Annons
 • Foto: Colourbox

Rätt avskeda chef som godkände egen övertid

Publicerad 28 augusti 2015, kl 15:38

Platschefen attesterade sina egna tidrapporter trots att hon inte hade rätt till det. Därmed hade företaget rätt att avskeda henne, enligt en dom i Arbetsdomstolen. Tre av sju ledamöter håller dock inte med.

Hade den kvinnliga platschefen rätt att själv registrera och attestera sina tidrapporter? Det var själva grundfrågan i en tvist mellan Unionen och ett industriföretag i Västsverige, som nu avgjorts i Arbetsdomstolen, AD.

Kvinnan tillträdde som platschef i januari 2014 och fick under våren en markant ökad arbetsbelastning. Hon arbetade allt mer övertid, både på kontoret och i hemmet. Sammanlagt registrerade – och attesterade – hon 219 timmar i övertid. I juni avskedade bolaget kvinnan med motiveringen att hon medvetet registrerat icke arbetad och ej beordrad övertid, samt att hon i strid med bolagets instruktioner själv attesterat sina tidrapporter.

Unionen var dock av en annan uppfattning. Enligt förbundet har platschefen haft en överenskommelse med bolagets huvudägare och vd som avviker från den normala attestordningen. Den innebar att hon själv skulle attestera sina tidsrapporter och vd i efterhand skulle godkänna detta då han besökte kontoret. Detta skedde också vid två tillfällen men efter en konflikt med platschefen och övriga delägare slutade vd:n helt enkelt att komma till kontoret och därmed även godkänna attesteringen. Huvudägaren förnekar att det funnits en sådan överenskommelse.

Nu har saken avgjorts i Arbetsdomstolen. Domen slår fast att det fanns grund att avskeda kvinnan. Enligt domslutet har platschefen medvetet attesterat sina egna tidrapporter i strid med bolagets instruktioner utan en uttrycklig tillåtelse eller tyst accept från företaget. Hon har därmed grovt åsidosatt sina skyldigheter mot bolaget.

Men domstolen var minst sagt oenig. Tre av AD:s sju ledamöter, däribland ordföranden, anser inte det var rätt att hon förlorade jobbet. Att AD:s ordförande intar en skiljaktig ståndpunkt är mycket ovanligt.

Ordförande och de två ledamöterna anser det styrkt att det faktiskt fanns en överenskommelse om en alternativ attestordning och att kvinnan därmed inte attesterat sina egna tidrapporter i strid med bolagets instruktioner. Eftersom att vd:n signerat två tidrapporter för januari och februari i efterhand finner man det ologiskt att han skulle ha gjort så om de inte hade kommit överens om denna ordning.
De finner inte heller det styrkt att platschefen har efterregistrerat övertid för tid då hon i själva verket inte har arbetat.

Ola Rennstam
Ola Rennstam
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Unionen förlorade tvist om uppsägningtid

  Anställda som följer med när verksamhet läggs ut på entreprenad får inte tillgodoräkna sig anställningstiden hos den förra arbetsgivaren. Det slår Arbetsdomstolen fast.

 • Läs även...

  Unionen förlorade handhälsningsmål

  Lärarvikarien som inte ville skaka hand med manliga kollegor av religiösa skäl blev inte diskriminerad. Det konstaterar Arbetsdomstolen i en dom och slår fast att det inte går att bevisa att skolan ställt krav på handhälsning.

 • Läs även...

  Medlem i kläm - så gick det sen

  Hur gick det för killarna som ville ”Unleash the fucking fury” på sin chef? Fick Unionenmedlemmen som glömt rapportera in sin nya lön till Försäkringskassan betala en halv miljon i skuld? Här är några av Unionens mest omskrivna tvister. Och hur de slutade.

 • Läs även...

  Medlemmar döms till miljonskadestånd

  Unionenmedlemmarna gjorde sig skyldiga till brott mot lojalitetsplikten. Däremot bröt de inte mot lagen om företagshemligheter. Det slår Arbetsdomstolen fast i ett uppmärksammat mål där skadestånden till slut hamnade på 2,4 miljoner kronor i stället för det ursprungliga kravet på över 10 miljoner.

 • Läs även...

  Fick sparken efter 27 år

  Kan man bli uppsagd för att man har svårt att prata med sina chefer och kollegor? Ja, hävdade bolaget som bekämpar skadedjur. Nej, hävdar Unionen och stämmer företaget på sammanlagt 150 000 kronor.

 • Läs även...

  Sexuella trakasserier: Medlem fick rätt mot chef

  Chefen försökte bland annat få den nyanställda kvinnan att suga på en gurka han placerat mellan benen. Den sexuellt trakasserade kvinnan fick med Unionens hjälp rätt mot arbetsgivaren även om ersättningen blev låg på grund av risk för konkurs.

 • Läs även...

  Ändring i las kan skapa delad arbetsmarknad

  Saklig grund kom till i las för att undvika godtyckliga uppsägningar. Att ta bort det riskerar ett A- och ett B-lag på arbetsmarknaden, enligt arbetsrättsforskaren Carin Ulander-Wänman.

 • Läs även...

  Oro på Ryanair efter nedläggning

  Unionenmedlemmarna på Ryanair är oroliga inför framtiden. Många kan komma att förflyttas till annan ort, efter beslutet att stänga ner basen på Skavsta. Det konstaterar Unionen efter att ha inlett förhandlingar med flygbolaget.

 • Läs även...

  AD: Ett år är 365 dagar

  Hur många dagar ska gå innan en visstidsanställning övergår i en tillsvidareanställning? Det har det tvistats om i Arbetsdomstolen som nu kommit fram till hur man ska räkna.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.