• Foto: Colourbox

Partierna om: Bostadsbristen

Publicerad 7 september 2018, kl 06:30

Kollega har gjort en sammanställning av Unionens viktigaste arbetsmarknadsfrågor till de åtta största partierna inför valet den 9 september.

Vår fråga:

Bostadsbristen. Brist på bostäder leder till kompetensbrist och brist på tillväxt i näringslivet. Vad vill ni göra åt bostadsbristen?

Läs också:

Partierna om: Den svenska partsmodellen
Partierna om: Den psykosociala arbetsmiljön
Partierna om: Kompetensutveckling
Partierna om: Framtidens arbetsliv

Partierna svarar:


Bygga fler billiga hyresrätter i områden där många har höga inkomster och fler bostadsrätter och småhus i områden där många har låga inkomster. Behålla dagens investeringsstöd för lägenheter. Skärpa regler så att alla kommuner ser till det byggs bostäder för ett långsiktigt behov.


Bygga fler bostäder, framför allt hyresrätter som fler har råd att bo i (med hjälp av riktat statsbidrag). Mål att bygga minst 250 000 nya bostäder mellan 2015-2020 och därefter i snitt 45 000 om året till 2030. Nej till marknadshyror. Kommunerna ska i högre utsträckning villkora markanvisningar och i detaljplan ange upplåtelseform för att motverka segregation.


Bygg fler hyresrätter med rimliga hyror. Införa statligt topplån för byggande av hyresrätter. Inrätta statligt bostadsbolag med fokus på att bygga hyresrätter med rimliga hyror.


Skapa ökad rörlighet på bostadsmarknaden genom mer byggbar mark för industriellt byggande, sänkt flyttskatt och friare hyressättning i nyproduktion. Kortare planprocesser, färre överklaganden och fler bygglovsbefriade åtgärder är viktiga delar. Förändrade bullerregler, flexiblare tillgänglighetskrav och förmånligare villkor för andrahandsuthyrning ökar tillgången till studentbostäder.


Förenkla byggregler så att fler bostadshus kan byggas snabbare. Se över bullerregler, strandskydd, överklaganden och riksintressen.


Det byggs för lite, för på en ofri reglerad marknad full av krångliga regler så blir det inte lönsamt att bygga. Liberalerna föreslår därför en fri hyressättning i nyproducerade lägenheter för att göra det lönsamt att bygga och därmed få igång bostadsbyggandet. Vi behöver dessutom underlätta andrahandsuthyrningen. För att öka utbudet av lagliga andrahandsbostäder vill vi förbättra skattevillkoren vid andrahandsuthyrning. Vi vill därför stimulera fler att hyra ut villor, bostadsrätter och ägarlägenheter genom en generösare beräkning av den så kallade skäliga hyran.


Slopa det skärpta amorteringskravet och ta bort taket för uppskov på reavinstskatten. Räntan på uppskovet ska kunna skjutas på framtiden så länge man är kvar på den ägda bostadsmarknaden. En bosparsform som kan fungera inom systemet för ISK där insättningarna kan ske avdragsgillt i fonder.


Med hjälp av regional planering kan stat, region och kommun tillsammans arbeta för bostadsbyggande och infrastruktur. Regionen kan bidra med kompetens för bostadsplanering som framför allt de mindre kommunerna har behov av och som skapar förutsättningar för ökat bostadsbyggande och arbetspendling till de större regionerna.

Lediga jobb
 • Läs även...

  Ny myndighet med fackligt fokus

  Landets nya arbetsmiljömyndighet har slagit upp portarna. Och där ser man kontakten med facken som nyckeln för att lyckas med sitt uppdrag.

 • Läs även...

  Partierna om: Psykosocial arbetsmiljö

  Kollega har gjort en sammanställning av Unionens viktigaste arbetsmarknadsfrågor till de åtta största partierna inför valet den 9 september.

 • Läs även...

  ”Unionen lever i det förflutna”

  Det var inte bara arbetsgivaransvaret som var en stötesten när Frilans Finans ville teckna kollektivavtal med Unionen. Enligt företagets vd Stephen Schad har förbundet ett ideologiskt arv som inte hör nutiden till. Han efterlyser också ett kollektivavtal anpassat till dagens arbetsmarknad.

 • Läs även...

  Anders Ygeman: Lyssna på de anställda

  Under coronakrisen har arbetslivet tagit ett större digitalt kliv än på ett helt decennium. Det finns dock flera utmaningar. Kollega har mött digitaliseringsministern som ger sin bild av vad som behöver hända.

 • Läs även...

  Riskerar konkurs: "Det tog tvärstopp"

  Nästan varannan egenföretagare tror att de snart kommer gå i konkurs på grund av coronakrisen, enligt en undersökning bland Unionens medlemmar. Johan Svälas har länge klarat sig bra – men nu har det tagit stopp.

 • Läs även...

  Utredning: ”Alla ska ha rätt till a-kassa”

  Alla som har jobbat ska få a-kassa om de blir arbetslösa. Det föreslår den utredning om a-kassan som presenterades under tisdagen. Men för den som är arbetslös länge blir ersättningen lägre än i dag.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.