördubblats de senaste tio åren. Kvinnor är sjukare än män – men allt fler män sjukskrivs på grund av psykiska diagnoser. Unionen tror att bättre rehabilitering på jobbet kan få ner sjuksiffrorna.

 • Läs även...

  Så påverkas jobben av den svaga kronan

  Den svenska kronan är svagare än på mycket länge, vilket får stora konsekvenser för svensk ekonomi. Men Unionens chefsekonom ser både för- och nackdelar med den svaga kronkursen.

 • Läs även...

  Allt lägre ersättning vid arbetslöshet

  A-kassan ger inte tillräcklig ekonomisk trygghet vid arbetslöshet. Därför har fackförbundens inkomstförsäkringar blivit allt viktigare. Men försäkringarna kan också leda till att politikerna struntar i a-kassan.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.