Annons
Annons

Rekryterare kollar din Facebook

Publicerad 25 februari 2011, kl 11:04

Tänker du på vad du skriver och lägger ut på internet? Sociala medier och internetsökningar blir allt viktigare när arbetsgivare nyrekryterar. Vart tredje företag har kollat upp sina kandidater på Facebook eller internet.

En allt bättre ekonomin och större efterfrågan inom näringslivet gör att behovet av arbetskraft ökar. Enligt en rapport från Stockholms Handelskammare planerar 83 procent av företagen att nyanställa under de kommande tre månaderna.

- Arbetsgivare börjar konkurrera om kompetensen. För ett år sedan tyckte en tredjedel av företagen att tillgången på kompetent personal blivit bättre, det var "arbetsgivarens marknad". I år är motsvarande siffra 10 procent. Vi börjar gå mot "arbetstagarens marknad", säger Johan Treschow, ekonomisk analytiker vid Stockholms Handelskammare.

När antalet jobb ökar och konkurrensen hårdnar om meriterad personal får rekryterarna jobba hårt. Rapporten, baserad på intervjuer med cirka 1 000 personalchefer, visar att en majoritet av företagen gör någon form av bakgrundskontroll på sina sökande i slutskedet av en rekryteringsprocess. Referenser och tidigare anställningar är fortfarande den vanligaste formen av kontroller, följt av den sökandes utbildning. Men den fjärde vanligaste metoden är att göra internetsökningar.

- Nästan en tredjedel, 32 procent, letar information om kandidaten genom sökmotorer som Google. En tredjedel av rekryterarna söker på Facebook och andelen företag som kollar om sökande har en blogg har fördubblats från 11 till 21 procent nu i år, berättar Johan Treschow.

Huruvida en blogg är positivt eller negativt för den arbetssökande beror enligt de flesta företagare på vad bloggen handlar om. För majoriteten av arbetsgivarna spelar det ingen roll om sökande har en blogg eller inte. Men för 13 procent kan den göra det svårare för kandidaten att få jobbet, medan bara två procent tycker det kan underlätta.

- Det beror också på vilken typ av jobb det handlar om. Jag kan tycka att det är positivt om medarbetare är engagerade och har åsikter, säger Pernilla Brouzell, marknadschef på företaget Infotorg.

Vad du skriver på Facebook kan påverka bedömningen av dig som kandidat till jobbet, enligt rapporten. Därför är det viktigt att vara medveten om vad på Facebooksidan som är offentligt innehåll. Den som söker jobb bör vara medveten om att både chefen och rekryterare eventuellt kan läsa.

- De sociala medierna har gjort det oerhört tillgängligt att få information om en kandidat och vi ser en klar trend på en fortsatt utveckling. Den yngre generationen är mer tillfreds med att visa upp sitt privata liv och åsikter, även om det kan få effekter långt senare under en rekryteringsprocess, säger Johan Treschow.

Det som företagen helst skulle vilja kontrollera för att uppnå en ökad trygghet vid en rekrytering är kandidatens frånvaro via Försäkringskassan. Nästan en tredjedel skulle vilja göra alkohol och drogtest, medan 35 procent är nöjda med de kontroller som redan finns. Pernilla Brouzell överväger om ökningen av bakgrundskontroller på Facebook och bloggar är ett tecken på lättja från rekryterarnas sida.

- Det finns så mycket användbart som i övrigt är lätt att hitta hos de offentliga myndigheterna. Är det möjligtvis för enkelhetens skull rekryterarna tittar mer på Facebook och bloggar?

Trots att bakgrundskontrollerna ökar anser en tydlig majoritet av företagen att det är viktigt att värna om de sökandes personliga integritet, enligt rapporten. En övervägande del av företagen, 81 procent, uppger att de informerar sina sökanden om vilka kontroller som görs i vissa eller samtliga fall. Men än så länge är det fortfarande det personliga mötet och personens egenskaper som är viktigast.

Är du en av dem som kanske överdriver lite när du skriver cv och söker jobb? Kom ihåg att fortfarande hålla dig till sanningen. För 42 procent av företagen som tillfrågats har det hänt att arbetssökande låtit bli att berätta relevanta uppgifter eller uppgett så pass felaktig information att de valt bort kandidaten.

Henrik Carlbark är vd på säkerhetsföretaget 2Secure och har specialiserat sig på bakgrundkontroller. Han uppmanar rekryterare att tänka på att det är de kandidater som känns allra mest trovärdiga som luras mest och senare kan komma att bli en säkerhetsfråga för företaget. För honom är kontrollerna även en arbetsmiljöfråga som förhoppningsvis kan bidra till att alla på arbetsplatsen kan känna sig trygga med och lita på nya medarbetare. Han menar att det kan bli problematiskt när rekryterare inte vill veta allt om sin kandidat.

- Många vill inte se de tecken som skulle kunna skapa problem senare. Ofta har man fått förtroende för personen. Dessutom måste rekryteringsprocessen ofta vara avklarad snabbt, säger Henrik Carlbark.

Han berättar att bakgrundskontroller inte handlar om att bedöma kandidatens förmåga att utföra sina arbetsuppgifter. De är till för att verifiera de uppgifter personen uppgivit och för att kontrollera offentlig information om den sökande.

- Samtidigt är det viktigt att rekryterare hanterar och värderar information om kandidaten på ett bra sätt och håller en dialog med personen så inte folk råkas sorteras bort av felaktiga anledningar.

Det viktigaste som arbetssökande är att vara öppen och ärlig och inte ljuga, enligt Henrik Carlbark.

Kim Engstrand Lund